Rakkaudesta taiteeseen ja kulttuuriin

Laajamittainen tuki taiteelle on mahdollista taiteenystävien lahjoitusten ja testamenttien ansiosta, sanoo Taideyliopiston tukisäätiöiden asiamies Anni Pokki.

Taideyliopiston tukisäätiöiden asiamies Anni Pokki
Taideyliopiston tukisäätiöiden asiamies Anni Pokki

Kompressori, kynäruiskumaalaustarvikkeita, pari tietokoneen näyttöä, parisänky, sohva ja keittokomero. Tältä näyttää Verneri Salosen työhuoneresidenssi Suomenlinnassa. Kuvataiteen maisteriksi joulukuussa 2022 valmistunut Salonen ahkeroi reilun parinkymmenen neliön tilassa Taideyliopiston tukisäätiön myöntämän stipendin turvin vuoden ajan. 

”Minulle tämä työtila merkitsee ihan konkreettisesti aikaa ja tilaa taiteelle. Täällä on rauhaa keskittyä ja mahdollisuus paneutua uusiin tekniikoihin. Aiempi työtilani oli oikeastaan pelkkä varasto, jossa ei mahtunut työskentelemään”, Salonen sanoo. Hän valmistautuu parhaillaan joulukuussa Suomenlinnassa Augusta-galleriassa avautuvaan näyttelyyn. 

Taideyliopiston tukisäätiö ja Sibelius-Akatemian tukisäätiö tukevat vuosittain Salosen kaltaisia nuoria taiteilijoita ja taiteen opiskelua, lisäksi ne rahoittavat Taideyliopiston toiminnan kehittämistä. Viime vuonna säätiöt jakoivat apurahoja yhteensä yli 700 000 euron edestä. 

”Työhuoneresidenssien lisäksi annamme tukea muun muassa materiaalikustannuksiin, seminaarimatkoihin, kilpailuihin osallistumiseen, tohtorintutkintojen taiteellisten osien kuluihin ja erilaisiin mestarikursseihin. Esimerkiksi kapellimestarien mestarikurssit ovat erittäin kalliita, sillä kurssia varten tarvitaan kokonainen orkesteri”, tukisäätiöiden asiamies Anni Pokki selittää. 

Opiskelijoiden ja taidekoulutuksen laajamittainen tukeminen apurahoilla on mahdollista taiteenystävien lahjoitusten ja testamenttien ansiosta.

Taidetta tuleville sukupolville 

Rakkaus taiteeseen ja kulttuuriin. Vahva halu mahdollistaa taiteen kosketus myös tuleville sukupolville. Tällaiset kokemukset ja ajatukset yhdistävät tukisäätiöille lahjoituksen tehneitä. 

”Taide eri muodoissaan on tukijoille merkittävä osa heidän elämäänsä. Toisaalta joskus halu lahjoittaa kumpuaa suuresta menetyksestä. Nimikkorahasto voi vaalia edesmenneen rakkaan muistoa ja samalla synnyttää uutta”, Pokki kertoo. 

Hän tuntee lahjoittajien tunnot ja ajatukset hyvin, sillä hän on se henkilö, jonka kanssa lahjoittajat ja Taideyliopistolle testamenttaavat keskustelevat paitsi lahjoittamisen käytännön kysymyksistä myös ideoistaan ja toiveistaan. 

”Usein lahjoittajalla on jokin ajatus siitä, mitä hän haluaa tukea. Hän saattaa haluta ohjata varoja vaikkapa tanssitaiteeseen tai jonkin musiikki-instrumentin opiskelijoille. Mitään tarkkaa suunnitelmaa ei tarvitse olla. Minä kuuntelen lahjoittajan toiveita ja keskustelen yliopiston väen kanssa kartoittaakseni sitä, millaisissa kohteissa tuelle olisi tarvetta”, Pokki selittää. Hän tähdentää, että keskustelut yliopiston kanssa ovat tärkeitä. On olennaista, että tuki ohjautuu sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan.

Kartoituksen jälkeen Pokki esittelee lahjoittajalle useita vaihtoehtoisia kohteita. ”Hän voi valita niistä mieleisensä tai päättää vetäytyä. Lahjoittamisesta keskusteleminen ei velvoita tekemään lahjoitusta.” 

Testamentti veloituksetta 

Taideopintoja tukeva voi kohdentaa lahjoituksen joko jo olemassa olevaan rahastoon tai perustaa kokonaan uuden rahaston. Kunkin rahaston säännöt määrittävät, millä perustein ja kenelle tukea jaetaan. 

”Säännöt sitovat tukisäätiöitä. Apurahat menevät juuri sinne, minne on tarkoituskin.” 

Säätiöiden ja rahastojen hoitamisesta koituvien hallinnollisten kulujen osuus on Pokin mukaan hyvin pieni. Turhat kulut on karsittu pois. 

Uutta rahastoa luodessa kannattaa miettiä, miten säännöt kestävät aikaa. Tavoitteena on, että apurahojen kriteereitä voisi noudattaa sadankin vuoden päästä. 

”Autamme sääntöjen laatimisessa, jotta lahjoittajan tahto toteutuu juuri niin kuin hän on sen ajatellut”, Pokki tähdentää. 

Taideyliopistolle tai tukisäätiöille omaisuuttaan testamenttaava saa apua myös viimeisen tahtonsa laadintaan. Taideyliopiston kautta saa yhteyden lakiasiaintoimistoon, joka laatii testamentin veloituksetta, kun Taideyliopisto tai tukisäätiöt ovat edunsaajana osittain tai kokonaan. 

Pokki tähdentää, että kaiken suuruiset lahjoitukset ovat tervetulleita ja päätyvät opiskelijoiden hyväksi. Taideyliopiston ja sen tukisäätiöiden ei tarvitse maksaa saamistaan testamenttilahjoituksista veroa.

Tukijat saavat niin halutessaan kutsuja Taideyliopiston tilaisuuksiin, konsertteihin, näyttelyihin ja esityksiin. Samoin he pääsevät tapaamaan nuoria taiteilijoita. 

Teksti: Anu Vallinkoski