Studiehelheten musikteater

Studera skådespelarkonst, dans, musikalsång, röstbehandling och ensemblesång i en genuint tvärkonstnärlig miljö.

Opiskelijoita tanssisalissa

Utbildningens innehåll och mål

Studiehelheten Musikteater är en fördjupande studiehelhet på magisternivå som genomförs med samlad undervisning på Konstuniversitetet. Studiehelheten ger de studerande förutsättningar för att arbeta som scenkonstnärer inom en konstart som kräver suverän behärskning av ett flertal olika delområden.

Undervisningen i musikteater äger rum i grupp. Studierna består av dans, musikalsång, röstbehandling, ensemblesång och skådespelarkonst samt mästarkurser och workshopar. Du får arbeta tätt tillsammans med konstnärer inom olika konstarter.

Studiehelheten är utarbetad i samarbete mellan Konstuniversitetets Teaterhögskola och Sibelius-Akademi. Studierna omfattar 10−30 studiepoäng.

Lärare

Ansvarig lärare i musikteater är Hanna Hurskainen, och övriga lärare är lektorer vid Konstuniversitetet samt gästande experter.

Antagning

Ansökan till studiehelheten i musikteater ordnas en gång i året under våren (februari-mars) och utbildningen inleds efterföljande höst.

Studerandena väljs på basis av lämplighetsprov. Studieplats kan sökas av Konstuniversitetets examensstuderande och via Öppna Universitetet, som har en skild platskvot. Ansökan ordnas inte våren 2023.

Enhet

Öppet campus

Ansökningstid

Ansökan ordnas inte våren 2023. Nästa ansökningsperiod bekräftas senare.

Handledande lärare

Hanna Hurskainen, lektor