Sörnäs campus

Sörnäs campus i Helsingfors innerstad utgör en inspirerande miljö för studier i synnerhet i bildkonst samt teater och dans.

sörnäinen

På Konstuniversitetets Sörnäs campus finns de två byggnader: Kookos och Mylly.

I byggnaden Kokos finns lokaler för undervisning i teater och dans. Mylly-byggnaden, som stod klar 2021, rymmer studenter i bildkonst, ljus och ljuddesign och design för scenkonst.

På campuset finns också ett bibliotek med omfattande samlingar samt en studentrestaurang.

Konstuniversitetets verksamhet i Helsingfors är koncentrerad till två campusområden: på Tölö campus ligger fokus i första hand på musikundervisning och på Sörnäs campus på undervisning i bildkonst samt teater och dans.

Utrymmen och verksamhet

Teaterhögskolans huvudbyggnad Kokos
Bildkonstakademins huvudbyggnad Mylly
Restaurangen Kookos
Teaterhögskolans biljettförsäljning
Sörnäs campusbibliotek
Arkivet
Kuva/Tila

Adress

Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki, Suomi

Plats på kartan