Nyckeltal

Bekanta dig med nyckeltalen för vår verksamhet och finansiering samt övrig statistik.

Yksityiskohta taidegrafiikkaan liittyvästä koneesta
Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Studier

Antal studerande: 1 889 studerande (Siffrorna från 2020)

Antal examina: 227 magisterexamina, 128 kandidatexamina, 10 doktorsexamina (2020)

Antal sökande: 4 432 sökande, av vilka 4 432 blev antagna (2020)

Rankningar: Konstuniversitetets Sibelius-Akademi rankades på plats nummer nio i QS World University Rankings 2021, bland scenkonstuniversiteten.

Internationella studerande: 15 % av grundexamensstuderandena, 20 % av doktoranderna kommer från utlandet (2020)

Forskning

Summa extern forskningsfinansiering: 2,1 miljoner euro (siffran från 2020)

Antal forskare: 62 professorer (inberäknad 6 gästprofessorer), 20 forskare (akademiforskare, forskare, forskardoktor, universitetsforskare), 205 doktorander (siffrorna från 2020)

Antal publiceringar: 110 referentgranskade artiklar, 86 andra publikationer (siffrorna från 2020)

Personal

Antal anställda: 751 årsverken (siffran från 2020)

Internationell personal: 11,4 % av undervisnings- och forskarpersonalen kommer från utlandet (siffran från 2020)

Ekonomi

Intäkter (2020): 75 791 543 euro
Kostnader (2020): 73 944 562 euro

Konstnärlig verksamhet

Öppna publikföreställningar, antal konserter och utställningar: 621 (siffran från 2020)