Arkivet

Konstuniversitetets arkiv ansvarar för långtidsförvaringen av universitetets och dess akademiers handlingar.

Ihminen nousee portaita

Konstuniversitetets arkiv ansvarar för långtidsförvaringen och den permanenta förvaringen av universitetets handlingar samt för informationstjänster i anknytning till dem. I arkivet placeras bl.a. universitetets och akademiernas administrativa handlingar, handlingar rörande undervisning och konstnärliga uppträdanden samt konstnärliga och vetenskapliga publikationer.

Konstuniversitetets arkiv förvaltar och ansvarar även för Sibelius-Akademins (1882–2012) och Bildkonstakademins (1985–2012) historiska arkiv och forskarservice.

Informationsbegäran och beställningar av arkivmaterial sänds till arkivhandläggaren på adressen arkisto(at)uniarts.fi. Materialet levereras inom fem vardagar.

Utrymmen och verksamhet

Sörnäs campus
Tölö campus

Adress

Kaikukatu 4, 00530 Helsinki, Suomi

Kontaktinformation

arkisto(at)uniarts.fi

Plats på kartan