Konstuniversitetets historieforum

Våra nätverk främjar ansvarsfull och framtidsinriktad historieforskning inom musik och annan konst. Vi tillhör av Konsuniversitets Forskningsinstitut.

Sitras spelare från 1900-talet

Presentation

Grundidén med Konstuniversitetets historieforum är att även ett konstnärligt arbete, det vill säga en levande tolkning av historien, är tätt sammankopplat med historisk forskning kring olika konstarter. En ansvarsfull och framåtblickande historieforskning kommer enligt forumets mål att vara ett fast och viktigt inslag i alla konstuniversitets natur framöver.

Läs mer om vad Historieforumet gör.

Forumet stödjer universitetets forskningsstrategi när det gäller samarbetet mellan dess centrala kompetensområden, akademier och avdelningar samt dess internationalisering. Historieforskningen och -kännedomen bör sträcka sig från den grundläggande utbildningen vid Konstuniversitetet till de allra mest framstående forskningsstrukturerna och till kunskapsproduktionen.

Den centrala frågan vid Historieforumet – som vid de övriga av Konstuniversitetets forskningscentra – anses vara på vilket sätt konstarterna och konstnärerna kan verka i samhället som berikande, ansvarsbärande aktörer.

Kontaktinformation

  • Anne Kauppala

    Professor, musikvetenskap, operaforskning, uppträdandekulturens historia, Doktorandskolan DocMus, Sibelius-Akademin
    +358407104287
    anne.kauppala@uniarts.fi

Gå med i historieforumets e-postlista!

Du kan också gå med i e-postlistan genom att kontakta kontakten ovan.

 

Bekanta dig med vår forskning

Ansvarsgrupp för Historieforum

Våra forskare

Vår verksamhet

Aktuellt

Kontaktuppgifter