Stipendium öppnade dörren till Hollywoods musikkretsar för kompositör Rolf Gustavson

Det stipendium som Rolf Gustavson fick under studietiden hade en avgörande inverkan på hans karriär. Gustavson arbetar nu med filmmusik både i Finland och internationellt.

Rolf Gustavson, 27, som utexaminerades som magister i komposition vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi 2022, är känd som arrangör och orkestrerare av filmmusik. Senast i morse lämnade han in noter för filmproduktion i Spanien.

År 2019 fick Gustavson ett stipendium på 800 euro från Sibelius-Akademins stödstiftelse för att delta i en mästarkurs i Österrike. Den årliga Hollywood Music Workshop är en sommarakademi för filmmusik där kända konstnärer inom branschen lär ut bland annat arrangemang och orkesterledning. Det stipendium som stödstiftelsen gav täckte deltagaravgiften för kursen.

– Stipendiet gjorde det möjligt för mig att delta i kursen. Jag hade varit där en kvart då jag skrev till min mentor i Finland att något håller på att hända. Det var annorlunda än vad jag någonsin tidigare hade upplevt. Och många händelser följde efter det.

Gustavson sökte till kursen i orkestrering under ledning av Conrad Pope. Orkestrering är ett skede i kompositionsarbetet där verket arrangeras för orkestern. Pope är en legend inom branschen. Han har bland annat orkestrerat John Williams kompositioner för Jurrasic Park, Star Wars och Harry Potter. Under kursen höll Gustavson på att utexamineras som musikkandidat, full av en tro på sig själv och sin framtid som kompositör enligt egen utsago. Gustavson hade med sig en egen transkription av en filmkomposition till Österrike.

– Pope var entusiastisk över den, men inte för att den var särskilt framstående. Han var imponerad över det arbete jag hade lagt ner och ville belöna mig.

Pope gav Gustavson ett exemplar av den ursprungliga partituren.

– I det ögonblicket förstod jag många saker om mitt arbete. Insikten började vid Sibelius-Akademin och blev klarare i Österrike. Jag tittar fortfarande på dessa noter ibland, reflekterar Gustavson.

Enligt Gustavson var det just Popes lärdomar som ledde honom till orkestreringens värld. Den kunskap han fick under kompositörsutbildningen kunde också nu användas på ett nytt, helt annat betydelsefullt sätt. Vid Sibelius-Akademin undervisas filmmusik i ämnesgruppen för musikteknologi. Enligt Gustavson förutsätts den som arbetar med filmmusik också ha färdigheter att spela in och producera musik.

År 2023 firar Hollywood Music Workshop 15-årsjubileum. Nu är Gustavson själv en av arrangörerna. I framtiden hoppas Gustavson få uppdrag för allt viktigare internationella filmproduktioner. Den största drömmen är att skapa musiken till en amerikansk animerad långfilm.