Kestävyys ja vastuullisuus

Taideyliopiston vastuullisuuden kattoteemoja ovat ihmisten yhdenvertaisuus, taiteen rooli yhteiskunnassa sekä ekologinen kestävyys.

Strategia vastuullisuuden perustana

Kestävyys ja vastuullisuus ovat osa kaikkea Taideyliopiston toimintaa.

Ekologinen kestävyys

Luomme taiteella ja taiteellisella ajattelulla edellytyksiä ekologisen kestävyyskriisin käsittelyyn.

Ihmisten yhdenvertaisuus

Tavoitteenamme on olla hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa ja kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö.

Taiteen rooli yhteiskunnassa

Taide ja tutkimus rakentavat pohjaa suomalaisen yhteiskunnan elinvoimalle ja sivistykselle. Taide- ja kulttuurialat lisäävät myös maan ja alueiden vetovoimaa sekä luovat työtä.

Haastatteluja vastuullisuudesta

Kysy vastuullisuudesta