Kameravalvonnan tietosuojailmoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14. Rekisteröidyn informointi. Laatimispäivä: 14.5.2018; Päivitetty: 7.8.2020

1. Rekisterinpitäjän edustaja

Turvallisuussuunnittelija Mikko Ilanko

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uniarts.fi
Puhelin: +358 400 792 031

2. Tietosuojavastaava

Katso tietosuojavastaavan yhteystiedot Taideyliopiston tietosuojasivulta.

3. Rekisterin nimi

Kameravalvonnan rekisteri

4. Käsittelyperuste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

5. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Videovalvontajärjestelmän käyttö on tarpeen Taideyliopiston hallintaa ja toimintaa varten.

 • työntekijöiden ja/tai muiden työantajan tiloissa olevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen 
 • omaisuuden suojaaminen
 • haittojen ennaltaehkäiseminen
 • tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
 • sekä edellä mainittuja vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

6. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Taideyliopiston tiloissa tai tilan välittömässä läheisyydessä liikkuneet henkilöt.

7. Kuvaus henkilötietoryhmistä

Tietoryhmä

Videokuvatallenne

Säilytysaika

 • n. 1kk
 • viranomaisille siirretyn aineiston säilytysaika määräytyy viranomaisen tietosuojaperiaatteiden mukaan

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Kameranvalvontalaitteisto (sisältää ko. ohjelmiston).

9. Tietojen saatavuus ja luovuttaminen

Sisäinen turvallisuushenkilöstö. Videotallenteet ovat ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämien henkilöiden käytössä.

10. Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Poliisiviranomaiset, esitutkintaa varten.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Videovalvontajärjestelmän ja henkilötietojen suojaamiseksi on toteutettu useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Muun muassa on toteutettu seuraavat toimenpiteet:

 • Tallennettujen kuvien säilyttämiseen tarkoitetut palvelimet sijaitsevat suojatuissa tiloissa, jotka on varustettu fyysisin turvatoimin; verkkoa turvaavat palomuurit suojaavat loogista verkkoaluetta; tietoja sisältävät päätietojärjestelmät ovat murtosuojattuja.
 • Tallennelaitteet sijaitsevat kiinteistön tiloissa, joihin ei ole pääsyä muilla kuin Taideyliopistossa tilapalveluiden ja IT:n henkilöstöllä
 • Kameravalvontaa suorittavat vain valtuutetut henkilöt
 • Käyttäjille myönnetään pääsyoikeus ainoastaan niihin tietoihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi.
 • Rekisterinpitäjä nimeää henkilöt, joille annetaan pääsyoikeudet kameravalvonnan nauhoitteisiin.
 • Vain rekisterinpitäjän tähän tarkoitukseen erityisesti nimeämä järjestelmävastaava voi myöntää, muuttaa tai peruuttaa pääsyoikeuksia.

13. Tiedotteet

 • Tiedotteet Taideyliopiston rakennusten sisäänkäynneillä
 • Tarroilla kerrotaan yleisölle videovalvonnasta. Tarroja on kaikkien rakennusten sekä pysäköintihallien sisäänkäynneillä.
 • Kameravalvonnan tietosuojailmoitus julkaistaan Taideyliopiston verkkosivuilla, www.uniarts.fi/tietosuoja.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Katso rekisteröityjen oikeudet Taideyliopiston tietosuojasivulta.