Taideyliopiston seuraavaan hallitukseen neljä kulttuurin ja tieteen vaikuttajaa

Hallitukseen valittiin Leevi Haapala, Jukka Kekkonen, Sonya Lindfors ja Astrid Thors. Viides ulkopuolinen jäsen valitaan myöhemmin syksyllä.

Taideyliopiston yliopistokollegio valitsi neljä yliopistoyhteisön ulkopuolista jäsentä Taideyliopiston hallitukseen 1.1.2022 alkaen. Kaikkiaan hallituksessa on paikka viidelle ulkopuoliselle jäsenelle. Kollegio täydentää syksyn 2021 aikana hallitusta vielä yhdellä ulkopuolisella jäsenellä.

Taideyliopiston hallitukseen valittiin uusina jäseninä Leevi HaapalaJukka Kekkonen ja Sonya Lindfors. Heidän kautensa on nelivuotinen, 31.12.2025 saakka. Hallituksessa jatkaa edelleen Astrid Thors, jonka kausi on kaksivuotinen, 31.12.2023 saakka.

Kollegio teki päätökset kokouksessaan 21.9.2021.

Hallitukseen 21.9. valitut ulkopuoliset jäsenet

FT Leevi Haapala (s. 1972) on johtanut Nykytaiteen museo Kiasmaa vuodesta 2015 alkaen. Vuosina 2014–2015 hän työskenteli Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa taiteen ja esittämiskäytäntöjen professorina. Hän on toiminut myös Kiasman amanuenssina ja nykytaiteen tutkijana. Haapala on mm. Ars Fennica -palkintoraadin jäsen sekä jäsen Kiasman Tukisäätiön ja Designmuseon hallituksissa.

OTT, varatuomari Jukka Kekkonen (s. 1953) työskentelee Helsingin yliopistossa oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professorina. Hän on Helsingin yliopiston hallituksen jäsen 31.10.2021 asti. Kekkonen on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2007 saakka. Kekkonen työskenteli Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004–2010. Hän on ollut myös mm. International Association of Law Schools -järjestön hallituksessa ja toiminut Suomen Tiedeakatemiain ihmisoikeustoimikunnan puheenjohtajana.

TaM Sonya Lindfors (s. 1985) on UrbanApa-taideyhteisön perustaja ja on työskennellyt sen taiteellisena johtajana vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi Lindfors toimii UrbanApa-yhteisön taustaorganisaatio UTT ry:n puheenjohtajana. Hän on aiemmin toiminut Helsingin kaupungin taide- ja kulttuurivisiotyöryhmän ja Tanssintalo ry:n taiteellisen työryhmän jäsenenä sekä Finnish dance organization -järjestön Street-jaoston puheenjohtajana.

OTK, varatuomari Astrid Thors (s. 1957) on työskennellyt mm. maahanmuutto- ja eurooppaministerinä vuosina 2007–2011, Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 1996–2004 ja kansanedustajana vuosina 2004–2013. Hän on toiminut Taideyliopiston hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien ja Taideyliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Lisäksi Thors on hallituksen puheenjohtaja nykytaiteen säätiö Pro Artibuksessa ja Arcada ammattikorkeakoulua ylläpitävässä Stiftelsen Arcadassa. Hän on myös Föreningen Konstsamfundet -yhdistyksen jäsen.

Hallitukseen lisäksi kuusi yliopistoyhteisön jäsentä

Taideyliopiston hallituksessa on kaikkiaan 11 jäsentä. Ulkopuolisten jäsenten lisäksi siihen kuuluu kuusi yliopistoyhteisön sisäistä jäsentä. Heistä kaksi edustaa professoreja, kaksi muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja kaksi opiskelijoita.

Hallituksen professorijäsenet ja muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä edustavat jäsenet valitaan vaaleilla marraskuussa. Taideyliopiston ylioppilaskunta valitsee hallituksen opiskelijajäsenet syksyn aikana.

Lisätietoa

Mika Virkkala 
Yliopistokollegion puheenjohtaja 
Puh. 050 384 3484