Saijaleena Rantanen

  • Yliopistonlehtori, S/MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358407104200

Esittely

Työskentelen tällä hetkellä tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa ”Ylipaikalliset kulttuurin kentät – Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939”: https://sites.uniarts.fi/fi/web/translocal. Projektin johtajana toimii professori Vesa Kurkela. Oma vastuualueeni keskittyy erityisesti Viipurin musiikkielämään. 

Historiantutkijana olen erityisen kiinnostunut musiikin sosiaalisista ja poliittisista vaikutuksista. Tämä toteutui myös aikaisemmassa (2016–2018) tutkimusprojektissani ”Musical transnationalism and translocal networks – Music culture of Finnish emigrants in the USA and Canada from the 1890s to the 1930s”, joka käsitteli amerikansuomalaisten siirtolaisten musiikkikulttuuria kolmesta keskeisestä näkökulmasta:

1. Musiikki harrastustoimintana ja ajanvietteenä (laulukuorot, torvisoittokunnat, iltamat, muu musiikkielämä)

2. Musiikki elinkeinona (agentuurit, ammattimuusikot, kiertueet, äänilevyteollisuuden läpimurto)

3. Musiikki aatteellisten ideologioiden välittäjänä (musiikki sosialistisen työväenliikkeen palveluksessa, haalit kokoontumispaikkoina)

Olen ollut mukana myös Suomen Akatemian ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Rethinking ’Finnish’ music history – Transnational construction of musical life in Finland from the 1870s until the 1920s”, jossa tutkimusaiheeni käsitteli laulu- ja soittojuhlien syntyä, verkostoja ja vaikutuksia Suomessa.   

***

I am a music historian and my research interests are in the social, political and cultural history of music. Currently I’m working in the research project ”Translocal Cultural Fields – Music as a Cultural and Economic Enterprice in the Four Biggest Cities in Finland, 1900–1939”: https://sites.uniarts.fi/en/web/translocal, funded by the Academy of Finland. In the project, I’m particularly focusing on the musical life of Vyborg, a former Finnish city (now a part of Russia). 

My former research project (2016–2018) examined the music culture of Finnish immigrants in the USA and Canada at the turn of the 20th century from three main viewpoints: 1) music as a leisure activity and as entertainment, 2) music as a livelihood (agencies, tours, professional musicians, breakthrough of the audio record industry etc.) and 3) music as a mediator of ideologies.

From 2013 to 2015 I worked as a researcer in the project ”Rethinking ’Finnish’ music history – Transnational construction of musical life in Finland from the 1870s until the 1920s”, where my area of responsibility was the establishment, emergence and networks of the song festivals in Finland from the 1880s until the 1908.  

I also have a history as an event producer, performer and a piano tuner. 

Tutkimus ja julkaisut

Vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita / A selection of peer-reviewed scientific articles

Rantanen, Saijaleena. Workers of the World Awaken! The Songs of Finnish North Americans as Social and Ideological Mediators at the turn of the 20th Century. In Made in Finland. Eds. Toni-Matti Karjalainen & Kimi Kärki. Routledge. (Forthcoming 2020.)

Rantanen, Saijaleena. Irti porvariston taiteestakin! Laulu- ja soittojuhlien politisoituminen Viipurissa 1900-luvun alussa. Teoksessa Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Kirjoituksia työväen musiikista, kirjallisuudesta, teatterista ja muusta kulttuuritoiminnasta. Toim. Rantanen, Saijaleena, Susanna Välimäki & Sini Mononen. Helsinki: Suoni ry & Työväen historian perinteen ja tutkimuksen seura. (Tulossa 2020.)

Rantanen, Saijaleena (& Heikkinen, Olli). Musicians as Cosmopolitan Entrepreneurs: Orchestras in Finnish Cities before the Modern City Orchestra Institution. In Music History and Cosmopolitanism. Eds. Anastasia Belina-Johnson, Kaarina Kilpiö & Derek B. Scott. Routledge. (Forthcoming 2019.)

Rantanen, Saijaleena 2019. Music and migration. John Rosendahl as a musical entrepreneur in the United States in the 1920s and early 1930s. In Transnational Finnish mobilities: proceedings of Finn Forum XI. Eds. Johanna Leinonen & Auvo Kostiainen. Turku: The Migration Institute. 85–103. 

Rantanen, Saijaleena (& Heikkinen, Olli) 2018. Itämeren kaupunkien muusikot kaupunginmuusikkoinstituution jälkeen. Vaasan ja Porin orkesteritoiminta 1860- ja 1870-luvuilla. Trio 7 (2), 77–97. 

Hautsalo, Liisamaija & Rantanen, Saijaleena 2015. Suomen laulusta Pohjan neitiin. Strateginen nationalismi musiikillisen kasvatuksen käyttövoimana Suomessa 1800–1900-lukujen vaihteessa. Musiikkikasvatuslehti 18 (2), 33–56. 

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2017. Germany as a Cultural Paragon. Transferring Modern Musical Life from Central Europe to Finland. In Cultural Mediation in Europe 1800–1950. Eds. Reine Meylaerts, Lieven D’hulst & Tom Verschaffel. Leuven: Leuven University Press. 177–194.  

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2008. Laulava vallankumous. Teoksessa Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Toim. Pertti Haapala & al. Helsinki: Teos. 177–194.

Rantanen, Saijaleena 2017. Suomalaisten ”tuplajuulaisten” laulut. Ennen ja nyt 2017/4. Materiaalinen 1800-luku, osa II. Toim. Taneli Hiltunen: http://www.ennenjanyt.net/2017/12/suomalaisten-tuplajuulaisten-laulut/

Rantanen, Saijaleena 2017. Taiteen rakastajia vai toivottomia poropeukaloita? Musiikin harrastustoiminta Suomessa varhaisista orkestereista laulu- ja soittojuhliin. Musiikki 47 (1–2), 113–140.

Rantanen, Saijaleena 2017. Raittiusliikkestä haalisosialismiin. Musiikin harrastustoiminnan muotoutuminen amerikansuomalaisissa siirtolaisyhteisöissä Yhdysvalloissa 1900-luvun vaihteessa. Musiikki 47 (3), 38–59.  

Rantanen, Saijaleena 2016. Laulu- ja soittojuhlat työväen aatteellisessa sivistystoiminnassa 1910-luvun vaihteessa. Työväki ja sivistys, toim. Sakari Saaritsa & Sinikka Selin. Väki Voimakas 29. Vantaa: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 267–297.

Rantanen, Saijaleena 2014. Kirvun lauluseura ja eurooppalainen laulujuhla-aate 1890-luvun lopulla. Etnomusikologian vuosikirja 26, 68–101.

Rantanen, Saijaleena 2013. Laulu- ja soittojuhlat suomalaisen kansakunnan rakentajina 1800-luvun lopulla. Musiikki 43 (3–4), 61–84. 

Rantanen, Saijaleena 2010. Se pitää tulla toimeen! Ilmajoen torvisoittokunnan alkuvaiheet 1882–1890. Teoksessa Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600–1900. Toim. V. Kurkela, H. Laitinen & S. Rantanen. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 18. Helsinki: Sibelius-Akatemia, 257–299.

Rantanen, Saijaleena 2009. Järjestö-Suomen synty ja Ilmajoen Torvisoittokunta. Etnomusikologian vuosikirja 21, 33–61.

Muita tieteellisiä kirjoituksia / Other scientific writings

Rantanen, Saijaleena 2019. ”Olen ylpeä juuristani”. Ruotsinsuomalaisten kulttuurielämän ja identiteetin muotoutuminen 1960-luvulta nykypäivään. Monta oksaa – Tarinoita ruotsinsuomalaisten elämästä ja kulttuurista 1960-luvulta nykypäivään. Valkeakoski: Työväen Musiikkitapahtuma ry. 

Kytö, Meri & Rantanen, Saijaleena 2014. Etnomusikologian vuosikirjan merkitys musiikintutkimuksen alalle Suomessa. Etnomusikologian vuosikirja 26, 8–25.    

Rantanen, Saijaleena 2018. Tutkija historiankertojana – Kenen musiikista kirjoitamme? Musiikki muutosvoimana. Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti. Toim. Sini Mononen ja Susanna Välimäki. Helsinki: Tutkimusyhdistys Suoni ry. 74–88. 

Rantanen, Saijaleena 2016. Lähtökohtia amerikansuomalaisen musiikkikulttuurin tutkimukseen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Musiikin suunta (38) 1: http://musiikinsuunta.fi/2016/01/lahtokohtia-amerikansuomalaisten-siirtolaisten-musiikkikulttuurin-tutkimukseen/  

Rantanen, Saijaleena 2012. Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Lectio Praecursoria. Musiikki 42 (3–4), 120–126.

Rantanen, Saijaleena & Syrjä, Sirpa 2005. Rahvaanmusiikin kerho Tampereen musiikkielämässä. Musiikin suunta 27 (4), 16–27.

Tieteelliset kirjat (monografiat ja toimitetut teokset) / Scientific books (monographs and edited books or journals)

Rantanen, Saijaleena, Susanna Välimäki & Sini Mononen (toim.). Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Kirjoituksia työväen musiikista, kirjallisuudesta, teatterista ja muusta kulttuuritoiminnasta. Helsinki: Suoni ry & Työväen historian perinteen ja tutkimuksen seura. (Tulossa 2020.)

Haapoja, Marianne & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2019. Monta oksaa – tarinoita ruotsinsuomalaisten elämästä ja kulttuurista 1960-luvulta nykypäivään. Valkeakoski: Työväen Musiikkitapahtuma ry.  

Heikkinen, Olli; Kilpiö, Kaarina; Mantere, Markus; Rantanen, Saijaleena & Uimonen, Heikki (toim.) 2014. Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. Juhlakirja Vesa Kurkelan 60-vuotispäivän kunniaksi. Sibelius-Akatemian julkaisuja 13. Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Kontukoski, Maija; Rantanen, Saijaleena & Uimonen, Heikki (toim.) 2013. Etnomusikologian vuosikirja 25. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. 

Kurkela, Vesa; Laitinen, Heikki & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2010. Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600–1900. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 15. Helsinki: Sibelius-Akatemia.

Kytö, Meri; Rantanen, Saijaleena & Ramstedt, Kim (toim.) 2016. Etnomusikologian vuosikirja 28. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura.  

Kytö, Meri & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2015. Etnomusikologian vuosikirja 27. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura.   

Kytö, Meri & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2014. Etnomusikologian vuosikirja 26. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. 

Mantere, Markus & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2017. Musiikki 47 (1–2). Musiikin historiantutkimuksen teemanumero. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura. 

Rantanen, Saijaleena 2013. Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon. Akateeminen väitöskirja (305 s). Studia Musica 52. Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja, joilla yhteys tutkimustoimintaan / Publications intended for the general public, linked to the research 

Rantanen, Saijaleena 2018. There is Power in the Union – Music in the Finnish American Immigrant Community. FMQ 2018. https://fmq.fi/articles/there-is-power-in-the-union

Rantanen, Saijaleena 2018. Isänmaallinen musiikki ei ole vain sinivalkoista – se on myös punaista ja valkoista. Tutkimusyhdistys Suoni ry:n blogi: https://www.suoni.fi/etusivu/isanmaallinen-musiikki-ei-ole-vain-sinivalkoista

Rantanen, Saijaleena 2018. Kuka kantaa vastuun? Arts Equal -tutkimushankkeen blogi: http://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/kuka-kantaa-vastuun

Rantanen, Saijaleena 2017. Music culture of Finnish Americans – Exploring the Archives. Finnish American Reporter, April 2017. 

Rantanen, Saijaleena & Tolvanen, Heta & Tuovinen, Timo 2017. Johdanto. Työväenliikkeen musiikkitoiminta 1860-luvulta 1970-luvulle. Tyovaenlaulu.fi -portaali. https://tyovaenlaulu.fi/tyovaen-musiikkikulttuuria-1860-luvulta-1970-luvulle/

Rantanen, Saijaleena 2017. Kuviteltu kansanmusiikki? Kansanmusiikki 188 (4), 34–35.

Rantanen, Saijaleena 2016. Lännen lokarin jalanjäljillä. Arkistomatkalla Yhdysvalloissa. Kansanmusiikki 183 (4), 34–35.

Rantanen, Saijaleena 2016. Musiikkifestivaalien alkuvaiheet Suomessa. Kansanvalistusseuran laulu- ja soittojuhlat 1800-luvun lopulla. Teoksessa Festivaalien Suomi. Helsinki: Cupore. 18–25.

Blogi: http://www.uniarts.fi/blogi/lännen-lokarin-jalanjäljillä