Teaterhögskolans publikationer

Våra publikationer omfattar material, forskning, rapporter och diskussionsöppningar som stödjer undervisning i scenkonst.

Försäljning och tillgång

Våra publikationer kan köpas i Unigrafias webbutik. En del av publikationerna finns också att läsa på nätet på publikationsseriernas egna webbplatser eller i publikationsarkivet Taju. Alumner, studerande och personal vid Konstuniversitetet beviljas 20 % rabatt på verken.

Rabatten fås endast när man beställer böcker via webbutiken. Rabatten får man genom att använda rabattkoden ARTS20.

Publikationsserier

Acta Scenica

I serien publiceras avhandlingspublikationer från Konstuniversitetets Teaterhögskola (Forskningscentret för teater, dans och performance Tutke) samt annan kollegialt granskad forskning i dans och teater. Serien fick på hösten 2019 märket för kollegial granskning. Serien administreras, finansieras och publiceras av Forskningscentret för teater, dans och performance Tutke.

Kontaktperson: Forskningssamordnare och professorer vid Teaterhögskolans Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke)

Episodi

I Episodi publiceras texter om scenkonst av studerande vid Teaterhögskolan. Serien administreras och finansieras av magisterprogrammet i scenkonst och -teori (LAPS) tillsammans med publikationsnämnden.

Kontaktperson: Professorn i scenkonst och -teori (LAPS)

Läs Episodi-seriens sjätte publikation på webbplatsen Research Catalogue

Kinesis

Publikationsserien Kinesis av utbildningsprogrammen i danskonst innehåller aktuella publikationer om dansforskning och danskonst. Serien administreras och finansieras av utbildningsprogrammen i danskonst tillsammans med publikationsnämnden.

Kontaktpersoner: professorerna i utbildningsprogrammen i danskonst

Kokos

Publikationsserien erbjuder information om utveckling av arbetet inom tillämpad konst och konstorganisationer.

Kontaktperson: Chefen för CERADA-forskningscentret

Nivel

I Nivel-serien publiceras konferenspublikationer, läroböcker, översättningar samt andra aktuella material om konstnärlig forskning. Serien är delvis kollegialt granskad.

Kontaktperson: Professorn vid Teaterhögskolans Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke)

Teaterhögskolans publikationsserie

I den omfattande publikationsserien om teater och dans publiceras aktuella diskussionsöppningar, material som kompletterar undervisningen och översättningar. Serien administreras och finansieras av publikationsnämnden vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman puolto ja rahoitus neuvotellaan julkaisun aihepiirin mukaan.

Kontaktperson: Sekreteraren för Teaterhögskolans publikationsnämnd

Teatteri – serien med nya pjäser

I serien Teatteri (Teatteri yliviivattu) publiceras pjäser av studerande vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Serien administreras och finansieras av utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser tillsammans med publikationsnämnden.

Kontaktperson: Professorn för utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser

Webbläromedel