Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sai miljoonalahjoituksen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamiseen

Yksityinen yhdysvaltalainen lahjoittaja Elsa Brule on tehnyt miljoonan dollarin lahjoituksen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Global Music -koulutusohjelmalle. Tavoitteena on vahvistaa musiikin avulla kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä Suomessa ja maailmalla.

Nainen soittaa kitaraa lavalla
Uupi Tirronen

Yhä monikulttuuristuvassa ja kansainvälistyvässä Suomessa tarvitaan vuoropuhelua ja ympäristöjä, jotka edistävät eri taustoista tulevien ihmisten välistä ymmärrystä ja oppimista. Sibelius-Akatemian Global Music -koulutusohjelma perustettiin kymmenen vuotta sitten, ja sen missiona on rakentaa kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Ohjelma on sittemmin vakiintunut itsenäiseksi aineryhmäksi, joka kokoaa yhteen muusikoita moninaisista musiikki- ja kulttuuritaustoista – tällä hetkellä yli 25 eri kulttuurista – kandidaatti- ja maisteriopintoihin sekä nuorisokoulutukseen.

Opiskelun ytimessä on kehittää ja hyödyntää globaaleja muusikkotaitoja kulttuurienvälisessä yhteistyössä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Näihin kuuluvat yhteisöprojektit esimerkiksi kouluissa, pakolaiskeskuksissa, maahanmuuttajayhteisöissä ja vankiloissa Suomessa ja ympäri maailmaa.

Saamelaisten ja Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön yhteistyö herätti lahjoittajan kiinnostuksen

Yhdysvaltalaisen suomensukuisen filantroopin Elsa Brulen kiinnostus tukea Global Music -ohjelmaa syttyi taannoisella Suomen vierailulla, jonka aikana hän tutustui Sibelius-Akatemiaan ja Sibeliuksen historialliseen kotiin Ainolaan.

Tutustuminen akatemian opettajiin, opiskelijoihin ja hallintoon sekä keskustelut uusista ideoista ja mahdollisuuksista johtivat lopulta Brulen käynnistämään ja rahoittamaan projektiin, jossa Global Musicin opiskelijat työskentelivät Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön koulussa New Mexicossa.

Vähemmistökielten ja -musiikin ylläpitäminen sekä siltojen rakentaminen saamelaisten ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurien välille innoittivat Brulea tukemaan vastaavia projekteja suuremmassa mittakaavassa.

Miljoonan dollarin lahjoituksen myötä toiminta laajenee sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti seuraavan viiden vuoden aikana.

”Niin kuin Jean Sibeliuksen musiikki sähköisti kokonaisen kansan hänen elinaikanaan, niin tekee hänen nimensäkin. Sibelius ja hänen nimeään kantava Akatemia herättävät edelleen kunnioitusta ja ylpeyttä Suomea kohtaan – mutta myös muistuttavat musiikin uskomattomasta voimasta,” Brule sanoo.

Rahoitusta hallinnoi suomalais-amerikkalaista kulttuuria Yhdysvalloissa vaaliva, vuonna 1953 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, Finlandia Foundation National.

Vahva tunne maailman kansalaisuudesta ja vastuusta

Brulen lahjoitus mahdollistaa saamelaisten ja intiaaniyhteisöjen välisen yhteistyön kehittämisen. Myös yhteistyöhankkeet maahanmuuttajien ja erilaisten syrjäytymisvaarassa olevien yhteisöjen kanssa laajenevat Suomessa. Uusia kumppanuuksia rakennetaan Chilen, Tansanian ja Mosambikin kanssa, ja toiminta ulottuu myös muille Afrikan alueille. Lisäksi kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla stipendejä.

”Musiikki ja taide ovat välineemme, ja kulttuurienvälinen yhteistyö toimii katalysaattorina uusille musiikillisille ja pedagogisille löydöille sekä kuuntelun, myötätunnon ja globaalin kansalaisuuden taitojen kehittämiselle. Niillä voi olla yhä suurempi merkitys rakentaessamme rauhanomaista tulevaisuutta maailmaamme,” Global Music -ohjelman johtaja Nathan Riki Thomson sanoo.

Yhteisöprojekteista rakentuu kokonaisuutena lahjoittajan nimeä kantava huippuosaamisen keskus, Elsa Brule Center for Global Music and Community Engagement.

”Tavoitteena on tuottaa uutta taiteellista, pedagogista ja tutkimustietoa työn menetelmien kehittämiseksi ja vaikutusten mittaamiseksi. Tutkimusyhteistyötä tehdään kansainvälisten yliopistokumppanien kanssa,” Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg kertoo.

”Kiitämme Elsa Brulea merkittävästä lahjoituksesta, jolla vahvistamme uuden muusikkopolven kasvua maailmaa muuttaviksi taiteilijoiksi. Se antaa meille myös mahdollisuuden kehittää ja uudistaa niitä tapoja, joilla taideopiskelijoita koulutetaan tulevaisuudessa,” Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén summaa.

Kuka?

  • Elsa Brule kasvoi Pohjois-Michiganin niemimaalla, jossa suomalainen kulttuuri on osa jokapäiväistä elämää.
  • Brulen isoisä muutti 18-vuotiaana Itä-Suomesta Yhdysvaltoihin välttääkseen kutsun tsaarin armeijaan ja päätyi Michiganin kuparikaivoksille. Hän omisti myöhemmin ”biergartenin” Hancockissa, Michiganissa.
  • Brulen äiti ja isoäiti syntyivät molemmat Yhdysvalloissa, mutta heidän suomalainen perintönsä näkyi niin elämänasenteessa kuin pullan leivonnassa.
  • Elsa Brule on tehnyt aktiivista hyväntekeväisyystyötä ennen kaikkea lukutaidon edistämiseksi tukemalla esimerkiksi koulukirjastojen rakentamista ja entisöintiä Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Yksi viime aikojen projekteista oli synnyttää ensimmäinen kunnallinen kirjasto Kambodžassa.

Yllä olevien tietojen lähde: Finlandia Foundation Nationalin uutiskirje, kevät 2021

Lisätietoja:

Ainejohtaja, Global Music, Nathan Riki Thomson, puh. +358 50 475 8758

Lahjoituksilla on suuri merkitys suomalaisen taidekoulutuksen turvaajana. Lahjoittajana voi olla kanssamme varmistamassa nuorten huipputason koulutuksen jatkumisen myös tulevaisuudessa.