Maj Linds arv lever i form av en internationell pianotävling 

År 1942 fick Sibelius-Akademins stödstiftelse en testamentsdonation av Maria (Maj) Lind. Testamentsdonationen blev startskottet för den ansedda Maj Lind-pianotävlingen.

Minna Hatinen

Maj Lind var en ivrig musikutövare och hon studerade pianospel i Kuopio och S:t Petersburg. Lind ärvde en betydande egendom av sin man, affärsmannen Arvi Lind. En del av tillgångarna testamenterade hon till Sibelius-Akademin för att ”utveckla pianisterna”.  

Testamentsdonationen gav upphov till Maj Linds fond vid Sibelius-Akademins stödstiftelse. Den första Maj Lind-pianotävlingen ordnades med hjälp av medel från fonden efter andra världskrigets slut 1945. Tävlingen hade redan från början stor betydelse för den finländska pianomusiken. Den gav unga musiker nya möjligheter och publiken glädje och hopp efter krigsåren.   

Sedan 2002 har Sibelius-Akademin ordnat den internationella Maj Lind-pianotävlingen vart femte år. Tävlingen, som finansieras av Sibelius-Akademins stödstiftelse, är idag en viktig pianotävling där begåvade pianister från hela världen deltar.   

År 2022 deltog 29 tävlande i Maj Lind-pianotävlingen, och deltagarna valdes bland rekordmånga 270 sökande. I tävlingen deltog tre studerande i pianomusik vid Sibelius-Akademin, varav David Munk-Nielsen gick till finalen och placerade sig på tredje plats.   

”Ett evenemang som Maj Lind ger Sibelius-Akademin synlighet även utanför Finlands gränser och ökar därmed vår internationella dragningskraft som studieplats. Utöver att tävlingen är spännande att följa för publiken, förbereder den unga pianister för de internationella kraven i proffsfältet”, konstaterade Sibelius-Akademins professor i pianomusik Tuija Hakkila i samband med tävlingen år 2022.   
  
Maj Linds donation till stöd för pianister lever: Sibelius-Akademin ordnar nästa internationella Maj Lind-pianotävling år 2027.