Cantatrices Achté

Forskningsprojektet behandlar korrespondens, som öppnar perspektiv på operakulturens praxis.

Cantatrices Achté
K. Reenkolas hem arkiv

Introduktion

I forskningsprojektets centrum ligger den omfattande korrespondensen mellan de tre operasångerskorna Emmy Achté (1850–1924) och hennes döttrar Aino Ackté (1876–1944) och Irma Tervani (1887–1936). Det rika källmaterialet som i huvudsak består av svenskspråkiga brev, öppnar nya perspektiv på operakulturens praxis på 1800- och 1900-talen.

Materialet är betydelsefullt också ur en kulturhistorisk synvinkel. Avsikten är att publicera hela korrespondensen. Forskningsprojektets medlemmar: Anne Kauppala och Ulla-Britta Broman-Kananen.  Projektet har finansierats av bl.a. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen Säätiö och Oskar Öflunds Stiftelse.

Kontaktinformation för projektet

Projektets namn

Cantatrices Achté

Finansiär

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen Säätiö & Oskar Öflunds Stiftelse