Med kärlek till konst och kultur

Konstuniversitetets och Sibelius-Akademins stödstiftelser delar ut stipendier till konststuderande och finansierar Konstuniversitets verksamhet. Ett så omfattande stöd är möjligt tack vare konstvänners donationer och testamenten, säger Anni Pokki, ombud för stödstiftelserna.

Ombud Anni Pokki

Kompressor, tillbehör för airbrushing, ett par datorskärmar, dubbelsäng, soffa och kokvrå. Så här ser Verneri Salonens arbetsrumsresidens ut på Sveaborg. Salonen, som utexaminerades som magister i bildkonst i december 2022, arbetade i ett år i en lokal på drygt tjugo kvadratmeter tack vare ett stipendium som beviljas av Konstuniversitetets stödstiftelse.

”För mig innebär den här arbetsytan helt konkret tid och rum för konsten. Det är lugnt här så jag kan koncentrera mig och har möjligheten att sätta mig in i nya tekniker, som airbrushing. Mitt tidigare arbetsutrymme var egentligen bara ett lager där jag inte hade rum att arbeta”, säger Salonen.

Den unga konstnären som använder skulpturer, installationer, fotografier och rörliga bilder i sitt arbete förbereder sig som bäst för utställningen som öppnas i Augusta-galleriet på Sveaborg i december.

Konstuniversitetets stödstiftelse och Sibelius-Akademins stödstiftelse stöder årligen unga konstnärer som Salonen. Stiftelserna stöder också konstudier och dessutom finansierar de Konstuniversitets verksamhetsutveckling. I fjol delade stiftelserna ut stipendier för sammanlagt över 700 000 euro.

”Utöver arbetsrumsstipendiet beviljar vi stöd för materialkostnader, seminarieresor, deltagande i tävlingar, kostnader för doktorsexaminas konstnärliga delar och olika mästarkurser. Till exempel kapellmästarnas mästarkurser är mycket dyra, eftersom det behövs en hel orkester för kursen”, förklarar Anni Pokki, ombud för stödstiftelserna.

Tack vare konstvänners donationer och testamentsdonationer är det möjligt att i stor utsträckning stödja studerandena och konstutbildningen med stipendier.

Konst för kommande generationer

Kärleken till konst och kultur. En stark vilja att göra det möjligt även för kommande generationer att bli berörda av konst. Sådana erfarenheter och tankar förenar dem som donerat till stödstiftelserna.

”Konst i olika former är en viktig del av livet för dem som donerar. Å andra sidan kan viljan att donera ibland komma från en stor förlust. Fonden kan vårda minnet av den avlidne älskade och samtidigt skapa något nytt”, berättar Pokki.

Hon känner väl till donatorernas känslor och tankar, eftersom hon är den som donatorerna och de som testamenterar till Konstuniversitetet diskuterar med, om såväl praktiska donationsfrågor som sina egna idéer och önskemål.

”Ofta har donatorn en tanke om vad han eller hon vill stöda. Donatorn kan vilja styra donationen till exempel till danskonst eller till studerande i något musikinstrument. Det behöver inte finnas någon exakt plan. Jag lyssnar på donatorns önskemål och diskuterar med universitetspersonalen för att kartlägga var stödbehoven finns”, förklarar Pokki.

Hon betonar att diskussionerna med universitetet är viktiga. Det är viktigt att stödet styrs dit det behövs mest. Efter kartläggningen presenterar Pokki flera alternativ för donatorn. ”Donatorn kan välja vilket alternativ hen föredrar, eller bestämma sig för att dra sig tillbaka. Att diskutera donationer förpliktar inte till att donera.”

Testamentet avgiftsfritt

Stödstiftelserna delar ut stipendier från fonder som grundats med donatorers medel. Den som stöder konststudier kan antingen allokera medel till en befintlig fond eller grunda en helt ny fond.

Reglerna för varje fond anger på vilka grunder och till vem stödet ska fördelas.

”Reglerna är bindande för stödstiftelserna. Stipendierna går till de ändamål som de är avsedda för.”

Förvaltningen av stiftelser och fonder medför oundvikligen en del administrativa kostnader, men enligt Pokki är kostnadernas andel ändå mycket liten. Onödiga kostnader har gallrats bort.

När man skapar en ny fond lönar det sig att fundera på hur reglerna tål tidens tand. Målet är att kriterierna för stipendierna ska kunna uppfyllas även om hundra år.

”Vi hjälper till med reglerna så att donatorns vilja förverkligas precis som hen tänkt sig”, betonar Pokki.

Den som testamenterar egendom till Konstuniversitetet eller stödstiftelser får också hjälp med att utforma sin sista vilja. Via Konstuniversitetet får man kontaktuppgifter till den juridiska byrå som upprättar testamentet avgiftsfritt när Konstuniversitetet eller stödstiftelserna helt eller delvis är förmånstagare.

Pokki betonar att donationerna inte har någon nedre gräns. Donationer av alla storlekar är välkomna och kommer studerandena till godo.

Donatorerna får om de så önskar inbjudningar till Konstuniversitetets evenemang, konserter, utställningar och föreställningar. Om de önskar får de också träffa unga konstnärer.