Vastuullinen työnantaja

Hyvinvoiva ja moninainen yhteisö on vastuullisen työmme perusta.

Kaiken perustana arvot

Arvostamme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta työyhteisössä ja olemme sitoutuneet näiden edistämiseen sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassa. Kannustamme hakijoiksi myös eri ikäisiä ja eri sukupuolisia olevia henkilöitä sekä kieli- ja kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Toimintaamme ja vastuullisuuttamme ohjaavat yliopiston strategia, henkilöstöpolitiikka sekä arvomme, jotka ovat taito, rohkeus ja avoimuus.

Kyselyt kertovat tyytyväisistä ja motivoituneista työntekijöistä

Toteutamme säännöllisesti kyselyitä pysyäksemme ajan tasalla henkilöstömme hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Vuoden 2021 työntekijäkyselymme perusteella taideyliopistolaiset ovat tyytyväisiä ja korkeasti motivoituneita. Henkilöstömme kokee, että heillä on laajat mahdollisuudet hyödyntää omaa osaamistaan.

Erityistä kiitosta saimme esihenkilötyöstä, johon olemmekin panostaneet vahvasti viime vuosien aikana. Työntekijämme kokevat, että esihenkilöt rohkaisevat tekemään aloitteita, ottamaan vastuuta ja kehittämään omaa työtään. Henkilöstömme kokee tulevansa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohdelluiksi. Esihenkilömme myös osaavat ottaa erilaisuuden huomioon tiimityöskentelyssä. 

Henkilöstöpolitiikkamme: rohkea ja vastuullinen toimintakulttuuri

Henkilöstöpolitiikkamme pohjaa selkeisiin ja läpinäkyviin linjauksiin, joilla varmistamme vastuullisen ja yhdenvertaisen organisaation. Rohkealla ja vastuullisella toimintakulttuurilla tarkoitamme seuraavia asioita: 

Meillä on lupa kokeilla

Työskentelykulttuuriimme kuuluu tiedon ja osaamisen jakaminen. Uskomme, että virheitä ei tarvitse pelätä, vaan niistä voi oppia. Vastuulliseen työskentelykulttuuriimme kuuluu muiden kunnioittaminen ja arvostaminen.

Panostamme työhyvinvointiin

Tuemme henkilöstömme hyvinvointia ja jaksamista muun muassa monipuolisilla henkilöstöetuuksilla, valmennuksilla, työnohjauksella ja tarjoamalla mahdollisuuden käyttää viikossa yksi tunti työaikaa omaan hyvinvointiin. Kannustamme käyttämään tämän tunnin käymällä vaikka museossa tai teatteriesityksessä! 

Uskomme, että hyvällä esihenkilötyöllä voimme vaikuttaa työntekijöidemme työssä jaksamiseen. Siksi olemme panostaneet viime vuosina erityisesti esihenkilövalmennuksiin. 

Selkeät toimintatavat haasteellisiin tilanteisiin

Meillä on nollatoleranssi epäasiallisen käytöksen suhteen ja suhtaudumme vakavasti työhyvinvointia uhkaaviin asioihin. Käytössämme on varhaisen tuen malli, jonka avulla rohkaisemme työntekijöitämme ja esihenkilöitämme ottamaan puheeksi työhyvinvointia uhkaavat asiat. 

Puutumme epäasialliseen käytökseen heti ja toimimme olemassa olevien toimintatapojen mukaisesti. Toimintatavat on kuvattu ristiriitatilanteiden toimintaohjeessamme. Lisäksi henkilöstölle ja opiskelijoille on nimetty yhteyshenkilöt, joihin voi olla yhteydessä häirintätilanteissa. Palautetta on myös mahdollista antaa nimettömästi sähköisten palautekanaviemme kautta.

Läpinäkyvällä rekrytoinnilla parhaat työntekijät

Ammattitaitoisella, avoimella ja läpinäkyvällä rekrytoinnilla varmistamme, että saamme parhaan mahdollisen henkilöstö. Rekrytoinnit toteutetaan strategian linjausten mukaisen, vuosittain tarkennettavan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Rekrytoinneissa noudatetaan vakioituja rekrytointiprosesseja.

Panostamme perehdytykseen

Suunnitelmallisella perehdytyksellä autamme uusia työntekijöitä kiinnittymään osaksi työyhteisöämme. Jokaiselle uudelle työntekijälle tehdään perehdytyssuunnitelma ensimmäisten viikkojen ajaksi. Perehdytämme työntekijän muun muassa työtehtäviin ja tiimiin, organisaatioon, henkilöstöasioihin, laatujärjestelmään, työturvallisuuteen ja opastamme tilojen käytössä. 

Henkilökohtaisen perehdytyksen lisäksi järjestämme yhteisiä perehdytystilaisuuksia, joissa käymme läpi yliopiston strategiaa ja organisaation rakennetta tiimiesittelyjen kautta.  

Kestävyys ja vastuullisuus osa kaikkea toimintaamme

Me Taideyliopistossa haluamme olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Uskomme, että taide on myös tulevaisuudessa osa hyvää elämää. Sen kautta rakennamme yhdenvertaista ja kestävää maailmaa. Tämän vuoksi kestävyys ja vastuullisuus ovat osa kaikkea toimintaamme ja yksi strategiamme keskeisistä teemoista.