Hallitus

Yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksessa ovat edustettuina yliopiston professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Esittely

Hallituksen tehtävät on määritelty yliopistolaissa ja Taideyliopiston johtosäännössä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä laatia tilinpäätös.

Hallitus myös hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät sopimukset ja antaa lausunnot periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallitus valitsee rehtorin sekä hänen suorat alaisensa ja päättää yliopiston organisaatiorakenteesta ja valittavien perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden määrästä.

Hallituksen kokoonpano 2022–2025

 • VTM Eero Holstila (puheenjohtaja)
 • FM, KTM Minna Nurminen (varapuheenjohtaja, kausi 1.1.2024–31.12.-31.12.2027)
 • OTT, varatuomari Jukka Kekkonen
 • TaM Sonya Lindfors
 • OTT, dosentti Timo Viherkenttä (kausi 15.4.2024–31.12.-31.12.2027)
 • Professori Kristiina Ilmonen
 • Professori Kirsi Monni
 • Suunnittelupäällikkö Katariina Kivistö-Rahnasto
 • Yliopistonlehtori Anu Lampela
 • Opiskelija Sini Kaartinen
 • Opiskelija Mikael Karkkonen

Hallituksen esittelijänä toimii rehtori Kaarlo Hildén ja sihteerinä vanhempi lakimies Tanja Vuolle.

Yhteystiedot

tanja.vuolle@uniarts.fi

Puh. (vaihde) 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto

Lue lisää hallituksen jäsenistä