Puvuston päällikkö Kati Autere: “On tärkeää tukea kestävien käytäntöjen mukaista opiskelua”

Teatterikorkeakoulun puvuston päällikkönä työskentelevä Kati Autere kertoo, että kierrätysmateriaalien käyttö ja huolellinen vaatehuolto ovat puvuston arjen kulmakiviä. Artikkeli on osa sarjaa, jossa haastattelimme Taideyliopiston työntekijöitä ja opiskelijoita ekologiseen kestävyyteen liittyvistä teemoista.

Kati Autero järjestelee puvuston vaatetankoja.
Kuva Petri Summanen Kati Autere Teatterikorkeakoulun puvustossa.

Miten ekologisen kestävyyden teemat, kysymykset tai käytännöt näkyvät tai ovat näkyneet omassa työskentelyssäsi tai opiskelussasi? 

Meillä puvustossa ekologisuus on läsnä, koska toimimme konkreettisten materiaalien kanssa. 

Puvusto on aina toiminut käytettävissä olevien budjettien rajoissa, joten ison varastomme hyödyntäminen, kierrätys ja uudelleenkäyttö ovat meille vakiintuneita käytäntöjä. Lisäksi ekologiset näkökulmat vaikuttavat materiaalihankintoihin, työskentelytapoihin ja pukuhuoltoon. Näin ollen ekologisuus on ollut osa toimintaamme jo pitkään.   

Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana varsinkin pukusuunnittelun opiskelijat ovat nostaneet ekologisen kestävyyden kysymyksiä erityisesti materiaalivalinnoissa esiin. Tämän myötä olemme puvustossakin saaneet vahvistusta siihen, että meidän on toimittava kestävästi ja pystyttävä perustelemaan toimintatapamme myös ympäristön kannalta. Olemme vahvistaneet tietojamme ja osaamistamme ekologisen kestävyyden kysymyksissä, jotta voimme osaltamme vastata opiskelijoiden tarpeisiin ja tukea opiskelijoita kestävässä puvustuksessa ja tuotannoissa. 

Ekologista kestävyyttä tukevat käytännöt ovat mukana, kun perehdytämme uusia opiskelijoita toimimaan puvustossa ja puvuston kanssa. Keväällä 2023 julkaisimme opiskelijoille suunnatun Opas kestävään taiteelliseen työskentelyyn Teatterikorkeakoulussa -oppaan yhdessä näyttämö-tarpeiston sekä valo-ääni-av-osaston kanssa. Tämän lisäksi olemme koonneet yhdessä Aalto-yliopiston pukusuunnittelun opettajan Susanna Suurlan kanssa vinkkejä, joilla pukusuunnittelijat voivat vaikuttaa puvustuksen ekologisuuteen jo suunnittelusta alkaen.  Joskus teosten sisällöt käsittelevät ekologisia teemoja, jolloin aihe on läsnä työskentelyssä vielä vahvemmin.  

Miksi ekologinen kestävyys on mielestäsi tärkeää tai kiinnostavaa omassa työskentelyssäsi tai opiskelussasi? 

Tässä maailmantilanteessa haluan vaikuttaa niihin asioihin, joihin itse pystyn omassa työssäni. Kestävässä maailmassa taiteella ja puvustuksella on omat tärkeät paikkansa, ja on hyvä pyrkiä siihen, että ne voidaan toteuttaa kestävästi.  

Mikä Taideyliopiston rooli ympäristöasioissa on tai tulisi olla? 

Taideyliopisto kouluttaa taiteilijoita, jotka vievät mukanaan taidekentälle kestäviä käytäntöjä ja kehittävät niitä edelleen. On tärkeää, että pystymme tukemaan sitä, että opiskelijat voivat harjoitella taiteen tekemistä omaehtoisesti, kokeillen ja kestävien käytäntöjen mukaisesti opiskellessaan meillä.  

Taideyliopiston strategian neljäs tavoite on, että ”taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua”. Mitä ajatuksia tämä herättää? Jos taide on tai olisi osa ratkaisua, mitä kaikkea se mielestäsi voisi tarkoittaa käytännössä? 

Taide vaikuttaa ihmisiin, ja tätä kautta taiteen sisällöt voivat olla osa ratkaisua, vaikka kaiken taiteen ei tietenkään tarvitse käsitellä ympäristöä tai ekologisia teemoja.  

Mikä Taideyliopiston ympäristöohjelmassa on sinulle keskeisintä? 

Loistavaa, että meillä on nyt ympäristöohjelma, jossa on monia konkreettisia toimenpiteitä. Esimerkiksi ympäristöohjelmaan linkittyvä matkustusohjeiden päivittäminen on tärkeä osa ekologisen kestävyyden vahvistamista toiminnassamme. 

Minkälainen taide on vaikuttanut sinuun? Miten? Voit kertoa jonkin esimerkin. 

Emmi Itärannan Teemestarin kirja oli hieno dystopiakuvaus ja jäi kovasti mietityttämään myös ympäristöteemojen kannalta.  

Lue muut artikkelisarjan haastattelut