Instruktion och reglering

Bekanta dig med de dokument som styr vår verksamhet, som Konstuniversitetets instruktion och universitetslagstiftningen.

Instruktion

Instruktionen samt personalstadgan, utbildningsstadgan, ekonomistadgan och valreglementet reglerar Konstuniversitetets ledning. Bekanta dig med instruktionen (på engelska).

Universitetslagstiftningen

Lagar som styr Konstuniversitetets verksamhet:

Anvisningar för överklagande