Ett hus med två hjärtan- Historien bakom Sibelius-Akademins R-hus

Den här webbutställningen presenterar R-husets historia. Utställningen har skapats av docent Riku Hämäläinen inom ramen för det minneskunskapprojekt som Konstuniversitetets historieforum genomför.

R Building

Konstuniversitetets R-hus på Norra Järnvägsgatan togs efter ombyggnaden åter i bruk för undervisning och framträdanden under hösten 2019. Ursprungligen byggdes huset som huvudbyggnad för Helsingfors Konservatorium (sedan 1939 Sibelius-Akademin).

R-husets design och konstruktion

Livet i det färdiga husen