Nyckeltal

Bekanta dig med nyckeltalen för vår verksamhet och finansiering samt övrig statistik.

Yksityiskohta taidegrafiikkaan liittyvästä koneesta
Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Studier

Antal studerande: 1 923 studerande (2023)

Antal examina: 189 kandidatexamina, 320 magisterexamina, 11 doktorsexamina (2023)

Antal sökande: 5 337 sökande, av vilka 337 blev antagna. 6,3 % av de sökande antogs som studenter. (2023)

Rankningar: Högsta ämnesspecifika rankingen för Konstuniversitetet inkluderar Sibelius-Akademins 12:e plats inom musikområdet och 13:e plats inom scenkonst. Dessutom rankades universitetet bland de 200 bästa inom området konst och design. (2024)

Internationella studerande: 18 % av grundexamensstuderandena, 21 % av doktoranderna kommer från utlandet (2022)

Forskning

Summa extern forskningsfinansiering: 1,5 miljoner euro (2023)

Antal forskare: 20 forskare (akademiforskare, forskare, forskardoktor, universitetsforskare), 219 doktorander, dessutom bedriver en del av våra 63 professorer forskning. (2022)

Antalet publikationer: 285, varav det fanns 171 vetenskapliga publikationer. 107 referentgranskade vetenskapliga artiklar, 13 monografier, 51 icke referentgranskade vetenskapliga skrifter. (2023)

Personal

Antal personal: Det totala antalet anställda vid Konstuniversitetet är cirka 1 300. Omräknat till heltidsårsverken är antalet anställda cirka 764 (år 2023). En stor del av personalen arbetar på halvtidsarbete, till exempel som timlärare.

Internationell personal: 12 % av undervisnings- och forskarpersonalen kommer från utlandet (2022)

Ekonomi

Intäkter (2023): 79,1 miljoner euro
Kostnader (2023): 82,9 miljoner euro

Läs om Konstuniversitetets placeringsverksamhet.

Konstnärlig verksamhet

Antal föreställningar, konserter och utställningar som var öppna för allmänheten: 1 304 bestående av 1 227 liveevenemang (94 %), 24 streamade onlineevenemang och 15 evenemangsinspelningar. (2023)