Utbildning och forskning i topp

Våra placeringar i universitetsrankningar och information om utbildningens och forskningens kvalitet.

Opiskelija selaa kirjaa, taustalla piirustusluokka
Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

QS-rankningen i topp för sjunde året

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi placerade sig på plats nummer tjugotvå i QS World University Rankings 2022 i jämförelsen mellan scenkonstuniversitet. Jämförelsen gjordes för sjunde gången 2022 och Sibelius-Akademin har legat i topp på listan ända från första året.

Utmärkt feedback från de studerande

Vi är Finlands mest attraktiva skola: omkring 7 procent av de sökande antas som studerande.

Studier visar att en person med kandidat-, magister- eller doktorsexamen från oss är nöjd med sin utbildning och även rekommenderar sin utbildning åt andra. Resultatet är hämtat från kandidatrespons- och karriäruppföljningsenkäter som genomfördes 2018.

Kandidater som utexaminerades 2018 anser att undervisningen på Konstuniversitetet är högklassig. Magistrar som utexaminerades 2013 och doktorer som blev färdiga 2015 upplever att utbildningen på Konstuniversitetet har gett goda yrkeslivsfärdigheter. Läs mer om de studerandes responsenkäter (länk till nyheten om kandidat- och karriäruppföljningsenkäterna)

Nöjda utbytesstuderande

Även utbytesstuderande som har studerat hos oss är utomordentligt nöjda med sina studier och universitetets utbytesstuderande-praxis har fått erkännande. Resultatet är hämtat från enkäter som gjorts bland studerande som deltagit i Erasmus-utbyte 2016–2017.

Konstuniversitetet har utsetts som nationellt good practices-universitet inom Erasmus+-programmet för sin mobilitetsverksamhet. Särskilt har antalet utbytesstuderande som söker till musikutbildningen ökat märkbart.

Auditering av kvalitetssystemet

Konstuniversitetet har ett kvalitetssystem genom vilket vi säkerställer den höga kvaliteten i vår verksamhet.

En revision av systemet gjordes 2018. Då fick vi särskilt beröm för att vår verksamhet utgår från värderingar och är elevcentrerad. Den utbildning som vi erbjuder har stark koppling till arbetslivet och våra alumner deltar i utvecklingen av utbildningen. Bekanta dig med Konstuniversitets kvalitetssystem.