Saijaleena Rantanen

Arbetsbeskrivning

Toimin Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kulttuurisen musiikinhistorian professorina ja musiikin historian tutkijana.

I work as a music history researcher and a Professor of Cultural Study of Music at the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki.

Introduktion

Tutkijana olen erityisen kiinnostunut musiikin sosiaalisista ja poliittisista vaikutuksista yhteiskunnassa. Tämänhetkinen tutkimusprojektini ”The Forgoren Past – Music Culture of the Red Finns in the North America and Soviet Carelia 1899–1939” tarkastelee Pohjois-Amerikassa vaikuttaneiden poliittisesti aktiivisten ”punaisten” suomalaissiirtolaisten musiikkikulttuuria Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Neuvosto-Karjalassa. Projekti on jatkoa aikaisemmalle (2016–2018) projektilleni ”Musical transnationalism and translocal networks – Music culture of Finnish emigrants in the USA and Canada from the 1890s to the 1930s”, joka käsitteli amerikansuomalaisten siirtolaisten musiikkikulttuuria harrastus- ja ammattilaistoiminnan sekä musiikin aatteellisten vaikutusten näkökulmasta. 

Hetki sitten päättyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa ”Ylipaikalliset kulttuurin kentät – Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939” https://sites.uniarts.fi/fi/web/translocal, oma vastuualueeni keskittyi erityisesti Viipurin musiikkielämän tarkasteluun.  

Olen ollut mukana myös Suomen Akatemian ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Rethinking ’Finnish’ music history – Transnational construction of musical life in Finland from the 1870s until the 1920s”, jossa tutkimusaiheeni käsitteli laulu- ja soittojuhlien syntyä, verkostoja ja vaikutuksia Suomessa.   

***

I am a music historian and my research interests are in the social, political and cultural history of music. In my previous research projects, I have examined on the establishment, emergence and networks of the early song festivals in Finland from the 1880s until the 1908 as well as the music culture of Finnish immigrants in the USA and Canada at the turn of the 20th century.

In my current research project, I am deepening my earlier immigration study into the music culture of the so called ”Red Finns” in the North America and Soviet Karelia from the late 19th century until 1939. I was also involved with a research project ”Translocal Cultural Fields – Music as a Cultural and Economic Enterprise in the Four Biggest Cities in Finland, 1900–1939”, where my area of responsibility was the music culture of Vyborg, a lost Finnish cultural city (now a part of Russia).

In addition to my research work, I have been active in organizing various academic events and conferences. I am also a board member of several academic and non-academic associations – and have worked as a musician, event producer, music agent and a piano tuner.  

Forskning och publikationer

Vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita / A selection of peer-reviewed scientific articles

Koivisto, Nuppu & Saijaleena Rantanen (tulossa 2023). A Cosmopolitan Music City. Early Twentieth-Century Transnational Networks in Vyborg. In Cultural Transfers and Exchanges: Popular Entertainments in Northern, East-Central and Southern Europe 1870s-1930s. Eds. A. Dietze & A. Vari. London and New York: Routledge. 

Rantanen, Saijaleena (tulossa 2023). The Silences of Labour Music History. Music as a Tool for Social Change. In The Activist Turn in Music Research. Eds. K. Ramstedt, S. Välimäki, K. Ahlsved & S. Mononen. Intellect: Bristol & Helsinki: Suoni. 2023.

Heimo, Anne, Aila Mustamo & Rantanen, Saijaleena 2022. The musical legacy of the 1918 Finnish Civil War on YouTube: reconciliation and agitation. Culture Unbound Volume 1 (1). Linköping University Electronic Press: http:// www.cultureunbound.ep.liu.se 

Rantanen, Saijaleena 2022. Viipurin työväenyhdistys kulttuuritoimijana 1900-luvun alussa. Teoksessa Merikarjala – Suomenlahden kulttuurinen kohtauspaikka. Toim. A. Koskivirta-Karonen & P. Suutari. VSKS toimitteita no 24. Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. 231–251. 

Rantanen, Saijaleena 2022. Ahola, Sylvester (1902–1995): jazztrumpetisti, amerikansuomalainen. 29.3.2022. Kansallisbiografia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Rantanen, Saijaleena 2022. Rosendahl, John (1891–1932): muusikko, musiikkimanageri, amerikansuomalainen. 29.3.2022. Kansallisbiografia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Rantanen, Saijaleena 2020. Workers of the World Awaken! The Songs of Finnish North Americans as Social and Ideological Mediators at the turn of the 20th Century. In Made in Finland. Eds. Toni-Matti Karjalainen & Kimi Kärki. London & New York: Routledge.

Rantanen, Saijaleena 2020. Irti porvariston taiteestakin! Laulu- ja soittojuhlien politisoituminen Viipurissa 1900-luvun alussa. Teoksessa Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Kirjoituksia työväen musiikista, kirjallisuudesta, teatterista ja muusta kulttuuritoiminnasta. Toim. Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki & Sini Mononen. Helsinki: Suoni ry & Työväen historian perinteen ja tutkimuksen seura. 285–324.

Heikkinen, Olli & Rantanen, Saijaleena 2019. Musicians as Cosmopolitan Entrepreneurs: Orchestras in Finnish Cities before the Modern City Orchestra Institution. In Music History and Cosmopolitanism. Eds. Anastasia Belina-Johnson, Kaarina Kilpiö & Derek B. Scott. Routledge. 147–161. 

Rantanen, Saijaleena 2019. Music and migration. John Rosendahl as a musical entrepreneur in the United States in the 1920s and early 1930s. In Transnational Finnish mobilities: proceedings of Finn Forum XI. Eds. Johanna Leinonen & Auvo Kostiainen. Turku: The Migration Institute. 85–103. 

Heikkinen, Olli & Rantanen, Saijaleena 2018. Itämeren kaupunkien muusikot kaupunginmuusikkoinstituution jälkeen. Vaasan ja Porin orkesteritoiminta 1860- ja 1870-luvuilla. Trio 7 (2), 77–97. 

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2017. Germany as a Cultural Paragon. Transferring Modern Musical Life from Central Europe to Finland. In Cultural Mediation in Europe 1800–1950. Eds. Reine Meylaerts, Lieven D’hulst & Tom Verschaffel. Leuven: Leuven University Press. 177–194. 

Rantanen, Saijaleena 2017. Suomalaisten ”tuplajuulaisten” laulut. Ennen ja nyt 2017/4. Materiaalinen 1800-luku, osa II. Toim. Taneli Hiltunen: http://www.ennenjanyt.net/2017/12/suomalaisten-tuplajuulaisten-laulut/

Rantanen, Saijaleena 2017. Taiteen rakastajia vai toivottomia poropeukaloita? Musiikin harrastustoiminta Suomessa varhaisista orkestereista laulu- ja soittojuhliin. Musiikki 47 (1–2), 113–140.

Rantanen, Saijaleena 2017. Raittiusliikkestä haalisosialismiin. Musiikin harrastustoiminnan muotoutuminen amerikansuomalaisissa siirtolaisyhteisöissä Yhdysvalloissa 1900-luvun vaihteessa. Musiikki 47 (3), 38–59.  

Rantanen, Saijaleena 2016. Laulu- ja soittojuhlat työväen aatteellisessa sivistystoiminnassa 1910-luvun vaihteessa. Työväki ja sivistys, toim. Sakari Saaritsa & Sinikka Selin. Väki Voimakas 29. Vantaa: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 267–297.

Hautsalo, Liisamaija & Rantanen, Saijaleena 2015. Suomen laulusta Pohjan neitiin. Strateginen nationalismi musiikillisen kasvatuksen käyttövoimana Suomessa 1800–1900-lukujen vaihteessa. Musiikkikasvatuslehti 18 (2), 33–56.  

Rantanen, Saijaleena 2014. Kirvun lauluseura ja eurooppalainen laulujuhla-aate 1890-luvun lopulla. Etnomusikologian vuosikirja 26, 68–101.

Rantanen, Saijaleena 2013. Laulu- ja soittojuhlat suomalaisen kansakunnan rakentajina 1800-luvun lopulla. Musiikki 43 (3–4), 61–84. 

Rantanen, Saijaleena 2010. Se pitää tulla toimeen! Ilmajoen torvisoittokunnan alkuvaiheet 1882–1890. Teoksessa Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600–1900. Toim. V. Kurkela, H. Laitinen & S. Rantanen. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 18. Helsinki: Sibelius-Akatemia, 257–299.

Rantanen, Saijaleena 2009. Järjestö-Suomen synty ja Ilmajoen Torvisoittokunta. Etnomusikologian vuosikirja 21, 33–61.

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2008. Laulava vallankumous. Teoksessa Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Toim. Pertti Haapala & al. Helsinki: Teos. 177–194.

Muita tieteellisiä kirjoituksia / Other scientific writings

Rantanen, Saijaleena (& Susanna Välimäki ja Sini Mononen) 2020. Johdanto. Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana Suomessa 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Teoksessa Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Kirjoituksia työväen musiikista, kirjallisuudesta, teatterista ja muusta kulttuuritoiminnasta. Toim. Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki & Sini Mononen. Helsinki: Suoni ry & Työväen historian perinteen ja tutkimuksen seura. 7–48.

Rantanen, Saijaleena 2020. Naiset mukaan! Siirtolaisnaiset aktiivisina toimijoina Yhdysvalloissa ja Kanadassa 1900-luvun taitteessa. Teoksessa Musiikki ja merkityksenanto. Juhlakirja Susanna Välimäelle. Toim. Sini Mononen, Janne Palkisto ja Inka Rantakallio. Helsinki: Tutkimusyhdistys Suoni ry. 27–61.

Rantanen, Saijaleena 2019. ”Olen ylpeä juuristani”. Ruotsinsuomalaisten kulttuurielämän ja identiteetin muotoutuminen 1960-luvulta nykypäivään. Monta oksaa – Tarinoita ruotsinsuomalaisten elämästä ja kulttuurista 1960-luvulta nykypäivään. Valkeakoski: Työväen Musiikkitapahtuma ry.

Rantanen, Saijaleena 2019. Laulu- ja soittojuhlien politisoituminen – Viipuri 1908. Teoksessa Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880–1939. Toim. Anu Koskivirta ja Aleksi Mainio. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 21. Helsinki, VSKS. 139–141. 

Rantanen, Saijaleena 2019. Sisällissodan 1918 punaiset laulut Viipurissa. Teoksessa Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880–1939. Toim. Anu Koskivirta ja Aleksi Mainio. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 21. Helsinki, VSKS. 237–238.  

Rantanen, Saijaleena 2018. Tutkija historiankertojana – Kenen musiikista kirjoitamme? Musiikki muutosvoimana. Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti. Toim. Sini Mononen ja Susanna Välimäki. Helsinki: Tutkimusyhdistys Suoni ry. 74–88. 

Rantanen, Saijaleena 2016. Lähtökohtia amerikansuomalaisen musiikkikulttuurin tutkimukseen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Musiikin suunta (38) 1: http://musiikinsuunta.fi/2016/01/lahtokohtia-amerikansuomalaisten-siirtolaisten-musiikkikulttuurin-tutkimukseen/  

Kytö, Meri & Rantanen, Saijaleena 2014. Etnomusikologian vuosikirjan merkitys musiikintutkimuksen alalle Suomessa. Etnomusikologian vuosikirja 26, 8–25.    

Rantanen, Saijaleena 2012. Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Lectio Praecursoria. Musiikki 42 (3–4), 120–126.

Rantanen, Saijaleena & Syrjä, Sirpa 2005. Rahvaanmusiikin kerho Tampereen musiikkielämässä. Musiikin suunta 27 (4), 16–27.

Tieteelliset kirjat (monografiat ja toimitetut teokset) / Scientific books (monographs and edited books or journals)

Rantanen, Saijaleena 2021–2023. Kansallisbiografia (toimituskunnan asiantuntijajäsen). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Rantanen, Saijaleena, Susanna Välimäki & Sini Mononen (toim.) 2020. Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Kirjoituksia työväen musiikista, kirjallisuudesta, teatterista ja muusta kulttuuritoiminnasta. Helsinki: Suoni ry & Työväen historian perinteen ja tutkimuksen seura. 

Haapoja, Marianne & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2019. Monta oksaa – tarinoita ruotsinsuomalaisten elämästä ja kulttuurista 1960-luvulta nykypäivään. Valkeakoski: Työväen Musiikkitapahtuma ry.  

Mantere, Markus & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2017. Musiikki 47 (1–2). Musiikin historiantutkimuksen teemanumero. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura. 

Kytö, Meri; Rantanen, Saijaleena & Ramstedt, Kim (toim.) 2016. Etnomusikologian vuosikirja 28. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura.  

Kytö, Meri & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2015. Etnomusikologian vuosikirja 27. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura.   

Kytö, Meri & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2014. Etnomusikologian vuosikirja 26. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. 

Heikkinen, Olli; Kilpiö, Kaarina; Mantere, Markus; Rantanen, Saijaleena & Uimonen, Heikki (toim.) 2014. Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. Juhlakirja Vesa Kurkelan 60-vuotispäivän kunniaksi. Sibelius-Akatemian julkaisuja 13. Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Kontukoski, Maija; Rantanen, Saijaleena & Uimonen, Heikki (toim.) 2013. Etnomusikologian vuosikirja 25. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. 

Rantanen, Saijaleena 2013. Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon. Akateeminen väitöskirja (305 s). Studia Musica 52. Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Kurkela, Vesa; Laitinen, Heikki & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2010. Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600–1900. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 15. Helsinki: Sibelius-Akatemia.

Suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja, joilla yhteys tutkimustoimintaan / Publications intended for the general public, linked to the research 

Rantanen, Saijaleena 2020. Ylös naiset! Suomalaisten siirtolaisnaisten lauluissa soi toive tasa-arvoisesta tulevaisuudesta. Rondo 5/2020, 32–35.

Rantanen, Saijaleena 2019. Proletaarit nouskaa! Laulava Unioni – Tie vapauteen -levyn esipuhe. 

Rantanen, Saijaleena 2019. Amerikan haaleilta Espan lavalle. Etno-Espa 2019 – Esite. Toim. Riikka Hiltunen & Hanna Poutanen, 38–39. 

Rantanen, Saijaleena 2018. There is Power in the Union – Music in the Finnish American Immigrant Community. FMQ 2018. https://fmq.fi/articles/there-is-power-in-the-union

Rantanen, Saijaleena 2018. Isänmaallinen musiikki ei ole vain sinivalkoista – se on myös punaista ja valkoista. Tutkimusyhdistys Suoni ry:n blogi: https://www.suoni.fi/etusivu/isanmaallinen-musiikki-ei-ole-vain-sinivalkoista

Rantanen, Saijaleena 2018. Kuka kantaa vastuun? Arts Equal -tutkimushankkeen blogi: http://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/kuka-kantaa-vastuun

Rantanen, Saijaleena 2017. Music culture of Finnish Americans – Exploring the Archives. Finnish American Reporter, April 2017. 

Rantanen, Saijaleena & Tolvanen, Heta & Tuovinen, Timo 2017. Johdanto. Työväenliikkeen musiikkitoiminta 1860-luvulta 1970-luvulle. Tyovaenlaulu.fi -portaali. https://tyovaenlaulu.fi/tyovaen-musiikkikulttuuria-1860-luvulta-1970-luvulle/

Rantanen, Saijaleena 2017. Kuviteltu kansanmusiikki? Kansanmusiikki 188 (4), 34–35.

Rantanen, Saijaleena 2016. Lännen lokarin jalanjäljillä. Arkistomatkalla Yhdysvalloissa. Kansanmusiikki 183 (4), 34–35.

Rantanen, Saijaleena 2016. Musiikkifestivaalien alkuvaiheet Suomessa. Kansanvalistusseuran laulu- ja soittojuhlat 1800-luvun lopulla. Teoksessa Festivaalien Suomi. Helsinki: Cupore. 18–25.

Blogi: http://www.uniarts.fi/blogi/lännen-lokarin-jalanjäljillä