Mitä Historiafoorumi tekee?

Yksikkömme on verkostomainen, kollegiaalinen ja ketterä: hankimme foorumilaisten tarpeisiin sopivia resursseja, vierailijoita ja koulutusta.

Historiafoorumin keskeinen tehtävä on syventää historiantutkimuksen metodologista osaamista ja tietoisuutta historia-aiheiden tutkimusmenetelmistä ja uusista tavoista hyödyntää lähteitä. Foorumi toimii myös kannustavana yhteisönä tutkimushankkeiden valmistelussa. Taideyliopiston historiafoorumissa työskentelee sen rahoittamia tutkijoita. Lisäksi foorumiin on verkostoitunut yliopiston tutkimus- ja taiteellista henkilökuntaa ja ulkoisesti rahoitettuja projektitutkijoita.

Historiafoorumi toteuttaa tehtäväänsä:

  • kokoontumalla kerran kuussa Torstaifoorumiin, jonka puhujaksi kutsutaan historiantutkimuksen asiantuntijoita. Foorumin yhteydessä toimivaan seminaariin voivat osallistua alan tohtoriopiskelijat ja tohtorit
  • järjestämällä yhdessä DocMus-tohtorikoulun kanssa Taideyliopiston Oopperaluentosarjan ja -seminaarin
  • järjestämällä alan tutkimustaitojen koulutustilaisuuksia (mm. tietokannat, vanhat käsialat)
  • koordinoimalla historiantutkimuksen opetusta
  • tiedottamalla sähköpostilistallaan alan konferensseista, luennoista, apurahoista, väitöstilaisuuksista ja julkaisuista. 

Tutkimuskeskukselle ominaista on verkostomaisuus sekä kollegiaalisuus: historiafoorumi hankkii foorumilaisten tarpeisiin sopivia resursseja, vierailijoita ja koulutusta.

Foorumi tukee yliopiston tutkimusstrategiaa sen keskeisten osaamisalueiden, akatemioiden ja osastojen välisen yhteistyön sekä kansainvälistymisen osalta. Historiantutkimuksen ja -tuntemuksen tulee ulottua Taideyliopistossa perustutkintokoulutuksesta kaikkein edistyneimpiin tutkimuksen rakenteisiin ja tiedontuotantoon.