Vår historia

Rötterna till de tre akademier som bildar Konstuniversitetet tränger djupt ner i den finländska konstutbildningens och konstens historia. Bekanta dig med vår berättelse.

Sammanslagningen av konstuniversiteten

Grundandet av Konstuniversitetet är något som hade diskuterats länge. Redan på 1980-talet bereddes det så kallade Böle-projektet, där det var meningen att på samma tomt inrymma Sibelius-Akademin,

Konstindustriella högskolan och Teaterhögskolan. Även under nästan hela första decenniet 2000 diskuterades sammanslagningen av konstuniversiteten.

2010 lät undervisnings- och kulturministeriet göra en konstuniversitetsutredning, vars syfte var att stärka konstuniversitetens roll i främjandet av konstens och kulturens kvalitet, genomslagskraft och internationella konkurrenskraft. I november 2011 godkände Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins och Teaterhögskolans styrelser sammanslagningen. Den egentliga sammanslagningen ägde rum i början av 2013.

Akademiernas långa traditioner

Rötterna till de tre akademier som bildar Konstuniversitetet tränger djupt ner i den finländska konstutbildningens och konstens historia.

Bildkonstakademins tidigaste föregångare var Finska Konstföreningens ritskola, som inledde sin verksamhet 1848. Vid denna studerade de första av våra nationellt och internationellt betydelsefulla konstnärer, allt från Albert Edelfelt till Axel Gallén och från Helene Schjerfbeck till Ellen Thesleff.

Från 1939 drevs akademin av Stiftelsen Finlands Konstakademi under namnet Finlands konstakademis skola. Skolan förstatligades och namnet ändrades till Bildkonstakademin 1985. Bildkonstakademin blev högskola 1993 och 1998 blev den universitet.

Sibelius-Akademin grundades på privat initiativ 1882 under namnet Helsingfors Musikinstitut. En av eleverna var Jean Sibelius, som senare såväl skulle ge namn åt institutet som bli dess galjonsfigur.

Institutets namn ändrades 1924 till Helsingfors konservatorium. 1939 togs namnet Sibelius-Akademin i bruk. Sibelius-Akademin blev en statlig institution 1980 och universitet 1998.

Teaterhögskolans rötter går tillbaka på Finlands första teaterskola, som drevs 1866–1868 i anslutning till Nya Teatern. Svenska Teaterskolan grundades 1908 i anslutning till Svenska Teatern. Finskspråkiga skådespelare utbildades 1904–1940 på elevskolan vid Finlands Nationalteater och på det privata institutet Suomen Näyttämöopisto. 1943 inledde Suomen Teatterikoulu sin verksamhet.

Teaterhögskolan grundades 1979 då de finskspråkiga och svenskspråkiga teaterskolorna slogs samman till en statlig tvåspråkig teaterhögskola.