Teatterikorkeakouluun musiikkiteatterin lahjoitusprofessuuri

Waldemar von Frenckellin säätiön lahjoitus täyttää Taideyliopiston pitkäaikaiseen toiveen vahvistaa suomen- ja ruotsinkielistä musiikkiteatterin koulutusta.

Taideyliopiston musiikkiteatterin opintokokonaisuus tuotti vuonna 2021 uuden musiikkiteatteriteoksen Mayday. Kuva: Taideyliopisto/Roosa Oksaharju

Waldemar von Frenckellin säätiö on tehnyt Taideyliopiston Teatterikorkeakoululle viisivuotisen lahjoituksen, jonka kokonaissumma on 550 000 euroa. Lahjoitus mahdollistaa määräaikaisen musiikkiteatterin professuurin perustamisen.

Uudella Waldemar von Frenckellin säätiön lahjoitusprofessuurilla vahvistetaan ja kehitetään musiikkiteatterin koulutusta, mikä on ollut jo pitkään Taideyliopiston tavoitteena.

”Musiikkiteatteri on vetovoimainen ja nopeasti kehittyvä ala, joka yhdistää eri taiteenalojamme ainutlaatuisella tavalla. Taideyliopistossa on kaikkia musiikkiteatterissa tarvittavia erityisosaamisen alueita – sävellyksestä lavastukseen, valo- ja äänisuunnitteluun, koreografiaan, teatterimuusikon työhön, käsikirjoittamiseen, tanssiin, lauluun ja näyttelijäntaiteeseen. Lahjoitusprofessuuri on mahtava mahdollisuus vahvistaa ja yhdistää osaamistamme ja tarjota opiskelijoille entistä laajempia ja monipuolisempia opintoja aiheesta”, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén sanoo.

”Waldemar von Frenckellin säätiöllä on pitkät perinteet musiikin tukemisessa, ja moni aloittava ja vakiintunut musiikkiteatteriryhmä on saanut vuosien varrella tukea säätiöltä. Musiikkiteatterin professuurin avulla haluamme edistää alan kehittymistä Suomessa. Yleisön kiinnostus musiikkiteatteriin on suurta, joten uskomme, että alalla on paljon kasvumahdollisuuksia Suomessa”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Savander.

Musiikkiteatterikoulutuksen vahvistaminen vastaa teatterikentän tarpeeseen. Tavoitteena on, että koulutus auttaa ratkaisemaan alan osaajapulaa ja monipuolistaa musiikkiteatterin ammattilaisten osaamista.

”Professuuri edistää kotimaisen musiikkiteatterin kehittämistä ja uudistamista. Musiikkiteatterin esiintyjistä ja tekijöistä on Suomessa pula. Professuuri mahdollistaa yhdessä omien asiantuntijoidemme kanssa musiikkiteatterin näkemyksellisen kehittämisen omana taiteenalanaan sekä edistää yhteistyöverkostojen luomista niin kotimaiseen kuin kansainväliseen taidekenttään”, iloitsee Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka.

Professuuri avataan avoimeen hakuun vuoden 2024 alussa.

Maisteriohjelman perustamista selvitetään

Taideyliopistossa selvitetään parhaillaan Pacius-säätiön tuella Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian yhteisen musiikkiteatterin maisteriohjelman käynnistämisen edellytyksiä.
”Pitkäaikaisena haaveenamme on ollut musiikkiteatterin maisteriohjelman perustaminen. Professuurin perustaminen tapahtuu hyvällä hetkellä ja tukee tätä kunnianhimoista tavoitetta erinomaisesti”, Hildén sanoo.

Tähän saakka musiikkiteatteriopintoja on tarjottu suosittuna sivuainekokonaisuutena, johon on osallistunut niin Sibelius-Akatemian kuin Teatterikorkeakoulun opiskelijoita.

Lisätietoa

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson
Puh: 050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi


Waldemar von Frenckellin säätiö on vuonna 1938 perustettu suomalainen säätiö, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta, palkita isänmaallista ja kulttuurityötä sekä tukea yhteiskunnallista ja tieteellistä toimintaa. Säätiö myöntää vuosittain apurahoina noin miljoona euroa. 

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Aiempaa uutisointia