Promotion 2024

Konstuniversitetets nästa magister- och doktorspromotion ordnas den 16–18 augusti 2024.

Anmälning

Anmälningen till promotionen är stängd. Promotionen består bland annat av konstens fest, promotionsakt, procession, ekumenisk jubelfest, glädjefest i Kulturkasernen, middag och bal samt exkursion som ordnas av studentkåren.

Mer information

promootio@uniarts.fi

  • Jannika Lahin, angående anmälningar

    +358 50 517 8755

  • Soili Sirenne, program och andra arrangemang

    +358 50 475 1767

Promotionstraditioner

Promotionen är universitetssamfundets största fest och en högtidlig avslutning av universitetsstudierna, som traditionellt firas i flera dagar. Promotionen är en unik fest som ger värdefulla minnen långt in i framtiden.

Nyheter om Konstuniversitetets promotion