Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Taideyliopistolla on käytössä sisäinen väärinkäytösten ilmoituskanava, joka perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin.

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Taideyliopistolla on käytössä sisäinen väärinkäytösten ilmoituskanava (otettu käyttöön 1.2.2023). Kanava perustuu Euroopan unionin ns. Whistleblower-direktiiviin, jonka tarkoituksena on suojella vakavien väärinkäytösten ilmoittajia mahdollisilta vastatoimilta.

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta yliopisto varmistaa, että henkilö, joka työssään havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Väärinkäytöksillä tarkoitetaan tekoja tai laiminlyöntejä, joista on säädetty rikosoikeudellisia seuraamuksia tai jotka loukkaavat yleistä etua ja ovat esimerkiksi julkisten hankintojen, yksityisyyden ja henkilötietojen suojan sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden rikkomuksia.

Ilmoituskanavaa sovelletaan seuraavilla EU:n lainsäädännön aloilla:

 • julkiset hankinnat, kilpailuoikeus ja valtiontuet,
 • rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
 • verotus
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuu
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • ympäristönsuojelu
 • liikenneturvallisuus
 • kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • säteilyturva ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi.

Ilmoittajansuojaa ei sovelleta työoikeudellisiin asioihin. Esimerkiksi epäasiallisen kohtelun käsittely tapahtuu jatkossakin ohjeen ristiriitatilanteiden ja epäasiallisen käyttäytymisen varalle mukaisesti.

Miten toimia, jos epäilen väärinkäytöstä?

Mikäli havaitset tai epäilet rikkomuksia, epäkohtia tai väärinkäytöksiä Taideyliopistossa, voit ilmoittaa niistä sisäisen ilmoituskanavan kautta. Sisäinen ilmoituskanava on tarkoitettu yliopistoyhteisön jäsenille ja sidosryhmille.

​​​​​​​​​​​​​​​Ilmoituskanavana toimii sähköpostiosoite vaarinkaytosilmoitus@uniarts.fi. Ilmoittaminen kanavassa tapahtuu luottamuksellisesti: ilmoittaja, ilmoituksen kohde, muiden henkilöllisyys ja muut henkilötiedot suojataan kanavassa. Ilmoittaja saa vastaanottoilmoituksen 7 päivän kuluessa, ja toimenpiteistä tulee kertoa 3 kuukauden kuluessa. Vastatoimet ilmoittajaa kohtaan on kielletty.​​​​​​

Ilmoituksia ei ole mahdollista tehdä anonyymisti, mutta ilmoituksen tekijän henkilöllisyys tulee vain ilmoituksen käsittelijöiden tietoon. Jos haluat suojata sähköpostiviestin yksityissyyttä, voit salata viestin.

Lisätietoa ilmoitusten käsittelystä ja jatkotoimista

​​​​​​​​​​​​​