Leena Rouhiainen

  • Prodekan, forskning och doktorandutbildning
    Konstuniversitets Teaterhögskola
  • +358400792093