Öppna universitetets kurser

Bekanta dig med Konstuniversitetets och samarbetsläroanstalternas öppna universitetsutbud. Ansökningsperioden för vårens kurser ordnade av Konstuniversitetet börjar 22.11 och avslutas 7.12 (kurser integrerade med examensundervisning) eller 12.12 (kurser i öppna universitetets regi).

Utbildningsområde
Metod för lärande
Organisatör

Sökresultat: 238

Kursens namn (studiepoäng) Tidpunkt Metod för lärande Plats Anmälningstid Anmälan
Active Music Listening for Music Educators (1 sp) 15.1.2023 -19.2.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Aikamme musiikin luentosarja (1 sp) 12.1.2023 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Body mapping (2 sp) 11.1.2023 -26.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Brand management and marketing in arts (4 sp) 17.1.2023 -14.3.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Carborundum / drypoint printmaking techniques (1-2 sp) 28.3.2023 -31.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Clash of Titans – sound and sculpture (5 sp) 28.2.2023 -4.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Cultural Leadership (3 sp) 18.1.2023 -1.3.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Curating Art (2-4 sp) 27.3.2023 -24.4.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Doctoral Seminar (Global Music and Community Engagement), 2 sp 20.1.2023 -12.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Electroacoustic improvisation (4 sp) 26.1.2023 -31.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Electroacoustic sound diffusion (4 sp) 3.5.2023 -7.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Email English (1 sp) 16.1.2023 -28.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 (2 sp) 10.1.2023 -25.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 (1 sp) 9.1.2023 -30.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Esitys äärimmäisyyksien ajan peilinä: näkökulmia 1900-luvun esittäviin taiteisiin (2 sp) 12.1.2023 -16.2.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Finnish music (2 sp) 10.1.2023 -25.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
General pedagogy lectures 1 (0,5 sp) 1.2.2023 -15.2.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Global Musicianship, Inspiration Course (4 sp) 11.3.2023 -14.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Hauntology (5 sp) 28.2.2023 -4.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
History and theory of contemporary art, BFA level (4 sp) 16.1.2023 -3.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
History of Western Art Music 4: Music of the 20th and 21st centuries (2-3 sp) 10.1.2023 -25.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
History of Western art music 2: From Baroque to Classical (2-3 sp) 13.1.2023 -28.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Immersiivinen teatteri (2 sp) 11.3.2023 -19.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Intercultural Communication Skills and Cultural Cooperation (4 sp) 15.3.2023 -3.5.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Introduction to Audio in Sound Art & Sonic Arts (4 sp) 28.2.2023 -21.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Italian kieli 1 (4 sp) 9.1.2023 -17.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Italian kieli 2 (5 sp) 2.5.2023 -12.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Jazzlaulu – rytmiikka ja improvisointi (3 sp) 20.1.2023 -24.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Johdanto kulttuuri- ja taidealojen yrittäjyyteen (1 sp) 13.3.2023 -3.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Johdanto luovien alojen palvelumuotoiluun (1 sp) 8.5.2023 -29.5.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Johdanto teatteripedagogiikkaan (2 sp) 15.3.2023 -1.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Johdatus musiikkiterapiaan (5 sp) 17.1.2023 -26.1.2023 Nätundervisning Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 1.11.2022 -4.1.2023 Anmäl dig
Kansantanssin jatkokurssi (3 sp) 3.5.2023 -10.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Kehotietoisuuden filosofiaa (2 sp) 16.3.2022 -26.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Kirjallisuuden tulevaisuuden tekijät (2-3 sp) 5.4.2023 -31.5.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Kirjoittamisen ja taiteellisen työskentelyn välineitä (2 sp) 11.4.2023 -14.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Klovneria II – Kohti klovninumeroa (6 sp) 21.4.2023 -16.6.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Klovnerian perusteet (3 sp) 27.1.2023 -12.2.2023 Närundervisning Tampereen kesäyliopisto 9.10.2022 -15.1.2023 Anmäl dig
Kohti työelämää (laulutaide) (2 sp) 11.1.2023 -26.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Korut kansanmusiikissa (2 sp) 27.2.2023 -23.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Kuinka luoda ja soittaa rytmejä lasten kanssa (3 sp) 9.1.2023 -3.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Let’s play, yhteismusisointikurssi (2 sp) 26.1.2023 -22.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Liikunta / Flow (1 sp) 10.1.2023 -25.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Liikunta / Muusikon kehonhuolto (1 sp) 9.1.2023 -24.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Luova kirjoittaminen (2 sp) 10.2.2023 -1.4.2023 Närundervisning Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki 1.6.2022 -30.1.2023 Anmäl dig
Länsimaisen taidemusiikin historia 2: Barokista klassismiin ETÄOPETUS (2-3 sp) 13.1.2023 -28.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Länsimaisen taidemusiikin historia 2: Barokista klassismiin LÄHIOPETUS (2-3 sp) 13.1.2023 -28.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Länsimaisen taidemusiikin historia 4: 1900- ja 2000-lukujen musiikki (2-3 sp) 12.1.2023 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Maalaustaiteen materiaalioppi (6-12 sp) 11.1.2023 -3.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Maalitehdas (1 sp) 10.1.2023 -9.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Mallimaalaus (1 sp) 6.2.2023 -23.2.2023 Närundervisning Joutsenon opisto, Joutseno 1.3.2022 -30.1.2023 Anmäl dig
Markkinointi ja brändäys luovilla aloilla (2 sp) 15.3.2023 -12.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Minä kirjoittajana (3 sp) 13.3.2023 -24.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Music Business (2-4 sp) 6.3.2023 -9.3.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Musiikin hahmotustaitojen kertauskurssi (2 sp) 23.1.2023 -4.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Musiikkipsykologia (5 sp) 7.2.2023 -16.2.2023 Nätundervisning Snellman-kesäyliopisto 31.10.2022 -24.1.2023 Anmäl dig
Musiikkipsykologia I (5 sp) 7.2.2023 -16.2.2023 Nätundervisning Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 1.11.2022 -24.1.2023 Anmäl dig
Musikaalilaulun erityispiirteet ja tekniikat (3 sp) 4.2.2023 -1.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Narratiiviset ympäristöt (6 sp) 21.3.2023 -28.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Neuvottelutaidon verkkokurssi (1 sp) 16.1.2023 -30.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Nykytaiteen historia ja teoria, maisteritaso (5 sp) 16.1.2023 -3.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Perspectives on artistic research (5 sp) 28.2.2023 -14.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Physical education (1 sp) 11.1.2023 -26.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Project management and cooperation (2-4 ECTS cr) 25.4.2023 -28.4.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Projektijohtaminen taiteen vapaalla kentällä (5 sp) 11.1.2023 -8.3.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Soitinrakennus ja huolto 1: Huuliharpun rakenne, viritys ja huolto (1 sp) 20.1.2023 -21.1.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2023 Anmäl dig
Soitinrakennus ja huolto 1: Lyömäsoitinrakennus Cajon (2 sp) 19.1.2023 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Soitinrakennus ja huolto 1: Soitinkotelon suunnittelu ja rakennus (2 sp) 12.1.2023 -4.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Soitinrakennus ja huolto 1: työturvallisuuskoulutus (0 sp) 17.1.2023 -25.1.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
SoundShare (3 sp) 18.1.2023 -29.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Strategic Management in Arts (5 sp) 19.1.2023 -23.3.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Suomalaisen jazzmusiikin historian perusteet (3 sp) 10.1.2023 -28.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
SuperCollider (8 sp) 15.5.2023 -26.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Säestä viululla 1 (2 sp) 16.1.2023 -12.3.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Säestä viululla 2 (2 sp) 16.1.2023 -12.3.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Taideteoria, kandidaatin taso (2 sp) 16.1.2023 -3.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Taideyliopiston tutkijoiden luentosarja (2 sp) 9.1.2023 -27.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Taiteen esittämiskäytännöt, maisteritaso (3 sp) 17.1.2023 -14.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Taiteen välittäjyyden käytännöt 1 18.1.2023 -19.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Taiteilijan luovan osaamisen sanoittaminen -verkkokurssi (1 sp) 16.1.2023 -30.4.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Taiteilijan työ ja kestävyys (2 sp) 27.2.2023 -17.4.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Tutustu traversoon! (1 sp) 24.3.2023 -25.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Unikirjoitusseminaari (2 sp) 3.3.2023 -2.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -12.12.2022 Anmäl dig
Working Life Skills for Musicians (1 sp) 10.1.2023 -7.3.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Written communication (1 sp) 2.2.2023 -13.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Yleispedagoginen luentosarja 1 (0,5 sp) 1.2.2023 -15.3.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
‘SET-OFF’ Offset Lithography printing course (2 sp) 20.1.2023 -27.2.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 22.11.2022 -7.12.2022 Anmäl dig
Academic writing (4 sp) 6.9.2022 -22.11.2022 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Acousmatic music composition and theory (4-6 sp) 7.9.2022 -14.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Aikamme musiikin luentosarja (1 sp) 8.9.2022 -15.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Arts, value and society (5 sp) 12.9.2022 -7.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Barokkiakatemia: Keskiajan ja renessanssin tanssi ja renessanssiyhtye (2-4 sp) 10.3.2023 -26.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Kallio-Kuninkala (Träskända) 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Barokkiakatemia: Prima Prattica eri maissa (2-3 sp) 21.11.2022 -25.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Barokkiakatemia: Uutta musiikkia periodisoittimilla (3-5 sp) 8.10.2022 -7.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsinki 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Barokkisonaattipaja (1 sp) 13.1.2023 -10.2.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Baroque Academy: Seconda Prattica (2-3 sp) 30.1.2023 -10.2.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Body Mapping (2 sp) 29.8.2022 -20.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Business of creative and cultural industries (4 sp) 9.11.2022 -14.12.2022 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Comparative dramaturgy and performance research seminar and workshop 3 (5 sp) 22.9.2022 -11.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Computer-assisted composition (8 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Crossroads: An Introduction to Global Music Approaches to Leadership and Collaboration (Continuing Professional Development) (4 sp) (återkallats) 18.9.2022 -31.3.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -11.9.2022 Anmälan är stängd
Cultural planning and urban regeneration (4 sp) 2.11.2022 -14.12.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Dance, music and song from Tanzania as expression (3 sp) 6.9.2022 -25.4.2023 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Draaman ja näyttelijäntaiteen opintoja 17.8.2022 -26.5.2023 Närundervisning HEO kansanopisto, Helsinki 1.4.2022 -31.7.2022 Anmälan är stängd
Dramaturgy & Digital Cultures. Algorithms seminar (3 sp) 19.12.2022 -23.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
EDM & SynthPop Colloquium (3 sp) 12.9.2022 -24.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Economic impact of Arts (2 sp) 28.11.2022 -2.12.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Electroacoustic Music Seminar (6 sp) 9.9.2022 -28.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
English for Music Studies and Practice 1 (3 sp) 1.9.2022 -1.12.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Entrepreneurship in arts (4 sp) 6.9.2022 -8.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 (2 sp) 6.9.2022 -20.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 (1 sp) 5.9.2022 -20.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Esimerkkien jatkokurssi (2 sp) 17.8.2022 -29.9.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet, Seinäjoki campus 10.6.2022 -22.6.2022 Anmälan är stängd
Exploratorium on sonic and corporal gestuality (8 sp) 5.9.2022 -24.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Financial management and budgeting (2 sp) UPPSKJUTAS 16.8.2022 -16.8.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -4.8.2022 Anmälan är stängd
General pedagogy lectures 2 (0,5 sp) 28.9.2022 -2.11.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Generative Arts Café (4 sp) 13.9.2022 -18.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Global Choir (3/6 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Global Choir Leadership – Inspiration Course, Advanced (6 sp) 23.9.2022 -23.4.2023 Närundervisning Kallio-Kuninkala, Sibelius-Akademin Musik Centrum, Träskända, och Konstuniversitetet, Helsinki 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Global Choir Leadership – Inspiration Course, Basic (6 sp) 23.9.2022 -23.4.2023 Närundervisning Kallio-Kuninkala Musik Centrum, Järvenpää; Konstuniversitetet, Helsingfors 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
History of Western Art Music 1: Introduction (2 sp) 8.9.2022 -15.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
History of Western Art Music 3: From Classical to Romantic (3 sp) 9.9.2022 -16.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
How to Create and Play Rhythms with Children (3 sp) (återkallats) 15.9.2022 -8.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -5.9.2022 Anmälan är stängd
Introduction to socially engaged arts (SEA) practice (2 sp) ANMÄLNINGSTIDEN HAR FÖRLÄNGTS 1.10.2022 -30.11.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Introduktion till skådespelarkonst (10 sp) 24.9.2022 -12.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Jazz- ja improvisointiworkshop: Free expression (7 sp) 5.9.2022 -24.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Jazz- ja improvisointiworkshop: Fundamentals of jazz (7 sp) 12.9.2022 -24.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Jazzensemble, edistyneiden ryhmä (4-8 sp) 12.9.2022 -3.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet (6 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Jazzlaulun perusteet (3 sp) 18.11.2022 -10.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Jazzmusiikin historian perusteet (3 sp) 6.9.2022 -20.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Jazzrytmiikka 1 (6 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Jazzsäveltapailu 1 (6 sp) 6.9.2022 -25.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Johdanto kulttuuri- ja taidealojen yrittäjyyteen (1 sp) 24.10.2022 -14.11.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Johdanto musiikin hahmotustaitojen pedagogiikkaan (5 sp) ANMÄLNINGSTIDEN HAR FÖRLÄNGTS 7.9.2022 -26.4.2023 Nätundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Johdatus barokki-instrumentin soittoon (2 sp) 14.10.2022 -4.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Johdatus keski- ja renessanssiajan musiikkiin (2 sp) 31.8.2022 -21.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Kansanmusiikin historian perusteet (3 sp) 5.9.2022 -12.12.2022 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Kansanmusiikkipedagogiikan luovat menetelmät opettajan työssä (6 sp) 30.9.2022 -16.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Tölö campus och Kallio-Kuninkala (Träskända) sekä Kaustby 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Kansanmusiikkiyhtye (4 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Keho ja teksti (2 sp) 16.10.2022 -30.10.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Kirjoittaminen ja ruumiillisuus (5 sp) 26.10.2022 -25.1.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Klovnerian perusteet (2 sp) 21.10.2022 -6.11.2022 Närundervisning Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka 13.6.2022 -7.10.2022 Anmälan är stängd
Kokonaisilmaisu (3 sp) 5.9.2022 -24.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Koreografian opintokokonaisuus (20 sp) 24.9.2022 -23.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Korut kansanmusiikissa (2 sp) 12.9.2022 -6.11.2022 Nätundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Kreativ musikpedagogik (1 sp) 23.9.2022 -24.9.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Seinäjoki campus 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Kuoronjohdon perusteet (1. vuosi) (10 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Kuoronjohto-opinnot, taso C (10 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Kuoronjohto-opinnot, taso D (10 op) 6.9.2022 -25.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Lastenmusiikkikurssi (2-3 sp) 13.9.2022 -29.11.2022 Nätundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Lauluntekeminen (5 sp) 14.9.2022 -29.3.2023 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Liikunta (1 sp) 5.9.2022 -19.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 sp) 15.9.2022 -30.4.2023 Nätundervisning Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti 20.6.2022 -1.9.2022 Anmälan är stängd
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 sp) 15.9.2022 -30.4.2023 Nätundervisning Mellersta Österbottens sommaruniversitet, Karleby 20.6.2022 -1.9.2022 Anmälan är stängd
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 sp) 15.9.2022 -30.4.2022 Nätundervisning Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka/Kouvola 28.6.2022 -1.9.2022 Anmälan är stängd
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 sp) 15.9.2022 -30.4.2023 Nätundervisning Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki 20.6.2022 -1.9.2022 Anmälan är stängd
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 sp) 15.9.2022 -30.4.2023 Nätundervisning Vasa sommeruniversitet, Vasa 20.6.2022 -1.9.2022 Anmälan är stängd
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 sp) 15.9.2022 -30.4.2023 Nätundervisning Helsingforsnejdens sommaruniversitet, Helsingfors 16.5.2022 -2.9.2022 Anmälan är stängd
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 sp) 15.9.2022 -30.4.2023 Nätundervisning SnellmanEDU, Kuopio/Iisalmi/Varkaus 20.6.2022 -1.9.2022 Anmälan är stängd
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 sp) 15.9.2022 -30.4.2023 Nätundervisning Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylä 20.6.2022 -1.9.2022 Anmälan är stängd
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi (5 sp) 27.10.2022 -1.12.2022 Nätundervisning Helsingforsnejdens sommaruniversitet 1.9.2022 -26.10.2022 Anmälan är stängd
Länsimaisen taidemusiikin historia 1: johdanto (2 sp) 9.9.2022 -16.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Länsimaisen taidemusiikin historia 1: johdanto, ETÄOPETUS (2 sp) 9.9.2022 -16.12.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Länsimaisen taidemusiikin historia 3: Klassismista romantiikkaan, ryhmä 1 (3 sp) 9.9.2022 -16.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Länsimaisen taidemusiikin historia 3: Klassismista romantiikkaan, ryhmä 2 (3 sp) 9.9.2022 -16.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Länsimaisen taidemusiikin historia 4: 1900- ja 2000-lukujen musiikki (2 sp) 29.8.2022 -2.9.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Media and sonic arts, advanced (11 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Merkkijonojen ja fragmenttien poetiikkaa (5 sp) 7.9.2022 -1.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Moving Image Group (2 sp) 19.9.2022 -5.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Musiikin hahmotustaitojen kertauskurssi (2 sp) ANMÄLNINGSTIDEN HAR FÖRLÄNGTS 19.9.2022 -2.12.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -5.9.2022 Anmälan är stängd
Musiikin hahmotustaitojen kertauskurssi lukiolaisille (2 sp) ANMÄLNINGSTIDEN HAR FÖRLÄNGTS 19.9.2022 -2.12.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -5.9.2022 Anmälan är stängd
Musiikkiteatterin opintokokonaisuus, 2022-2023 1.8.2022 -31.12.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 1.2.2022 -28.2.2022 Anmälan är stängd
Myöhäisiän musiikkikasvatus (2-4 sp) ANMÄLNINGSTIDEN HAR FÖRLÄNGTS 14.9.2022 -15.3.2023 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -5.9.2022 Anmälan är stängd
Neuvottelutaidon verkkokurssi (1 sp) 5.9.2022 -31.12.2022 Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Näyttelijän opinnot 22.8.2022 -20.5.2023 Närundervisning Työväen Akatemia, Kauniainen 1.4.2022 -30.5.2022 Anmälan är stängd
Näyttelijäntaiteen perusteet (16 sp) 16.9.2022 -11.6.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Näyttelijäntyön perusteiden 1 opintoja 10.8.2022 -26.5.2023 Närundervisning Riveria kansanopisto, Joensuu 1.2.2022 -31.7.2022 Anmälan är stängd
Oma Teatteri (4 sp) 13.9.2022 -17.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
PYÖRRE – Taiteen vapaan kentän johtaminen ja projektinhallinta (20 sp) 31.8.2022 -29.5.2023 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Performance economy (4 sp) 2.9.2022 -8.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Populaarimusiikin taiteellinen tuottaminen 1 (8 sp) 6.9.2022 -25.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Postmaalauksesta posthumanismiin: elämää verkostomallin jälkeen?, osa 1 (2,5 op) 4.10.2022 -27.10.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Programming with Max (8 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Proosan poetiikat III: Aika romaanin kerronnassa ja kompositiossa (5 sp) 1.9.2022 -23.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 1 (10 sp) 24.8.2022 -9.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 2 (10 sp) 25.8.2022 -16.3.2023 Närundervisning Konstuniversitet, Helsingfors 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Sculpture on a Burning Planet (1-2 sp) 21.9.2022 -16.11.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Segni Mossi (1 sp) 3.12.2022 -4.12.2022 Närundervisning Taideyliopisto, Seinäjoen kampus 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Soitinrakennus ja huolto 1 – Jousisoitinhuolto, sello (1 sp) 19.11.2022 -20.11.2022 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Soitinrakennus ja huolto 1 – kielisoitinhuolto, kitara ja mandoliini (1 sp) 29.10.2022 -30.10.2022 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Soitinrakennus ja huolto 2 (3 sp) 9.9.2022 -5.5.2023 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Sound Art & Sonic Arts study module (15-30 sp) 5.9.2022 -9.6.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Sound Art Aesthetics and Practices (5 sp) 5.9.2022 -14.11.2022 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
SoundShare (3 sp) 7.9.2022 -6.11.2022 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Spatial Audio Techniques: Background and Practice (6-10 sp) 8.9.2022 -27.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Suomen taidemusiikin historia (2 sp) 6.9.2022 -20.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Symbolic Sound-Producing Gestures (1-4 sp) 7.11.2022 -12.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Säestä viululla 1 (2 sp) 10.10.2022 -4.12.2022 Nätundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Säestä viululla 2 (2 sp) 10.10.2022 -4.12.2022 Nätundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Taide, ääni, teoria (5 sp) 6.9.2022 -27.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Taiteellisen ajattelun akatemia (16 sp) 10.10.2022 -12.5.2023 Närundervisning Konstuniversitetet och Cirko 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Taiteellisen tutkimuksen lähteillä (3 sp) 13.9.2022 -7.3.2023 Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Taiteilijan luovan osaamisen sanoittaminen -verkkokurssi (1 sp) 5.9.2022 -31.12.2022 Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Tanssipedagogiikan perusteet (25 sp) 10.9.2022 -14.5.2023 Närundervisning Helsingforsnejdens sommaruniversitet 31.3.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Tanssipedagogiikan perusteet (25 sp) 3.9.2022 -7.5.2023 Närundervisning Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna 9.5.2022 -21.8.2022 Anmälan är stängd
Tanssipedagogiikan perusteet (25 sp) 3.9.2022 -7.5.2023 Närundervisning Tampereen kesäyliopisto, Tampere 9.3.2022 -15.8.2022 Anmälan är stängd
Tanssipedagogiikan perusteet (25 sp) 17.9.2022 -21.5.2023 Närundervisning Turun kesäyliopisto, Åbo 13.6.2022 -28.8.2022 Anmälan är stängd
Tanssipedagogiikan perusteet (25 sp) 24.9.2022 -28.5.2023 Närundervisning Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylä 30.5.2022 -11.9.2022 Anmälan är stängd
Teatteri I ja Teatteri II 8.8.2022 -26.5.2023 Närundervisning Lahden kansanopisto, Lahti 1.4.2022 -1.6.2022 Anmälan är stängd
Teatteripedagogiikan perusteet (25 sp) 2.9.2022 -31.7.2023 Närundervisning Tampereen kesäyliopisto, Tammerfors 20.6.2022 -21.8.2022 Anmälan är stängd
Teatteripedagogiikan perusteet (25 sp) 2.9.2022 -31.7.2023 Närundervisning Tampereen kesäyliopisto 21.7.2022 -21.8.2022 Anmälan är stängd
Teatteripedagogiikan perusteet (25 sp) 16.9.2022 -13.5.2023 Närundervisning Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola 16.5.2022 -1.9.2022 Anmälan är stängd
Teatteripedagogiikan perusteet (25 sp) 16.9.2022 -13.5.2023 Närundervisning Helsingforsnejdens sommaruniversitet 31.3.2022 -14.8.2022 Anmälan är stängd
Tekstintulkinta (3 sp) 5.9.2022 -24.4.2023 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
The Whole Singer (2 sp) 5.9.2022 -19.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
The sane freelancer – sensible practices for working artists (4 sp) 25.10.2022 -15.12.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Thematic theoretical studies: Studia Generalia, Art at the Crossroads of Ethical Questions (5 sp) 7.9.2022 -16.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Tietotekniikkaa muusikoille ja äänitekniikan perusteet (4,5 sp) 13.9.2022 -28.4.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Toisissa tiloissa (2 sp) 21.11.2022 -25.11.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Tutkijaseminaari (2 sp) 12.9.2022 -17.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Tutustu barokkioboeen! (1 sp) 13.1.2023 -27.1.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Tutustu traversoon! (2 sp) 30.9.2022 -1.10.2022 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 6.4.2022 -21.4.2022 Anmälan är stängd
Tyska 1 (4 sp) 15.8.2022 -26.8.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -10.8.2022 Anmälan är stängd
Tyska 2 (5 sp) 29.8.2022 -8.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Urkujen ja urkumusiikin historia (4 sp) 5.9.2022 -24.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Urkujen rakenne ja huolto (2 sp) 6.9.2022 -28.4.2023 Närundervisning Taideyliopisto 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Vapaa säestys 1 (4 sp) 8.9.2022 -8.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Vapaan säestyksen perusteet (4 sp) 7.9.2022 -7.12.2022 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -24.8.2022 Anmälan är stängd
Viestintä ja taiteen vaikuttavuus yhteiskunnassa (3 sp) 26.10.2022 -30.11.2022 Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Writing as Artistic Research Practice (2-4 sp) 14.9.2022 -8.3.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Yleispedagoginen luentosarja 2 (0,5 sp) 28.9.2022 -2.11.2022 Nätundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Äänen kulttuurinen historia (4 sp) 12.9.2022 -17.2.2023 Närundervisning Konstuniversitetet, Helsingfors 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Äänenkäyttö ja -huolto (2 op) 5.9.2022 -26.4.2023 Närundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -16.8.2022 Anmälan är stängd
Ääni ja keho (2 sp) 10.2.2023 -11.3.2022 Närundervisning Mellersta Österbottens sommaruniversitet, Karleby 17.10.2022 -15.1.2022 Anmälan är stängd
Äänitys ja äänituotanto (8 sp) 29.9.2022 -30.3.2023 Närundervisning, Nätundervisning Konstuniversitetet 4.8.2022 -5.9.2022 Anmälan är stängd