Bemärkelsedagsinsamling för konst 

Vill du ha en födelsedagspresent som ger dig glädje och lycka samtidigt som den hjälper begåvade studerande framåt i sina karriärer? Skapa en bemärkelsedagsinsamling och rikta födelsedagsgratulationerna till förmån för konsten.

Donationerna från bemärkelsedagsinsamlingen hjälper Konstuniversitetet att utbilda kommande generationer av konstnärer. Vi använder medlen på det sätt som vi anser vara bäst för att utveckla konstutbildningen.   

Att starta en insamling är enkelt: du skickar bara oss de nödvändiga uppgifterna via e-post i förväg. Utifrån de uppgifter du gett kommer vi att meddela dig det totala donationsbeloppet i slutet av insamlingen. Beloppet kan endast räknas ut om du på förhand har meddelat om insamlingen.  

Du visste väl att donationer på minst 850 euro till Konstuniversitetet kan dras av i beskattningen. 

Så här startar du en insamling

  • Meddela först Konstuniversitetet om insamlingen. Ange ditt namn som du använder i samband med insamlingen samt dina kontaktuppgifter. Ange den uppskattade tidpunkten för insamlingen. Skicka uppgifterna till adressen: kaija.laitinen@uniarts.fi. 
  • Be gratulanterna att rikta sina hyllningar till Konstuniversitetet via webbformuläret på vår webbplats
  • Donationen kan också göras som kontoöverföring till Konstuniversitetets konto OP Fl83 5000 0120 4056 09.     
  • Be donatorerna att ange jubilarens fullständiga namn i det tomma fältet i webbformuläret eller i meddelandefältet för banköverföringen (till exempel KaijaLaitinen50), samt namnet/namnen på gratulanten/gratulanterna. Baserat på jubilarens namn räknar vi ut den totala summan som samlats in. 
  • Donationer på minst 850 euro till Konstuniversitetet kan dras av i beskattningen. Konstuniversitetet skickar informationen om donationen direkt till skattemyndigheten, men för detta behöver vi donatorns personbeteckning. Vi rekommenderar att donatorn vid donationer på 850 euro eller mer direkt kontaktar Konstuniversitetets kontaktperson för att ge personbeteckningen. 

    Vi hjälper gärna till, kontakta oss om du har några frågor