Teaterhögskolan inrättar donationsprofessur i musikteater

Donationen från Waldemar von Frenckells stiftelse uppfyller Konstuniversitetets långvariga önskan om att stärka den finsk- och svenskspråkiga musikteaterutbildningen.

År 2022 producerade Konstuniversitetets studenter musikteaterföreställningen Mayday. Foto av Konstuniversitetet/Roosa Oksaharju

Waldemar von Frenckells stiftelse har gjort en femårig donation på totalt 550 000 euro till Konstuniversitetets Teaterhögskola. Donationen möjliggör grundandet av en tidsbunden professur i musikteater.

Med Waldemar von Frenckells stiftelses nya donationsprofessur stärks och utvecklas musikteaterutbildningen, vilket redan länge har varit Konstuniversitetets mål.

”Musikteater är en snabbt växande bransch med stor dragningskraft, som kombinerar olika konstområden på ett unikt sätt. På Konstuniversitetet finns alla specialkunskaper som behövs inom musikteater – från komposition till scenografi, ljus- och ljudsättning, koreografi, teatermusik, manus, dans, sång och skådespelarkonst. Donationsprofessuren är en fantastisk möjlighet att stärka och kombinera våra kunskaper och erbjuda våra studerande allt bredare och mångsidigare studier i ämnet”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén.

”Waldemar von Frenckells stiftelse har långa traditioner i att understöda musik- och teaterkonsten, och många nya och etablerade musikteatergrupper har under årens lopp fått stöd av stiftelsen. Med hjälp av professuren i musikteater vill vi främja branschens utveckling i Finland. Publikens intresse för musikteater är stort, så vi tror att branschen har stora möjligheter att växa i Finland”, säger Niklas Savander, styrelseordförande för Waldemar von Frenckells stiftelse.

Stärkandet av musikteaterutbildningen tillgodoser teaterfältets behov. Målet är att utbildningen ska hjälpa till att lösa bristen på kompetenta aktörer inom branschen och göra yrkeskårens kompetens mångsidigare.

”Professuren främjar utvecklingen och moderniseringen av den inhemska musikteatern. Finland har brist på artister och proffs inom musikteater. Tillsammans med våra egna experter möjliggör professuren musikteaterns visionära utveckling som ett unikt konstområde samt främjar skapandet av samarbetsnätverk såväl inom det inhemska som internationella konstfältet”, säger Teaterhögskolans dekan Maarit Ruikka.

Professuren öppnas för öppen ansökan i början av år 2024.

Grundandet av ett magisterprogram utreds

På Konstuniversitetet utreder man som bäst förutsättningarna för att med Paciusfondens stöd grunda ett gemensamt magisterprogram i musikteater för Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin.

”Vi har länge haft en dröm om att grunda ett magisterprogram i musikteater. Grundandet av professuren infaller vid en bra tidpunkt och stödjer utmärkt det här ambitiösa målet”, säger Hildén.

Hittills har musikteaterstudier erbjudits som ett populärt biämne, som studerande från både Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan har deltagit i.

Mer information

Eveliina Olsson, chef för kommunikation och PR
Tel: 050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi

Waldemar von Frenckells stiftelse är en finländsk stiftelse som grundades år 1938 med syftet att befordra vetenskaplig forskning, belöna fosterländsk och kulturell gärning och att understöda socialt och vetenskapligt inriktad verksamhet. Årligen delar stiftelsen ut cirka en miljon euro i understöd.

Konstuniversitetet erbjuder utbildning på högsta nivå i Finland inom musik, bildkonst, scenkonst och skrivande. Konstuniversitetet är en internationell föregångare för utbildning och forskning inom konstområden och stärker konstens roll som förnyande kraft i samhället. Konstuniversitetet bildades 2013 och består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan.