Universitetskollegiet

Kollegiet säkerställer öppenheten och möjligheten att delta i beslutsfattandet. Dess medlemmar är professorer, övrig personal och studerande.

Presentation

Universitetskollegiets uppgifter är fastställda i universitetslagen. I universitetskollegiets uppgifter ingår bland annat att välja in universitetets externa styrelsemedlemmar och bekräfta valet av universitetets interna medlemmar. Kollegiet väljer också revisorer, fastställer bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beslutar om ansvarsfrihet för rektor och styrelsemedlemmarna.

Ett särskilt syfte med kollegiets verksamhet är att konsolidera öppenheten i universitetets beslutsfattande och främja hela universitetsgemenskapens delaktighet i universitetets verksamhet och med avseende på framtiden bereda de centrala riktlinjerna, såsom strategin, budgeten och verksamhetsplanen.

Av de 18 medlemmarna i Konstuniversitetets kollegium representerar sex professorerna, sex övrig personal och sex de studerande. Nuvarande universitetskollegiets verksamhetsperiod löper 2021–2024.

Universitetskollegiets sammansättning 2021–2024

Professorer

 1. Tuire Kuusi, ersättare Veli-Matti Puumala
 2. Heidi Partti
 3. Annu Vertanen, ersättare Riikka Stewen
 4. Tuija Hakkila-Helasvuo, ersättare Jukkis Uotila
 5. Lauri Suurpää, ersättare Timo Kiiskinen
 6. Tuija Kokkonen, ersättare Tomi Humalisto

Övrig undervisnings- och forskningspersonal och övrig personal

 1. Alina Savolainen, ersättare Ann-Charlotte Karlsson
 2. Jenni Lättilä, ersättare Sami Linna
 3. Hannu Apajalahti, ersättare Vilma Timonen
 4. Tiina Halonen, ersättare Pihla Palteisto
 5. Hanna Loraine, ersättare Sanna Takala
 6. Ulla Tissari, ersättare Michaela Bränn

Studerande (perioden 1.1.2023–31.1.2023)

 1. Angelica Begazo, ersättare Juhani Rantanen
 2. Sara Pollari
 3. Heidi Hämäläinen, ersättare Mark Reid Bulatovic
 4. Aju Jurvanen, ersättare Willjam Fagerström
 5. Isabela Hueara Carneiro
 6. Olga Heikkilä, ersättare Artturi Vuorinen

Ordförande är Tuire Kuusi, vice ordförande är Alina Savolainen och sekreterare är Katja Kiviharju.

Kontaktinformation

katja.kiviharju@uniarts.fi

Puh. (vaihde) 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto