Studiehelheten musikteater

Studera skådespelarkonst, dans, musikalsång, röstbehandling och ensemblesång i en genuint tvärkonstnärlig miljö.

Opiskelijoita tanssisalissa

Utbildningens innehåll och mål

Studiehelheten Musikteater är en fördjupande studiehelhet på magisternivå som genomförs med samlad undervisning på Konstuniversitetet. Studiehelheten ger de studerande förutsättningar för att arbeta som scenkonstnärer inom en konstart som kräver suverän behärskning av ett flertal olika delområden.

Undervisningen i musikteater äger rum i grupp. Studierna består av dans, musikalsång, röstbehandling, ensemblesång och skådespelarkonst samt mästarkurser och workshopar. Du får arbeta tätt tillsammans med konstnärer inom olika konstarter.

Studiehelheten är utarbetad i samarbete mellan Konstuniversitetets Teaterhögskola och Sibelius-Akademi. Studierna omfattar 10−30 studiepoäng.

Lärare

Ansvarig lärare i musikteater är Markku Luuppala-Roos, och övriga lärare är lektorer vid Konstuniversitetet samt gästande experter. Vårterminen 2020 undervisar bl.a. Reeta Vestman och Samuel Harjanne i musikteater.

Antagning

Studerande till studiehelheten i musikteater väljs ut på grundval av lämplighetsprövning. Nästa prövningsomgång arrangeras i mars 2020 då studerande väljs ut till undervisningen som börjar hösten 2020. År 2020 kan även andra än examensstuderande på Konstuniversitetet söka in, då en del av kursplatserna är reserverade för studerande på öppna universitetet.

Enhet

Öppet campus

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningsperiod 3−16.2.2020. Studierna börjar hösten 2020.

Ansvarsperson

Markku Luuppala-Roos
lektor