Strategi 2017–2020

Läs om vår strategi som gäller till slutet av 2020 och bekanta dig med vår vision och våra värderingar.

Vår vision och våra värden

Vår vision är att konsten ska forma framtiden. Vårt mål är att vara en internationell föregångare inom utbildning och forskning som befäster konsten som en nyskapande kraft i samhället.

Vi har valt kunskap, frimodighet och social delaktighet som våra värden.

Konstuniversitetets uppdrag

De grundläggande uppgifterna för Konstuniversitetet, som uppstod vid sammanslagningen av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan 2013, är att förmedla den högsta konstutbildningen, bedriva forskning och konstnärlig verksamhet samt verka i samhället.

På Konstuniversitetet bedrivs en omfattande utbildning inom konstarterna och förs en kreativ dialog mellan undervisning och forskning. Detta gör Konstuniversitetet till ett unikt universitet internationellt.

De strategiska målen

I den fastställda strategin för 2017–2020 slog vi fast målen att vara ett starkt och nätverkande universitet och en inspirerande inlärningsmiljö samt bedriva en inflytelserik forskning och internationaliseras på ett ansvarsfullt och initiativrikt sätt.