Oman toiminnan ympäristövaikutukset

Taideyliopiston ympäristötyön tavoitteita ovat negatiivisten ympäristövaikutusten minimoiminen, yliopistoyhteisön osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen.

Taideyliopiston ympäristöohjelma

Taideyliopiston ympäristöohjelma julkaistaan vuoden 2022 aikana. Se on suunnitelma siitä, miten saavutamme strategiamme ekologiseen kestävyyskriisiin liittyvät tavoitteet. Ympäristöohjelma tarkentaa strategiamme tavoitteita ja toimenpiteitä. 

Taideyliopiston ympäristövaikutuksia seurataan alkuvaiheessa erityisesti hiilijalanjäljen avulla. Yliopistomme suurimmat negatiiviset ympäristövaikutukset koostuvat rakennusten lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta, matkustamisesta sekä hankinnoista. Käytännössä vaikutuksia muodostuu lähes kaikesta yliopiston toiminnasta ruokailuista tapahtumisen järjestämiseen ja taiteellisesta työskentelystä internetin käyttöön. 

Hiilijalanjälki

Taideyliopisto on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että organisaation nettopäästöt ovat nolla eli päästöt ja niiden mahdolliset hyvitykset eli kompensaatiot ovat yhtä suuret.

Taideyliopisto suorittaa vuosittain hiililaskennan, joka auttaa meitä tunnistamaan suurimmat päästölähteemme ja suuntaamaan ympäristötoimiamme tarkoituksenmukaisesti. Vuonna 2022 seuraamme kahden päästökategorian, matkustuksen ja tilojen käytön, hiilijalanjälkeä. 

Kehitämme ja tarkennamme laskentaa jatkuvasti. Tulevina vuosina pyrimme seuraamaan kiinteistöjen ja matkustuksen lisäksi ainakin hankintojen, ruokatarjoilujen ja kampusravintoloidemme hiilijalanjälkeä. 

Ekologisen kestävyyden ohjausryhmä

Taideyliopistossa on rehtorin nimittämä ekologisen kestävyyden ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson. Ryhmän tehtävänä on muun muassa valmistella ekologisen kestävyyden tavoitetila ja toimenpideohjelma strategiakaudelle, koota ekologisen kestävyyden vuosittaiset toimenpide-ehdotukset, seurata ja arvioida tavoitteiden toteutumista sekä ohjata tarvittaessa työn uudelleensuuntaamista.

Kysy lisää

    • Teemu Sorsa

    • Projektipäällikkö, Yhteiset Kehittämispalvelut, Taideyliopisto
    • +358505672497