Styrelsen

Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Universitetets professorer, övriga personal och studerande är representerade i styrelsen.

Presentation

Styrelsens uppdrag är fastställt i universitetslagen och Konstuniversitetets instruktion.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att besluta om de centrala målen för universitetets verksamhet och finanser, dess strategi, verksamhets- och ekonomiplan samt upprätta bokslut.

Styrelsen godkänner även för universitetets verksamhet betydelsefulla överenskommelser och ger principiella utlåtanden i viktiga frågor.

Styrelsen utser rektor samt rektors direkta underställda, beslutar om universitetets organisationsstruktur och det antal grund- och påbyggnadsstuderande som antas.

Styrelsens sammansättning 2022–2025

 • Eero Holstila, ordförande (pol.mag.)
 • Minna Nurminen, vice ordförande (fil. mag., ekon. mag. Medlem fram till 31.12.2027)
 • Jukka Kekkonen (jur.dr., VH)
 • Sonya Lindfors (konstmag. i dans)
 • Timo Viherkenttä (jur.dr. Medlem fram till 31.12.2027)
 • Professor Kristiina Ilmonen
 • Professor Kirsi Monni
 • Planeringschef Katariina Kivistö-Rahnasto
 • Universitetslektor Anu Vehviläinen
 • Studerande Sini Kaartinen
 • Studerande Mikael Karkkonen

Föredragande i styrelsen är rektor Kaarlo Hildén och dess sekreterare juristen Tanja Vuolle.

Kontaktinformation

Kontakt via juristen Tanja Vuolle

tanja.vuolle@uniarts.fi
Tel. 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto