Taidealan jälleenrakennus

Jälleenrakennusohjelma tukee taidealan rakenteellista uudistumista sekä työllisyyden ja vaikuttavuuden kasvua osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja kokeilutoiminnan kautta.

Esittely

Taideyliopisto on käynnistänyt oman Taidealan jälleenrakennusohjelmansa, jonka tavoitteena on tukea taidealan rakenteellista uudistumista sekä työllisyyden ja vaikuttavuuden kasvua osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja kokeilutoiminnan kautta.  

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa syksyn 2021 kevään 2022 aikana toteutettiin taidealan tulevaisuutta tarkasteleva selvitys. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa ministeri Antti Kurvisen asettamalle Kulttuurin tulevaisuustyöryhmälle, joka jätti ministerille esityksensä kulttuurialan tulevaisuutta turvaavista toimenpiteistä kesällä 2022.  Selvitys keskittyy taiteen vapaan kentän kestävyyshaasteisiin, tulevaisuuden vaatimiin kyvykkyyksiin ja kestäviin toimintamalleihin. Osana raporttia julkaistiin Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen laatima tutkimus- ja tilastokatsaus pandemian vaikutuksista ja tukikeinoista taidealalla. Tutustu selvitykseen.  

Taideyliopistossa selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen suunnittelussa, kehittämisessä ja suuntaamisessa sekä jälleenrakennusohjelmaan liittyvissä piloteissa. Yhdessä muiden korkeakoulujen, taidelaitosten, säätiöiden ja kuntien kanssa toteutettavat pilotit keskittyvät osaamisen ja kyvykkyyksien vahvistamiseen ja tukevat taidekentällä jo tapahtuvia uudistusprosesseja, toimintamalleja ja kokeiluja. Pilotit käynnistyvät vuonna 2022.  

Ajankohtaista

Taideyliopisto julkaisi 28.3.2022 selvityksen taidealan kestävästä tulevaisuudesta. Selvitys hahmottelee taidealan keskeisimmät taloudelliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja ekologiset kestävyysvajeet ja ehdottaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Kestävyyshaasteita ja niiden vaatimia toimenpiteitä tarkastellaan erityisesti taiteen vapaan kentän näkökulmasta.

Taideyliopisto ja Helsinki Think Company järjestivät 22.–24.4.2022 Musiikkitalossa Helsingissä Kollaasi-viikonlopputapahtuman, jossa monialaiset tiimit etsivät ratkaisuja kulttuuri- ja taidealan rakenteellisiin ongelmiin.

Musiikkitalossa järjestettiin 29.9.2021 Taideyliopiston ja Kulta ry:n seminaari, jonka paneelikeskusteluun osallistuivat kulttuuriministeri Antti Kurvinen, rehtori Kaarlo Hildén ja pääsihteeri Rosa Meriläinen. Paneelikeskustelu on katsottavissa tallenteena Taideyliopiston Youtube-tilillä.

Hankkeen nimi

Taidealan jälleenrakennusohjelma

Ajankohta

06/2021-12/2024

Yhteistyökumppanit

Kulta ry
Cupore

Vastuuorganisaatio

Taideyliopisto

Yhteyshenkilöt

Jenni Pekkarinen, koordinaattori, puh. +358 50 4720 415, jenni.pekkarinen@uniarts.fi