En sångäls­ka­res tes­ta­men­te – Pa­u­la Lehto­vir­ta tes­ta­men­te­ra­de hela sin egen­dom till Si­be­li­us-Aka­de­mins stödstif­tel­se

Paula Lehtovirta (1921-2021) testamenterade hela sin egendom till Sibelius-Akademins stödstiftelse. Den operasångsälskande Lehtovirtas arv lever nu som en stödfond för studier i sångkonst i hennes namn.

Paula Lehtovirtas vän Saara Tapaninen minns hur de träffade varandra första gången i Kuusankoski 1983. Lehtovirta var känd som den energiska chefen för klubbrestaurangen Koskela ägt av Kymmene, och Tapaninen arbetade på Valios storkök i Kouvula.

”Paula ansvarade för lunchserveringen på Kymmenes 100-årsjubileum, där det utöver president Kekkonen fanns över 7 000 inbjudna gäster och även två kilometer kö för att få bord.”

Saara och Paula var först arbetskamrater. De blev vänner i Kymmenes symfoniorkesters konsertsal i Kouvula.

”Jag stötte på Paula på Kymmene symfoniorkesters konsert. Eftersom vi hade en gemensam resa och Paula inte körde bil började vi åka tillsammans i min bil. Två gånger i månaden, vi lyssnade på alla konserter i åratal.”

Lehtovirta var själv sångare. Hon hade fått sånglektioner i Tammerfors av mezzosopranen Antonietta Toini, som var den första finländska sopran som uppträdde i La Scala i Milano. Lehtovirta sjöng sin debutkonsert 1956, men fortsatte inte uppträda.

”Paula var så nervös för uppträdandet att hon inte kunde, hon ville inte. Hon sjöng egentligen inte efter den gången. Inte ens i kör. Desto intensivare njöt hon av andras sång.”

Lehtovirta blev också vän med Toini och de reste runtom i Europa för att lyssna på opera. Tapaninen har kära minnen av Paula från operafestivalen i Nyslott.

Vi kunde ha varit en vecka och lyssnade på bra musik. Vi åt jordgubbar, tittade på samma opera flera olika dagar, varje föreställning är annorlunda.”

Donera till Sibelius-Akademin, där utbildas ju sångarna!

Paula Lehtovirta dog nästan 100 år gammal i juni 2021. Vid begravningen deltog förutom Tapaninen endast Lehtovirtas grannar. Kantorn sjöng.

”Paula blev äldre än någon av sina närstående.”

Lehtovirta testamenterade hela sin egendom till Sibelius-Akademins stödstiftelse och bestämde att pengarna skulle användas för studier i sångkonst. Donatorns egen fond, Paula Lehtovirtas fond, grundades i mars 2022 i Sibelius-Akademins stödstiftelse. De första stipendierna ur fonden delas ut till studerande i sång vid Sibelius-Akademin våren 2023.

Tapaninen minns hur Lehtovirta blev testamentsdonator för Konstuniversitetet.

”Hon hade tänkt på olika möjligheter och bad om min åsikt. Jag frågade henne, Paula, vad har du älskat mest, vad har gett dig glädje? Hon svarade att det var sång. Och ja sa att hon skulle donera till Sibelius-Akademin, där utbildas ju sångarna. Hon gillade den tanken.”