Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

Taideyliopiston ympäristötyön tavoitteita ovat negatiivisten ympäristövaikutusten minimoiminen, yliopistoyhteisön osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen.

Taideyliopiston ympäristöohjelma

Taideyliopiston ympäristöohjelma julkaistaan kevätlukukauden 2023 aikana. Ympäristöohjelma on suunnitelma siitä, miten saavutamme strategiamme ekologiseen kestävyyteen liittyvät tavoitteet.

Taideyliopiston ympäristövaikutuksia seurataan alkuvaiheessa erityisesti hiilijalanjäljen avulla. Yliopistomme suurimmat negatiiviset ympäristövaikutukset koostuvat rakennusten lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta, matkustamisesta sekä hankinnoista. Käytännössä vaikutuksia muodostuu lähes kaikesta yliopiston toiminnasta ruokailuista tapahtumisen järjestämiseen ja taiteellisesta työskentelystä internetin käyttöön. 

Hiilijalanjälki

Taideyliopisto on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että organisaation nettopäästöt ovat nolla eli päästöt ja niiden mahdolliset hyvitykset eli kompensaatiot ovat yhtä suuret.

Taideyliopisto suorittaa vuosittain hiililaskennan, joka auttaa meitä tunnistamaan suurimmat päästölähteemme ja suuntaamaan ympäristötoimiamme tarkoituksenmukaisesti. Vuonna 2022 seuraamme kahden päästökategorian, matkustuksen ja tilojen käytön, hiilijalanjälkeä. 

Kehitämme ja tarkennamme laskentaa jatkuvasti. Tulevina vuosina pyrimme seuraamaan kiinteistöjen ja matkustuksen lisäksi ainakin hankintojen, ruokatarjoilujen ja kampusravintoloidemme hiilijalanjälkeä. 

Taideyliopiston päästöt kuvattuna diagrammina vuosina 2019-2022. Yhteispäästöt vuodesta 2019 lähtien: 3464, 1558, 1929, 2076.
Taideyliopiston päästöt 2019-2022

Ekologisen kestävyyden ohjausryhmä

Taideyliopistossa on rehtorin nimittämä ekologisen kestävyyden ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson. Ryhmän tehtävänä on muun muassa valmistella ekologisen kestävyyden tavoitetila ja toimenpideohjelma strategiakaudelle, koota ekologisen kestävyyden vuosittaiset toimenpide-ehdotukset, seurata ja arvioida tavoitteiden toteutumista sekä ohjata tarvittaessa työn uudelleensuuntaamista.

Kysy lisää