Global Music

Edistämme musiikin avulla aktiivisesti ihmisten ja kulttuurien välistä kunnioitusta, ymmärrystä, vuoropuhelua ja yhteistyötä nykymaailmassa

Nemat Battah Global Spring -festivaalilla
Uupi Tirronen

Esittely

Global Musicin -koulutusohjelma soveltaa ja edistää moniarvoisuutta sekä sallivan joustavaa lähestymistapaa äänen, musiikin, kulttuurin ja identiteetin käsitteisiin. Haluamme näin luoda koulutusympäristön, jossa muusikoita tuetaan kehittämään omia ainutlaatuisia ääniään, jakamaan ja yhdistämään käytäntöjä sekä luomaan uutta musiikkia kulttuurien välisen yhteistyön kautta.

Kandidaatti- ja maisterikoulutusohjelmamme tarjoavat eri musiikki- ja kulttuuritaustoista tuleville opiskelijoille etenemispolkuja luovien, joustavien, musiikillisten, pedagogisten ja tutkimukseen liittyvien taitojen kehittämiseen. Samalla koulutusohjelma haluaa tarjota syvällisen ymmärryksen ja kokemuspohjan monikulttuurisessa ja kulttuureja yhdistävässä ympäristössä työskentelystä. Meillä opiskelijat kehittävät valmiuksia toteuttaa ja luoda sisältöä, viestiä, tehdä yhteistyötä, edistää kulttuuria ja johtaa monenlaisissa musiikillisissa, kulttuurisissa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavissa asiayhteyksissä. Tavoitteenamme on edistää vahvaa tunnetta maailman kansalaisuudesta ja vastuusta.

Termi Global Music käsitetään sen laajimmassa merkityksessä monitieteisten ja yhteistoiminnallisten taiteenvälisten lähestymistapojen sekä musiikillisen ilmaisun moniarvoisten muotojen kautta. Kulttuurienvälinen yhteistyö on koulutusohjelman ytimessä, joten toivotamme hakijat tervetulleiksi kulttuurisesta ja musiikillisesta taustasta riippumatta. Muusikot voivat hakea koulutusohjelmaan millä tahansa pääinstrumentilla, äänellä tai sävellysten kokoonpanolla, mukaan lukien perinteiset instrumentit eri puolilta maailmaa. Koulutusohjelmaan voidaan ottaa opiskelijoita myös muilta taiteen aloilta, jos hakijalla on riittävät musiikilliset taidot. Bachelor of Global Music on 3-vuotinen englanninkielinen kandidaattikoulutusohjelma, joka toimii samalla aloituspolkuna 2,5-vuotiselle Master of Global Music -maisterintutkinnolle. Myös aiemman tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat hakea suoraan maisteriohjelmaan.

Sijainti

Yhteystiedot

  • Nathan Thomson

    Professori, Global music, Sibelius-Akatemia
    +358504758758
    nathan.thomson@uniarts.fi

Global Musicin opiskelu

Inspiroidu kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja kehity monitaitoiseksi, visionääriseksi muusikoksi tai pedagogiksi huippuopettajien johdolla.

Tutustu Global Musicin opiskeluun videon kautta

Community engagement

Global Musicin opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yhteisöllisissä yleisötyöprojekteissa osana opintojaan, ja tarkoituksena on luoda taidetta yhteistyössä yhteiskunnan erilaisten jäsenten kanssa. Opiskelijat kehittävät muusikkouttaan, pedagogisia valmiuksiaan sekä fasilitointi- ja ryhmätyötaitojaan, joita he tarvitsevat työskennelläkseen monipuolisesti monikulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa, kuten kouluissa, nuorisotyön parissa, vastaanottokeskuksissa sekä vankiloissa.

Taiteellinen toiminta ja tapahtumat

Taiteellinen toimintamme toteutuu konsertteina, äänitteinä ja verkkojulkaisuina. Järjestämme itse ja olemme mukana Taideyliopiston tapahtumissa.

Yhteistyökumppanit

Tutustu opiskelumme arkeen