Nyckeltal

Bekanta dig med nyckeltalen för vår verksamhet och finansiering samt övrig statistik.

Yksityiskohta taidegrafiikkaan liittyvästä koneesta

Studier

Antal studerande: 1 946 studerande (Siffrorna från 2019.)

Antal examina: 302 magisterexamina, 246 kandidatexamina, 10 doktorsexamina (2019)

Antal sökande: 4377 sökande, av vilka 317 blev antagna (2019)

Rankningar: Konstuniversitetets Sibelius-Akademi rankades på plats nummer tretton i QS World University Rankings 2020, bland scenkonstuniversiteten.

Internationella studerande: 15 % av grundexamensstuderandena, 23 % av doktoranderna kommer från utlandet (siffrorna från 2018)

Forskning

Summa extern forskningsfinansiering: 2,0 miljoner euro (siffran från 2018)

Antal forskare: 34 forskare (akademiforskare, forskare, forskardoktor, universitetsforskare), 59 professorer, 38 doktorander (siffrorna från 2018)

Antal publiceringar: 269, av vilka 79 referentgranskade artiklar (siffrorna från 2018)

Personal

Antal anställda: 731 årsverken (siffran från 2019)

Internationell personal: 10 % av undervisnings- och forskarpersonalen kommer från utlandet (siffran från 2018)

Ekonomi

Budget: totalkostnadsandel 76 753 314 euro, totalproduktion 73 032 792 euro (siffrorna från 2019)

Konstnärlig verksamhet

Öppna publikföreställningar, antal konserter och utställningar: 1207 (siffran från 2019)