Ilmari Kortelainen

Arbetsbeskrivning

FT, Tutkijatohtori, Taideyliopisto CERADA, Teatterikorkeakoulu

Post doc -researcher at UNIARTS HELSINKI: Embodied Learning and Societal Art studies. Kehotietoinen oppiminen ja yhteiskunnallinen taiteen tutkimus. Location: Theathre Academy.

Post doc -research in Alfred Kordelin Foundation: New Embodiments of Presence. (Läsnäolon uudet ruumiillisuudet). 1.2 2019 ja 2020-

Olen kiinnostunut siitä, miten subjektiivisen aistiminen ja kokeminen kohtaa sosiaalisen todellisuuden. Kuvaan tätä suhdetta käsitteellä sosiaalinen somatiikka.  

Projektini Läsnäolon uudet ruumiillisuudet taideyliopistolla tarttuu ulottuvan mielen (extended mind) ja kehollisten mielikuvien kanssa työskentelyn teemaan. Haluan löytää aistivia harjoituksia kehomielen sosiaalisiin ulottumisiin. Kehon uusien toimintatapojen löytäminen toteutuu juuri kokemuksen ulottuvaisuudessa sosiaaliseen todellisuuteen. Ruumiin pienet eleet verkottuvat yhteiskunnalliseen aistimiseen. 

Introduktion

Olen meditaation ja kehotietoisuuden opettaja ja tutkija. Tutkimuksessani ja luennoissani yhdistyy pyrkimys ymmärtää ja kehittää kehotietoisuuden suhdetta sosiaalisiin kysymyksiin. (Ks. Mindfulness ja tieteet (TUP, 2014) sekä Ruumiillisuus ja työelämä (Vastapaino 2016)) Lähestyn kehotietoista kokemusta ruumiin sosiologisista, kehonfenomenologisista ja somaattisista lähtökohdista.

Meneillään olevassa postdoc tutkimuksessani pohdin ruumiillisen kokemisen sosiaalisia ja spirituaalisia ulottuvuuksia.

Minulla on vuosikymmenten kokemus kehollisista lajeista, kuten meditaation eri muodoista, Yi quanista, Asahista (Asahi-opettaja koulutus), autenttisesta liikkeestä ja vuoden koulutus somaattisten menetelmien ohjaukseen. Olen julkaissut tieteellisiä artikkeleita meditaatiosta ja kehotietoisuudesta suomeksi ja englanniksi.

Undervisning

Opetan Teatterikorkeakoululla Kehotietsoisuuden filosofiaa kurssin demoja vuonna 2020 ja suunnittelen kurssia vuodelle 2021. 

Konstnärligt aktivitet

Työskentelen tanssija Mari Kortelaisen ja koreografi Katariina Vähäkallion kanssa ITAKin Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK) rahoittamssa projektissa Sisaruus liikkeessä – tauluja ja kehollisia luentoja, joka toteutuu vuonna 2020.

Forskning och publikationer

Recent publications (selected):

 

 • Ilmari Kortelainen, University of Tampere (Finland) & Steven Stanley, Cardiff University (Wales) The Meditator as Self-Healing Scientist: On the ‘Universal’ Body-Mind Laboratory of Mindfulness Training. (Accepted to Edited Collection ’Therapeutic Assemblages’, Ed by Salmenniemi etc. Routledge 2018)  
 • ”Läsnäolon kokemus ja politiikka” 2017. Ed. by Ilmari Kortelainen, Jussi Omaheimo, Antti Saari & Kreeta Ranki. In: Niin&näin Filosofinen aikakauslehti 2/2017. (Politics of Being present): https://www.netn.fi/lehti/niin-nain-117
 • RUUMIILLISUUS JA TYÖELÄMÄ (2016). Ed. by. Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (Embodiment and Working life. Working Body in Post-industrial Service Economy). Tampere: Vastapaino. (In Print).
 • (2013). Identifying Bodily States. In D. Moyal-Sharrock, V. Munz, A. Coliva. ed. Mind, Language and Action.. Kirchberg: Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, (International Wittgenstein Symposium 36) 209-211.
 • Ordinary Language Philosophy. (Tavallisen kielen filosofia: juuret ja kritiikki (2013).) Ed. Joose Järvenkylä and Ilmari kortelainen. Helsinki: Gaudeamus.

 

Aktuellt

Latest publication 2019:

http://netn.fi/node/7394?fbclid=IwAR3C9J1lZr2URfHS_DI6bj_WigjbniAfF9tevzDlNxgKTTqnfLj03BoMado

https://blogit.uniarts.fi/kirjoitus/mika-estaa-kavelemasta-takaperin/

Expertis

 • Meditaatio
 • somatics
 • mindfulness
 • social theory of body
 • metaphor
 • body-phenmenology
 • body-consciousness