Taidealan jälleenrakennus

Jälleenrakennusohjelma tukee taidealan rakenteellista uudistumista sekä työllisyyden ja vaikuttavuuden kasvua osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja kokeilutoiminnan kautta.

Esittely

Taideyliopiston käynnistämän taidealan jälleenrakennusohjelman ensimmäisessä vaiheessa tehdään taidealan tulevaisuutta tarkasteleva selvitys. Selvitys tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön tietoa taidekentän tulevaisuuden vaatimista kyvykkyyksistä, osaamisesta ja kestävistä toimintamalleista. Samalla kootaan tietoa ja näkemyksiä haastatteluin, laajalla kyselyllä ja kohdennetuilla työpajoilla. Selvitys valmistuu helmikuussa 2022. 

Selvityksen tavoitteena on: 

  • luoda näkymä tulevaisuuden sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin toimintamalleihin
  • tunnistaa ja jäsentää kestävien toimintamallien tarvitsemia aineettomia ja aineellisia kyvykkyyksiä erityisesti vapaan kentän toiminnan näkökulmasta
  • tuottaa tietoa, joka auttaa kohdentamaan uudistumista palvelevat muutostarpeet julkisten ja yksityisten tukitoimien saralla

Selvityshanke tekee yhteistyötä Kulta ry:n sekä Cuporen selvitys- ja tietohankkeiden kanssa.  

Selvityksen rinnalla valmistellaan yhdessä muiden korkeakoulujen, taidelaitosten, säätiöiden ja kuntien kanssa osaamisen ja kyvykkyyksien vahvistamiseen keskittyviä pilotteja, joiden avulla tuetaan taidekentällä jo tapahtuvia uudistusprosesseja, toimintamalleja ja kokeiluja. Pilotit käynnistyvät vuoden 2022 alussa. 

Ajankohtaista

Musiikkitalossa järjestettiin 29.9.2021 Taideyliopiston ja Kulta ry:n seminaari, jonka paneelikeskusteluun osallistuivat kulttuuriministeri Antti Kaikkonen, rehtori Kaarlo Hildén ja pääsihteeri Rosa Meriläinen. Paneelikeskustelu on katsottavissa tallenteena Taideyliopiston Youtube-tilillä.

Ohjelman johtaja

    • Mika Virkkala

    • Koulutuspäällikkö, Seinäjoen yksikkö, Sibelius-Akatemia
    • +358503843484

Ajankohta

06/2021-12/2024

Yhteistyökumppanit

Kulta ry
Cupore

Vastuuorganisaatio

Taideyliopisto

Yhteyshenkilöt

Mika Virkkala, puh. +358 50 384 3484, mika.virkkala@uniarts.fi

Kirsi Siltanen, puh. +358 40 667 4678, kirsi.siltanen@mdi.fi

Jenni Pekkarinen