Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Johtosääntö ja sääntely

Tutustu toimintaamme ohjaaviin dokumentteihin kuten Taideyliopiston johtosääntöihin ja yliopistolainsäädäntöön.

Johtosääntö ja muut säädökset

Taideyliopiston johtamista sääntelee johtosääntö, akatemioiden ohjesäännöt sekä henkilöstösääntö, koulutussääntö, taloussääntö ja vaaliohjesääntö. Tutustu johtosääntöön ja muihin säädöksiin.

Yliopistolainsäädäntö

Taideyliopiston toimintaa ohjaavat lait:

Muutoksenhakuohjeet

Taideyliopiston oikaisuohje