Promotion 2024

Konstuniversitetets nästa magister- och doktorspromotion ordnas den 16–18 augusti 2024.

Anmälning

Anmälningen till promotionen öppnas 8.1.2024. Promotionen består bland annat av en festkonsert, en akt, en procession, en gudstjänst, ett alternativt evenemang, en middag och en exkursion som ordnas av studentkåren.

Promotionstraditioner

Promotionen är universitetssamfundets största fest och en högtidlig avslutning av universitetsstudierna, som traditionellt firas i flera dagar. Promotionen är en unik fest som ger värdefulla minnen långt in i framtiden.