Arkivet

Konstuniversitetets arkiv ansvarar för långtidsförvaringen av universitetets och dess akademiers handlingar.

Ihminen nousee portaita

Konstuniversitetets arkiv ansvarar för långtidsförvaringen och den permanenta förvaringen av universitetets handlingar samt för informationstjänster i anknytning till dem. I arkivet placeras bl.a. universitetets och akademiernas administrativa handlingar, handlingar rörande undervisning och konstnärliga uppträdanden samt konstnärliga och vetenskapliga publikationer.

Konstuniversitetets arkiv förvaltar och ansvarar även för Sibelius-Akademins (1882–2012) och Bildkonstakademins (1985–2012) historiska arkiv och forskarservice.

Informationsbegäran och beställningar av arkivmaterial sänds till arkivhandläggaren på adressen arkisto@uniarts.fi. Materialet levereras inom fem vardagar.

Utrymmen och verksamhet

Sörnäs campus
Tölö campus

Adress

Kaikukatu 4, 00530 Helsinki, Suomi

Kontaktinformation


arkisto@uniarts.fi

Tillgänglighet

Konstuniversitetets arkiv är rullstolsanpassad med breda dörrar och en rymlig varuhiss. För mer information om arkivets tillgänglighet kontakta personalen på addressen arkisto@uniarts.fi.

Plats på kartan