Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopisto käynnistää musiikkiteatterin maisterikoulutuksen valmistelun

Taideyliopisto on käynnistänyt Pacius-rahaston tuella hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuutta aloittaa Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhteinen musiikkiteatterin maisterikoulutus syksyllä 2024.

Roosa Oksaharju

Kaksivuotinen musiikkiteatterin maisteriohjelma (120 opintopistettä) tarjoaisi jatkossa alan korkeinta opetusta Suomessa. Musiikkiteatteri on yksi harvoista taiteenaloista, jossa ei ole tällä hetkellä koulutuksellista jatkumoa alemmasta korkeakoulututkinnosta maisteriin.

”Musiikkiteatteri on hienolla tavalla Taideyliopiston edustamien taiteenalojen risteyksessä. Ensimmäinen kahden akatemian yhdessä tarjoama maisterintutkinto luo toteutuessaan toivottua opiskelijoiden liikkuvuutta monitaiteisessa yhteisössämme”, maisteriohjelman valmistelua vetävä Sibelius-Akatemian varadekaani Tuuli Talvitie sanoo.

Ainoana pohjoismaisena musiikkiteatterin maisterikoulutuksen järjestäjänä Taideyliopisto olisi suunnannäyttäjä myös kansainvälisesti.

Musiikkiteatterin maisteriohjelma vastaa laajasti teatterikentän tarpeisiin

Musiikkiteatterin maisteriohjelma on kansallisesti odotettu koulutus, sillä se vastaa voimakkaasti kehittyvän alan työelämätarpeisiin. Musiikkiteatteriteosten määrä suomalaisessa teatteriohjelmistossa on huomattava ja jatkaa kasvuaan. Teatterin ohjelmistotilaston (Tinfo) mukaan kymmenen eniten myydyn teoksen joukosta kuusi edusti puhtaasti musiikkiteatteria tai musikaalia näytäntökaudella 2020-2021.

Vuodesta 2017 alkaen Taideyliopiston Avoin kampus on tarjonnut musiikkiteatterin esittäjän opintokokonaisuutta (10-30 opintopistettä) maisteritason opiskelijoille ja musiikkiteatterin ammattilaisille. Mukana on ollut lukuvuosittain noin kymmenen opiskelijaa.

”Musiikkiteatteri on erittäin vaativa taiteenlaji, sillä se edellyttää monipuolisten näyttämötaitojen ammattimaista hallintaa. Suunnitteilla olevan maisteriohjelman ydin rakentuisikin kolmen kärkiosaamisen varaan eli lauluun ja äänenkäyttöön, näyttelijäntaiteeseen sekä tanssiin ja liikkeeseen”, Talvitie kuvaa.

Ydinosaamista olisi tarkoitus täydentää muilla aineilla sekä taiteilijaksi kasvua tukevilla sisällöillä. Vuosikurssia kohden valittaisiin 8-10 tutkinto-opiskelijaa.

Suomen musiikkiteatterikenttää uudistava ja monipuolistava koulutus

Kansainvälisen tason maisteriohjelman halutaan toimivan Suomen teatterikenttää uudistavana, monipuolistavana ja tasoa nostavana voimana, joka perustuu aktiiviseen vuoropuheluun työelämän kanssa.

”Yhteistyö ammattiteattereiden ja kansainvälisten yhteistyökoulujen kanssa mahdollistaa jatkuvan ajan hermoilla olemisen ja toiminnan reflektoinnin”, Talvitie sanoo.

Tavoitteena on etsiä ja tutkia myös uusia musiikkiteatterin tekemisen muotoja ja tunnistaa niiden avaamia mahdollisuuksia sekä edistää kotimaista ja kansainvälistä alan tutkimusta.

Opintokokonaisuudesta irrotettavat näyttelijäntaiteen, laulun ja äänenkäytön sekä tanssin tutkinnonosat palvelevat myös eri ammattiryhmien täydennyskoulutusta ja vastaavat lisäksi alan pedagogiseen täydennyskoulutustarpeeseen.

Valmisteluryhmä käynnistää koulutuksen suunnittelun

Uuden maisteriohjelman suunnittelusta vastaa työryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa valmisteluhankkeen laadukas läpivienti sekä akatemioiden ja Avoimen kampuksen asiantuntemuksen hyödyntäminen työn eri vaiheissa. Ryhmässä on edustus Sibelius-Akatemiasta, Teatterikorkeakoulusta ja Avoimelta kampukselta, ja se raportoi ryhmän puheenjohtajalle, Sibelius-Akatemian varadekaani Tuuli Talvitielle.

Lisätietoa: Sibelius-Akatemian varadekaani Tuuli Talvitie, tuuli.talvitie@uniarts.fi ja 050 911 8897