Nyckeltal

Bekanta dig med nyckeltalen för vår verksamhet och finansiering samt övrig statistik.

Yksityiskohta taidegrafiikkaan liittyvästä koneesta
Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Studier

Antal studerande: 1 958 studerande (Siffrorna från 2021)

Antal examina: 278 magisterexamina, 203 kandidatexamina, 13 doktorsexamina (2021)

Antal sökande: 4 887 sökande, av vilka 322 blev antagna (2021)

Rankningar: Konstuniversitetets Sibelius-Akademi rankades på plats nummer 22 i QS World University Rankings 2022, bland scenkonstuniversiteten.

Internationella studerande: 17 % av grundexamensstuderandena, 20 % av doktoranderna kommer från utlandet (2021)

Forskning

Summa extern forskningsfinansiering: 1,3 miljoner euro (siffran från 2021)

Antal forskare: 65 professorer (inberäknad gästprofessorer), 19 forskare (akademiforskare, forskare, forskardoktor, universitetsforskare), 209 doktorander (siffrorna från 2021)

Antal publiceringar: 122 referentgranskade artiklar, 85 andra publikationer (siffrorna från 2021)

Personal

Antal anställda: 773 årsverken (siffran från 2021)

Internationell personal: 12 % av undervisnings- och forskarpersonalen kommer från utlandet (siffran från 2021)

Ekonomi

Intäkter (2021): 75 706 442 euro
Kostnader (2021): 77 028 956 euro

Läs om Konstuniversitetets placeringsverksamhet.

Konstnärlig verksamhet

Öppna publikföreställningar, antal konserter och utställningar: 775 (siffran från 2021)