Republikens president Alexander Stubb, Susanna Mälkki, Hilja Grönfors, Hanna Helavuori samt fyra andra påverkare inom konstbranschen blir hedersdoktorer vid Konstuniversitetet

Den andra promotionen i Konstuniversitetets historia bjuder in allmänheten till Konstens fest och festprocessionen med program i Musikhuset och i Helsingfors centrum.

Festprocession vid Konstuniversitetets promotion 2018

Konstuniversitetets promotion, dvs. det högtidliga avslutandet av universitetsstudierna, ordnas i Helsingfors den 16–18 augusti 2024. Under evenemanget promoveras magistrar och doktorer som utexaminerats från Konstuniversitetets akademier. Vid promotionen promoveras dessutom åtta hedersdoktorer som representerar föregångarna inom sina branscher, påverkare från Finland och världen som främjat konstutbildningen eller konstens samhälleliga ställning och betydelse.

Promotion till hedersdoktor är den högsta utmärkelsen som ett universitet kan bevilja. Till hedersdoktorer promoveras republikens president Alexander Stubb, dirigenten Susanna Mälkki, tolkaren och insamlaren av romernas sångtradition Hilja Grönfors, påverkaren inom teaterbranschen Hanna Helavuori samt fyra andra påverkare inom konstbranschen.

Republikens president Alexander Stubb har betonat betydelsen av konst och kultur som en andlig resurs, som en del av den nationella försörjningsberedskapen. Genom sina handlingar och val har Alexander Stubb exemplifierat Konstuniversitetets värden – talang, mod och öppenhet.

Susanna Mälkki är en internationellt efterfrågad dirigent som har utfört banbrytande arbete i många världsberömda symfoniorkestrar och operahus, framför allt som förespråkare för ny musik. Mälkki har fått ett brett erkännande för sin modiga och innovativa konstnärliga vision som lyfter orkestern till exceptionella prestationer.

Hilja Grönfors tolkar traditionella romska sånger samt samlar in och deponerar romernas sångtradition. År 2014 tilldelades Grönfors Finlandspriset för sitt arbete för romernas kulturarv.

Hanna Helavuori är en aktiv skribent, kritiker och aktör inom teater- och livekonsten i Finland. Hon är känd som Teatermuseets och Teaterns informationscentrals förnyande direktör samt som en inspirerande lärare bland annat vid Konstuniversitetets Teaterhögskola och utbildningsprogrammet i skådespelararbete vid Tammerfors universitet.

Heikki Lehtonen är en uppskattad verkställande direktör och styrelseproffs i flera betydande finländska företag och stiftelser. Hans roll som ordförande för Konstuniversitetets styrelse och numera som ordförande för stödstiftelsen har varit avgörande för utvecklingen av universitetets medelanskaffning och verksamhetsförutsättningar. 

Till hedersdoktor promoveras dessutom den brasilianska dansaren, koreografen och läraren Lia Rodrigues, som verkar i favelan Maré i Rio de Janeiro, och som är känd för att främja konstens demokratisering och tillgänglighet. De övriga som promoveras till hedersdoktorer är den tyska filmskaparen, författaren och forskaren Hito Steyerl samt den brittiska konstnären Tacita Dean, som arbetar med många olika medier.

”Promotionen är den största festen i vår gemenskap och den har en stark koppling till universitetsinstitutionens månghundraåriga tradition. Vid promotionen firar vi utbildningens, den forskningsbaserade kunskapens och konstens betydelse i samhället”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén.

Inbjudan till festprocession med program och till Konstens fest

Den tvärkonstnärliga Konstens fest som är öppen för alla inleder promotionsveckoslutet i Musikhuset fredag 16.8.2024 kl. 18.00. Under evenemanget får man uppleva konst från alla tre akademier: Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. 

Lördag 17.8.2024 är allmänheten välkommen att följa med Konstuniversitetets magistrars, doktorers och hedersdoktorers festprocession genom Helsingfors stadskärna, en av de mest imponerande stunderna under promotionen. Processionen startar från Musikhuset kl. 14.00 och längs det visas ett mångsidigt konstprogram. Festprocessionen delar slutligen på sig för den Ekumeniska Jubelfesten i Tempelplatsens kyrka och Glädjefesten i Kulturkasernen kl. 14.30.

Konstuniversitetets promotion

Konstuniversitetets magister- och doktorspromotion ordnas 16–18.8.2024. Promotionen är ett tre dagar långt evenemang, där man promoverar magistrar, doktorer och hedersdoktorer. De som promoveras under evenemanget, dvs. promovenderna, firar avslutandet av studierna och början på ett nytt liv efter studierna.

Traditionen med promotioner fick sin början på medeltiden när universiteten ville fira beviljandet av akademiska grader. Även i Finland har promotioner ordnats sedan 1643.

Ursprungligen var promotionen studiernas avslutningsfest, där kandidater och licentiater som avlagt magister- och doktorsstudierna beviljades sina magister- och doktorsgrader.

Numera är promotionen inte längre ett tillfälle för beviljande av examen, utan dess betydelse som akademisk fest har framhävts. Konstuniversitetets första magister- och doktorspromotion ordnades 2018. Magister- och doktorspromotioner har ordnats vid Sibelius-Akademin åren 1997, 2003 och 2012 samt vid Bildkonstakademin 2006. Vid Teaterhögskolan ordnades en doktorspromotion 2009.