Att göra en testamentsdonation

Konstuniversitetet tar emot testamentsdonationer av alla storlekar. Du kan rikta donationen till ett konstområde eller tema som står dig nära. Konstuniversitetets utbildningsområden är skrivande, bildkonst, musik, dans och teater.


Stipendier för unga konstnärer

Konstuniversitetet har ett stort ansvar som utbildare av nya konstnärsgenerationer. Vi utbildar de vägvisare inom bildkonst, musik, teater, dans och skrivande som skapar konstens framtid. Med en testamentsdonation hjälper du våra studerande att växa till ledande proffs inom konst.

Vi stöder studerandena under studietiden och i början av karriären med stipendier som finansieras med donationsmedel. Stipendierna möjliggör till exempel arbete i konstnärsresidens, underhåll av instrument, deltagande i tävlingar, genomförande av krävande slutarbeten eller deltagande i studieresor och internationella mästarkurser.

Stipendierna delas ut via Konstuniversitetets stödstiftelser. I anslutning till Konstuniversitetet verkar två stödstiftelser: Sibelius-Akademins stödstiftelse och Konstuniversitetets stödstiftelse. Via stödstiftelserna kan du stöda studerandena eller vår verksamhet vid akademierna, och du kan enkelt rikta din donation till ett konstområde som är viktigt för dig. Donationen kan på vissa villkor bilda en separat fond.

Donera till konstutbildningen

Konstuniversitetet tryggar och utvecklar konstutbildningen med hjälp av testamentsdonationer och andra donationer. Majoriteten av Konstuniversitetets utgifter täcks av undervisningsministeriets årsbudget, men en allt större del av finansieringen kommer från andra källor. Konstundervisning är dyrt: den är individuell eller sker i små grupper. Lärarna hör till de mest framgångsrika i sin bransch.

Med medel från testamenten och andra donationer kan vi inleda sådan ny utbildning och internationellt samarbete som det inte är möjligt att genomföra med basfinansieringen. Donationerna möjliggör bland annat att internationella toppkonstnärer kan besöka och undervisa hos oss.

Vi förvaltar testamentsdonationer med yrkesskicklighet

Konstuniversitetet ser med yrkesskicklighet till att donatorns vilja förverkligas enligt testamentet. Vi hjälper dig att rikta din donation till ett konstområde som är viktigt för dig och diskuterar olika alternativ för att uppfylla dina önskemål.

Stödstiftelsen vid Sibelius-Akademin delar ut stipendier särskilt till musikstuderande. Under stiftelsen lyder flera olika donations- och testamentsfonder.

Via Konstuniversitetets stödstiftelse kan du stöda studier och utbildning i bildkonst och performativa konstarter. Stödstiftelsen har tre fonder: Konstuniversitetets allmänna fond, Bildkonstakademins fond och Teaterhögskolans fond.

Konstuniversitetet och dess stödstiftelser förvaltar donationsförmögenheten systematiskt. Donationsmedlen placeras och vid placeringen anlitas experthjälp. Avkastningen från placeringarna delas årligen ut som stipendier eller annat stöd till objekt som donatorerna har fastställt.

Konstuniversitetet och dess stödstiftelser behöver inte som allmännyttiga samfund betala arvsskatt på testamentsdonationer som de fått.

Vi hjälper dig – ta kontakt

Vi ger gärna ytterligare information om testamentsdonationer och hjälper till med att upprätta testamenten.

Konstuniversitetets stödstiftelser har ett gemensamt ombud som hjälper till med upprättandet av testamentet och ger information om olika alternativ för riktandet av donationen. Om du vill får du också kontaktuppgifter till den juridiska byrå som fungerar som samarbetspartner för Konstuniversitetet och som kan hjälpa dig att upprätta ett testamentsdokument avgiftsfritt.

Du kan skriva eller ringa till oss på Konstuniversitetet:

Kontaktuppgifter till stödstiftelsernas ombud