Yliopistokollegio

Kollegio turvaa päätöksenteon avoimuutta ja osallistumismahdollisuuksia. Sen jäsenet ovat professoreita, muuta henkilöstöä ja opiskelijoita.

Opiskelija piirtää lyijykynällä kuvioita seinällä olevalle valkoiselle pohjalle,.

Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu muun muassa valita hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet ja vahvistaa yliopistoyhteisön sisäisten jäsenten valinta. Kollegio valitsee myös tilintarkastajat, vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä rehtorille ja hallituksen jäsenille.

Kollegion toiminnan erityisenä tavoitteena on vahvistaa yliopiston päätöksenteon avoimuutta ja edistää koko yliopistoyhteisön osallistumista yliopiston toiminnan ja tulevaisuuden kannalta keskeisten linjausten, kuten strategian, talousarvion ja toimintasuunnitelman valmisteluun.

Taideyliopiston kollegion 18 jäsenestä kuusi edustaa professoreita, kuusi muuta henkilökuntaa ja kuusi opiskelijoita. Nykyisen yliopistokollegion toimintakausi on 2021–2024.

Yliopistokollegion kokoonpano 2021–2024:

Professorit

 1. Tuire Kuusi, varajäsen Veli-Matti Puumala
 2. Heidi Partti
 3. Annu Vertanen, varajäsen Riikka Stewen
 4. Tuija Hakkila-Helasvuo, varajäsen Jukkis Uotila
 5. Lauri Suurpää, varajäsen Timo Kiiskinen
 6. Tuija Kokkonen, varajäsen Tomi Humalisto

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö

 1. Alina Savolainen, varajäsen Ann-Charlotte Karlsson
 2. Jenni Lättilä, varajäsen Sami Linna
 3. Hannu Apajalahti, varajäsen Vilma Timonen
 4. Tiina Halonen, varajäsen Pihla Palteisto
 5. Hanna Loraine, varajäsen Sanna Takala
 6. Ulla Tissari, varajäsen Michaela Bränn

Opiskelijat (toimikausi 1.1.2023–31.12.2023)

 1. Angelica Begazo, varajäsen Juhani Rantanen
 2. Sara Pollari
 3. Heidi Hämäläinen, varajäsen Mark Reid Bulatovic
 4. Aju Jurvanen, varajäsen Willjam Fagerström
 5. Isabela Hueara Carneiro
 6. Olga Heikkilä, varajäsen Artturi Vuorinen

Kollegion puheenjohtaja toimii Tuire Kuusi, varapuheenjohtajana Alina Savolainen ja sihteerinä Katja Kiviharju.

Yhteystiedot

katja.kiviharju@uniarts.fi

Puh. (vaihde) 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto