Sörnäs campus

Sörnäs campus i Helsingfors innerstad utgör en inspirerande miljö för studier i synnerhet i bildkonst samt teater och dans.

sörnäinen

På Konstuniversitetets Sörnäs campus finns de två byggnader: Kookos och Mylly.

I byggnaden Kokos finns lokaler för undervisning i teater och dans. Mylly-byggnaden, som stod klar 2021, rymmer studenter i bildkonst, ljus och ljuddesign och design för scenkonst.

På campuset finns också ett bibliotek med omfattande samlingar samt en studentrestaurang.

Konstuniversitetets verksamhet i Helsingfors är koncentrerad till två campusområden: på Tölö campus ligger fokus i första hand på musikundervisning och på Sörnäs campus på undervisning i bildkonst samt teater och dans.

Fo­to­gra­fe­ring och film­ning i lo­ka­ler

Fotografering och filmning för eget bruk eller i journalistiskt syfte är tillåtet i universitetets lokaler, förutsatt att det inte stör vår grundläggande verksamhet. Läs mer om fo­to­gra­fe­ring och film­ning i lo­ka­ler.

Adress

Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki, Suomi

Kontaktinformation


Besöksadresser

Kokos: Aspnäsgatan 6, Helsingfors
Mylly: Sörnäs strandväg 19, Helsingfors
Arkivet: Ekogatan 4, Helsingfors
Tutkimo: Fågelviksgatan 3, Helsingfors

Plats på kartan