Testamenttilahjoituksen tekeminen

Taideyliopisto ottaa vastaan kaikensuuruisia testamenttilahjoituksia. Voit kohdentaa lahjoituksen sinulle läheiselle taiteenalalle. Taideyliopiston ja sen tukisäätiöiden ei tarvitse maksaa perintöveroa testamenttilahjoituksista.

Apurahoja nuorille taiteilijoille

Taideyliopistolla on suuri vastuu uusien taiteilijasukupolvien kouluttajana. Me koulutamme ne kuvataiteen, musiikin, teatterin, tanssin ja kirjoittamisen suunnannäyttäjät, jotka tekevät taiteen tulevaisuuden. Testamenttilahjoituksella autat opiskelijoitamme kasvamaan taiteen huippuammattilaisiksi.

Tuemme opiskelijoita lahjoituksista kertyneillä apurahoilla opintojen aikana ja uran alkuvaiheessa. Apurahat mahdollistavat esimerkiksi työskentelyn taiteilijaresidensseissä, soitinten huollon, kilpailuihin osallistumisen, vaativien lopputöiden toteuttamisen tai osallistumisen opintomatkoille ja kansainvälisille mestarikursseille. 

Apurahat jaetaan Taideyliopiston tukisäätiöiden kautta. Taideyliopiston yhteydessä toimii kaksi tukisäätiötä: Sibelius-Akatemian tukisäätiö ja Taideyliopiston tukisäätiö. Voit tukea tukisäätiöiden kautta opiskelijoita tai toimintaamme akatemioissa ja voit helposti kohdentaa lahjoituksesi sinulle tärkeälle taiteen alalle. Lahjoituksesta voidaan tietyin ehdoin muodostaa erillinen rahasto.

Lahjoitus taidekoulutukselle

Taideyliopisto turvaa ja kehittää testamenttilahjoitusten ja muiden lahjoitusten avulla taidekoulutusta. Valtaosa Taideyliopiston kuluista katetaan opetusministeriön vuosibudjetista, mutta yhä suurempi osa rahoituksesta saadaan muista lähteistä. Taiteen opetus on kallista: se on yksilöllistä tai pienryhmissä tapahtuvaa. Opettajina ovat alansa huiput.  

Testamenteista ja muista lahjoituksista kertyvillä varoilla voimme käynnistää sellaista uutta koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä, jota perusrahoituksella ei olisi mahdollista toteuttaa. Lahjoitukset mahdollistavat muun muassa kansainvälisten huipputaiteilijoiden vierailut ja opetuksen.  

Hoidamme testamenttilahjoituksia ammattitaidolla

Taideyliopisto huolehtii ammattitaidolla siitä, että lahjoittajan tahto toteutuu testamentin mukaisesti. Autamme kohdentamaan lahjoituksesi sinulle tärkeälle taiteenalalle ja keskustelemme kanssasi eri vaihtoehdoista toiveesi toteuttamiseksi. 

Taideyliopiston ja sen tukisäätiöiden ei tarvitse yleishyödyllisinä yhteisöinä maksaa perintöveroa saamistaan testamenttilahjoituksista. 

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja erityisesti musiikin opiskelijoille. Säätiön alaisuudessa toimii useita erilaisia lahjoitus- ja testamenttirahastoja.  

Taideyliopiston tukisäätiön kautta voit tukea kuvataiteiden ja esittävien taiteiden opiskelua ja koulutusta. Tukisäätiöllä on kolme rahastoa: Taideyliopiston yleisrahasto, Kuvataideakatemian rahasto ja Teatterikorkeakoulun rahasto. 

Taideyliopisto ja sen tukisäätiöt hoitavat lahjoitusvarallisuutta suunnitelmallisesti. Lahjoitusvarat sijoitetaan ja varojen sijoittamisessa käytetään asiantuntija-apua. Sijoitusten tuotot jaetaan vuosittain apurahoina tai muuna tukena lahjoittajien määrittämiin kohteisiin.  

Autamme – ota yhteyttä

Annamme mielellämme lisätietoja testamenttilahjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja autamme testamentin tekemisessä. Voimme lähettää sinulle Taideyliopiston testamenttiesitteen, josta saat lisätietoa.

Taideyliopiston tukisäätiöillä on yhteinen asiamies, jolta saat apua testamentin laatimisessa ja tietoa eri vaihtoehdoista lahjoituksen kohdentamiseksi. Halutessasi saat meiltä yhteystiedot Taideyliopiston yhteistyökumppanina toimivaan lakiasiaintoimistoon, joka auttaa sinua maksutta testamenttiasiakirjan laatimisessa. 

Kirjoita tai soita meille Taideyliopistoon!