Stödstiftelser

Konstuniversitetets stödstiftelser hjälper Konstuniversitetet att utveckla konstutbildning samt ger stöd till våra akademier och studerande.

Konstuniversitetet har två stödstiftelser: Konstuniversitetets stödstiftelse och Sibelius-Akademins stödstiftelse. De stöder studerande ekonomiskt och hjälper Konstuniversitetet att utveckla konstutbildningen. Tack vare stipendier kan de studerande och personalen utvecklas som konstnärer till exempel med hjälp av internationella kurser.  

Genom stödstiftelser kan du ge ditt stöd till alla våra akademier eller enkelt rikta din donation till ett specifikt konstområde som är viktigt för dig.

Konstuniversitetets stödstiftelser har ett gemensamt ombud som ger ytterligare information om donationer och hjälper till med att upprätta testamenten.

Konstuniversitetets stödstiftelse

Konstuniversitetets stödstiftelse grundades 2018, och fokus på verksamheten ligger tillsvidare på medelanskaffning. Stipendier kommer att delas ut för första gången 2021.

Stipendierna kommer att beviljas från de tre fonder som stödstiftelsen bildat: Konstuniversitetets allmänna fond, Bildkonstakademins fond och Teaterhögskolans fond.

I styrelsen för Konstuniversitets stödstiftelse ingår Heikki Lehtonen (ordförande), Kaarlo Hildén, Leif Jakobsson, Teijamari Jyrkkiö och Mikael Karkkonen.


Sibelius-Akademins stödstiftelse

Sibelius-Akademins stödstiftelse, som verkar i anslutning till Konstuniversitetet, delar ut stipendier till musikstuderande. Stiftelsen grundades 1931 och har sammanlagt 20 olika donations- och testamentfonder under sig.

I stödstiftelsens styrelse ingår Mammu Kaario (ordförande), Tom von Weymarn (vice ordförande), Eeva Ahdekivi, Emilie Gardberg och Tapio Oksanen.