Styrelsen

Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Universitetets professorer, övriga personal och studerande är representerade i styrelsen.

Styrelsens uppdrag är fastställt i universitetslagen och Konstuniversitetets instruktion.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att besluta om de centrala målen för universitetets verksamhet och finanser, dess strategi, verksamhets- och ekonomiplan samt upprätta bokslut.

Styrelsen godkänner även för universitetets verksamhet betydelsefulla överenskommelser och ger principiella utlåtanden i viktiga frågor.

Styrelsen utser rektor samt rektors direkta underställda, beslutar om universitetets organisationsstruktur och det antal grund- och påbyggnadsstuderande som antas.

Styrelsen utser rektor samt rektors direkta underställda, beslutar om universitetets organisationsstruktur och det antal grund- och påbyggnadsstuderande som antas.

Styrelsens sammansättning 2018–2021

 • Styrelseproffset och företagsledaren Heikki Lehtonen (ordförande)
 • Vicehäradshövding Astrid Thors (viceordförande)
 • Paavo Järvensivu, forskare inom ekonomisk kultur
 • Professor Marja Makarow
 • VD Stuba Nikula
 • Professor Eeva Anttila
 • Professor Petteri Salomaa
 • Lokalexperten Kari Karlsson
 • Specialplaneraren Hannu Tolvanen
 • Studeranden Lukas Korpelainen
 • Studeranden Sofia Suomalainen

Föredragande i styrelsen är rektor Jari Perkiömäki och dess sekreterare juristen Annakaisa Koskimäki.

Kontaktinformation

annakaisa.koskimaki@uniarts.fi

Tel. 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto