Hallitus

Yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksessa ovat edustettuina yliopiston professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Esittely

Hallituksen tehtävät on määritelty yliopistolaissa ja Taideyliopiston johtosäännössä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä laatia tilinpäätös.

Hallitus myös hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät sopimukset ja antaa lausunnot periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallitus valitsee rehtorin sekä hänen suorat alaisensa ja päättää yliopiston organisaatiorakenteesta ja valittavien perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden määrästä.

Hallituksen kokoonpano 2018–2021

 • Hallitusammattilainen ja yritysjohtaja Heikki Lehtonen (puheenjohtaja)
 • VT Astrid Thors (varapuheenjohtaja)
 • Talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensivu
 • Professori Marja Makarow
 • Toimitusjohtaja Stuba Nikula
 • Professori Eeva Anttila
 • Professori Petteri Salomaa
 • Toimitila-asiantuntija Kari Karlsson
 • Erikoissuunnittelija Hannu Tolvanen
 • Opiskelija Lukas Korpelainen
 • Opiskelija Sofia Suomalainen

Hallituksen esittelijänä toimii rehtori Kaarlo Hildén ja sihteerinä vanhempi lakimies Tanja Vuolle.

Yhteystiedot

tanja.vuolle@uniarts.fi

Puh. (vaihde) 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto