Nyckeltal

Bekanta dig med nyckeltalen för vår verksamhet och finansiering samt övrig statistik.

Yksityiskohta taidegrafiikkaan liittyvästä koneesta
Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Studier

Antal studerande: 1 985 studerande (2022)

Antal examina: 168 kandidatexamina, 279 magisterexamina, 17 doktorsexamina (2022)

Antal sökande: 5 032 sökande, av vilka 356 blev antagna (2022)

Rankningar: Konstuniversitetets Sibelius-Akademi rankades på plats nummer 25 i QS World University Rankings 2023, bland scenkonstuniversiteten.

Internationella studerande: 17 % av grundexamensstuderandena, 21 % av doktoranderna kommer från utlandet (2022)

Forskning

Summa extern forskningsfinansiering: 1,2 miljoner euro (2022)

Antal forskare: 20 forskare (akademiforskare, forskare, forskardoktor, universitetsforskare), 219 doktorander, dessutom bedriver en del av våra 63 professorer forskning. (2022)

Antalet publikationer: 264, varav 112 är referentgranskade vetenskapliga artiklar, 8 monografier, 37 icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter, 76 publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och 31 publikationer för allmänheten. (siffrorna är från 2022)

Personal

Antal anställda: 769 årsverken (2022)

Internationell personal: 12 % av undervisnings- och forskarpersonalen kommer från utlandet (2022)

Ekonomi

Intäkter (2022): 76 291 526 euro
Kostnader (2022): 79 746 743 euro

Läs om Konstuniversitetets placeringsverksamhet.

Konstnärlig verksamhet

Öppna publikföreställningar, antal konserter och utställningar: 1 232 (2022)