Mylly

Bildkonstakademins huvudbyggnad Mylly belägen vid Sörnäs strandväg.

Kuva+ -uudisrakennus
Kuva: JKMM Architects

Konstuniversitetets nybyggnad Mylly på Sörnäs campus färdigställdes sommaren 2021. Mylly ligger granne med Teaterhögskolan och används förutom av studerande inom bildkonst även för iscensättning av studerande inom ljus- och ljuddesign samt performativ konst.

Den nya byggnaden har fått namnet Mylly efter Helsingfors kvarn, som tidigare fanns på tomten. Byggnaden ligger bredvid Konstuniversitetets Teaterhögskolas huvudbyggnad Kokos och för därmed studerande inom bildkonst, teater och dans samman till samma kvarter. Mylly och Kokos är anslutna till varandra med förbindelsekorridorer.

Konstuniversitetets Bildkonstakademis utställningslokal Bild/Utrymme, som är öppen för allmänheten, möjliggör en mångsidigare evenemangsverksamhet och erbjuder stadsborna möjlighet att bekanta sig med det nya campuset. De nästan 750 kvadratmeter stora, höga och ljusa utställningslokalerna ligger på gatuplan vid Mylly-byggnaden.

Myllys utgångspunkt är anpassningsbarhet

Mylly förenar tomtens gamla industrifastigheter med modern topparkitektur. Det viktigaste målet för planeringen av helheten har varit att skapa lokaler som motsvarar användarnas, dvs. konststuderandenas och -lärarnas behov. Resultatet är en anpassningsbar och flexibel helhet av lokaler som visar såväl konstskapandets processartade karaktär som kvarterets industrihistoria.

Konstuniversitetets andra campus i Helsingfors ligger i Tölö, dit Konstuniversitetets Sibelius-Akademi har koncentrerat sin verksamhet.

Byggnaden är ritad av JKMM Arkkitehdit. Byggherre för den nya byggnaden är Lujatalo Oy. Fastigheten ägs av Veritas Pensionsförsäkring, vars hyresgäst Konstuniversitetet är.

Lokaler och verksamhet

Bild/Utrymme
Vit studio
Restaurang Kookos
Sörnäs campusbibliotek

Adress

Sörnäisten rantatie 19, Helsinki, Suomi

Öppettider

mån-fre 8:30-16

Under utställningar mån-fre 8:30-18, lör-sön 11-18

Kontaktinformation


kuva.info@uniarts.fi
029 447 4405

Tillgänglighet

Byggnaden är tillgänglig och man kan ta sig till olika våningar med hiss. De närmaste hållplatserna för kollektivtrafik finns 100 meter från huvudingången. På Aspnäsgatan finns några av stadens avgiftsbelagda parkeringsplatser. På byggnadens första våning finns en tillgänglig toalett.

Plats på kartan