Sörnäs campus

Sörnäs campus i Helsingfors innerstad utgör en inspirerande miljö för studier i synnerhet i bildkonst samt teater och dans.

sörnäinen

I byggnaden Kokos på Sörnäs campus finns lokaler för undervisning i teater och dans avsedda i första hand för studerande vid Teaterhögskolan. På campuset finns också ett bibliotek med omfattande samlingar samt en studentrestaurang.

För närvarande uppför Konstuniversitetet en nybyggnad på Sörnäs campus och den ska stå klar senast år 2021. I och med nybyggnadsprojektet Kuva+ intill Teaterhögskolan vid Sörnäs strandväg skapas en ny, inspirerande studie- och arbetsmiljö planerad i första hand för Bildkonstakademins behov.

Konstuniversitetets verksamhet i Helsingfors koncentreras i framtiden till två campusområden: på Tölö campus kommer fokus i första hand att ligga på musikundervisning och på Sörnäs campus på undervisning i bildkonst samt teater och dans.

Utrymmen och verksamhet

Kokos-byggnaden
Bildkonstakademins huvudbyggnad
Bildkonstakademins lunchrestaurang
Kuva +
Teaterhögskolans biljettförsäljning
Teaterhögskolan biblioteket
Teaterhögskolans lunchrestaurang
Arkivet

Adress

Haapaniemenkatu, 00530 Helsinki, Suomi

Plats på kartan