Anmälan om missbruk

Hur du gör en anmälan om missbruk i Konstuniversitetets verksamhet.

Kanal för anmälan om missbruk

Konstuniversitetet använder en intern kanal för anmälan om missbruk (Kanalen tas i bruk den 1 februari 2023). Kanalen grundar sig på Europeiska unionens s.k. Whistleblower-direktiv, vars syfte är att skydda anmälare av allvarliga missbruk mot eventuella hämndåtgärder.

Via kanalen ser universitetet till att alla som observerar eller misstänker missförhållanden i sitt arbete kan rapportera om dem på ett säkert sätt. Missbruk är handlingar eller försummelser som är straffbara eller som skadar det allmänna intresset, t.ex. brott mot offentliga upphandlingar, integritet och skydd av personuppgifter samt säkerhet i nätverk och informationssystem.

Anmälningskanalen tillämpas på följande områden i EU:s lagstiftning:

 • offentliga upphandlingar, konkurrensrätt och statliga stöd,
 • finansiella tjänster, produkter och marknader samt förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • beskattning
 • integritetsskydd och skydd av personuppgifter samt säkerhet i nätverk och informationssystem
 • produktsäkerhet och överensstämmelse med kraven
 • miljövård
 • trafiksäkerhet
 • folkhälsa
 • konsumentskydd
 • strålsäkerhet och kärnsäkerhet
 • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurens hälsa och välbefinnande.

Anmälarskyddet tillämpas inte på arbetsrättsliga ärenden. Till exempel kommer osakligt bemötande även i fortsättningen att hanteras i enlighet med instruktioner for konfliktsituationer och osakligt beteende.

Vad ska jag göra om jag misstänker missbruk?

Om du upptäcker eller misstänker överträdelser, missförhållanden eller missbruk vid Konstuniversitetet kan du anmäla dem via den interna anmälningskanalen. Kanalen är avsedd för universitetssamfundets medlemmar och intressentgrupper.

Som informationskanal fungerar e-postadressen vaarinkaytosilmoitus@uniarts.fi. Anmälan i kanalen sker konfidentiellt: anmälaren, föremålet för anmälan, andras identitet och andra personuppgifter är skyddade i kanalen. Anmälaren får ett mottagningsmeddelande inom 7 dagar och blir informerad om åtgärderna inom 3 månader. Motåtgärder mot anmälaren är förbjudna.

Det är inte möjligt att anmäla anonymt, men anmälarens identitet kommer endast att vara känd för dem som behandlar anmälan. Om du vill skydda e-postmeddelandets integritet kan du kryptera meddelandet.

Mer information om behandlingen av anmälningar och fortsatta åtgärder