Nyckeltal

Bekanta dig med nyckeltalen för vår verksamhet och finansiering samt övrig statistik.

Yksityiskohta taidegrafiikkaan liittyvästä koneesta

Studier

Antal studerande: 1 946 studerande (Siffrorna från 2019)

Antal examina: 302 magisterexamina, 246 kandidatexamina, 10 doktorsexamina (2019)

Antal sökande: 4377 sökande, av vilka 317 blev antagna (2019)

Rankningar: Konstuniversitetets Sibelius-Akademi rankades på plats nummer tretton i QS World University Rankings 2020, bland scenkonstuniversiteten.

Internationella studerande: 14 % av grundexamensstuderandena, 20 % av doktoranderna kommer från utlandet (2019)

Forskning

Summa extern forskningsfinansiering: 2,7 miljoner euro (siffran från 2019)

Antal forskare: 57 professorer (inberäknad 5 gästprofessorer), 33 forskare (akademiforskare, forskare, forskardoktor, universitetsforskare), 34 doktorander (siffrorna från 2019)

Antal publiceringar: 125 referentgranskade artiklar, 64 andra publikationer (siffrorna från 2019)

Personal

Antal anställda: 731 årsverken (siffran från 2019)

Internationell personal: 13 % av undervisnings- och forskarpersonalen kommer från utlandet (siffran från 2019)

Ekonomi

Intäkter (2019): 73,032,792 euroa
Kostnader (2019): 76,753,314

Konstnärlig verksamhet

Öppna publikföreställningar, antal konserter och utställningar: 1207 (siffran från 2019)