Utbildning och forskning i topp

Våra placeringar i universitetsrankningar och information om utbildningens och forskningens kvalitet.

Opiskelija selaa kirjaa, taustalla piirustusluokka
Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

QS-rankningen i topp för åttonde året

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi placerade sig på plats nummer tjugofem i QS World University Rankings 2023 i jämförelsen mellan scenkonstuniversitet. Jämförelsen gjordes för åttonde gången 2023 och Sibelius-Akademin har legat i topp på listan ända från första året.

Utmärkt feedback från de studerande

Vi är Finlands mest attraktiva skola: omkring 7 procent av de sökande antas som studerande (2022).

Enligt enkätundersökningar är de utexaminerade kandidaterna, magistrarna och doktorerna nöjda med utbildningens innehåll och kvalitet, med växelverkan med lärarna samt med de resurser och tjänster som de har till sitt förfogande. Resultaten baserar sig på kandidatrespons- och karriäruppföljningsenkäter som genomfördes 2022.

Nöjda utbytesstuderande

Även utbytesstuderande som har studerat hos oss är utomordentligt nöjda med sina studier och universitetets utbytesstuderande-praxis har fått erkännande. Resultatet är hämtat från enkäter som gjorts bland studerande som deltagit i Erasmus-utbyte 2016–2017.

Konstuniversitetet har utsetts som nationellt ”Best practices” -universitet inom Erasmus+-programmet för sin mobilitetsverksamhet. Särskilt har antalet utbytesstuderande som söker till musikutbildningen ökat märkbart.

Auditering av kvalitetssystemet

Konstuniversitetet har ett kvalitetssystem genom vilket vi säkerställer den höga kvaliteten i vår verksamhet.

En revision av systemet gjordes 2018. Då fick vi särskilt beröm för att vår verksamhet utgår från värderingar och är elevcentrerad. Den utbildning som vi erbjuder har stark koppling till arbetslivet och våra alumner deltar i utvecklingen av utbildningen. Bekanta dig med Konstuniversitets kvalitetssystem.