Vad gör historieforumet?

Forskningscentret kännetecknas av sin nätverkslika uppbyggnad och sin kollegialitet samt verksamhetens smidighet: historieforumet skaffar sådana resurser, gäster, utbildningar och så vidare som forumets medlemmar meddelar att de behöver.

Konstuniversitetets historieforum främjar i synnerhet historisk forskning kring musik men även andra konstarter och stödjer forskarna inom branschen i att skapa nationella och internationella nätverk samt etablera sig på historievetenskapens fält.

Historieforumets centrala uppgift är att fördjupa den metodologiska kompetensen inom historieforskning och medvetenheten om de nyaste forskningsmetoderna och om nya sätt att utnyttja källor. Forumet fungerar även som en sporrande gemenskap vid beredningen av forskningsprojekt. Vid historieforum arbetar kontinuerligt forskare som finansieras av forumet, och därtill har Konstuniversitetets forsknings- och konstnärliga personal samt projektforskare med extern finansiering bildat nätverk med det.

Konstuniversitetets historieforum genomför sina uppgifter bland annat på följande sätt:

  • sammanträder omkring en gång i månaden vid torsdagsforumet, till vilket inhemska och utländska experter inom historieforskning bjuds in som huvudtalare. I samband med torsdagsforumet ordnas även ett seminarium, där branschens doktorander och historieforskare som redan har doktorerat kan delta
  • ordnar Konstuniversitetets Operaföreläsningsserie och -seminarium tillsammans med doktorandskolan DocMus
  • ordnar utbildningstillfällen inom branschens forskningsfärdigheter (bland annat databaser, gamla handstilar)
  • samordnar undervisning inom historieforskningen
  • upprätthåller en lista med e-postadresser och informerar via den om konferenser, föreläsningar, stipendier, disputationer och publikationer i anslutning till historieforskning. 

Forskningscentret kännetecknas av sin nätverkslika uppbyggnad och sin kollegialitet samt verksamhetens smidighet: historieforumet skaffar sådana resurser, gäster, utbildningar och så vidare som forumets medlemmar meddelar att de behöver.