Konstuniversitetets historieforum

Historieforumet främjar ansvarsfull och framtidsinriktad historieforskning inom musik och annan konst.

Sitras spelare från 1900-talet

Presentation

Grundidén med Konstuniversitetets historieforum är att även ett konstnärligt arbete, det vill säga en levande tolkning av historien, är tätt sammankopplat med historisk forskning kring olika konstarter. En ansvarsfull och framåtblickande historieforskning kommer enligt forumets mål att vara ett fast och viktigt inslag i alla konstuniversitets natur framöver.

Läs mer om vad Historieforumet gör.

Forumet stödjer universitetets forskningsstrategi när det gäller samarbetet mellan dess centrala kompetensområden, akademier och avdelningar samt dess internationalisering. Historieforskningen och -kännedomen bör sträcka sig från den grundläggande utbildningen vid Konstuniversitetet till de allra mest framstående forskningsstrukturerna och till kunskapsproduktionen.

Den centrala frågan vid Historieforumet – som vid de övriga av Konstuniversitetets forskningscentra – anses vara på vilket sätt konstarterna och konstnärerna kan verka i samhället som berikande, ansvarsbärande aktörer.

Kontaktinformation

Gå med i historieforumets e-postlista!

Du kan också gå med i e-postlistan genom att kontakta kontakten ovan.

 

Bekanta dig med vår forskning

Ansvarsgrupp för Historieforum

  • Anne Kauppala

  • Professor, musikvetenskap, operaforskning, uppträdandekulturens historia, Historiafoorumi, Research hub
  • +358407104287
  • Markus Mantere

  • Professor, musikhistoria, Sävellys ja musiikinteoria, Sibelius-Akademin
  • +358407104339
  • Saijaleena Rantanen

  • Professor, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358407104200
  • Kaarina Kilpiö

  • Universitetslektor, Doktorandskolan MuTri, Sibelius-Akademin

Våra forskare

  • Aino Kukkonen

  • Gästforskare, Historiafoorumi, Research hub
  • Heli Reimann

  • Gästforskare, Historiafoorumi, Research hub
  • Risto Pennanen

  • Gästforskare, Historiafoorumi, Research hub
  • Janne Mäkelä

  • Gästforskare, Historiafoorumi, Research hub
  • Anne Piirainen

  • Gästforskare, Historiafoorumi, Research hub
  • Riku Hämäläinen

  • Gästforskare, Historiafoorumi, Research hub
  • Nuppu Koivisto

  • Forskardoktor, Historiafoorumi, Research hub
  • +358504779213
  • Samuli Korkalainen

  • Gästforskare, Historiafoorumi, Research hub

Vår verksamhet

Aktuellt

Kontaktuppgifter

  • Anne Kauppala

  • Professor, musikvetenskap, operaforskning, uppträdandekulturens historia, Historiafoorumi, Research hub
  • +358407104287
  • Johanna Rauhaniemi

  • Koordinator, Tutkimuspalvelut, Konstuniversitetet
  • +358505169339